Muovin kemiallisessa kierrätyksessä öljy synnytetään uudelleen

Teksti Marja Ollakka

Muovin kemiallinen kierrätys lisääntyy nyt kovaa vauhtia eri puolilla maailmaa – ja myös Suomessa.

Havainnekuva pyrolyysimenetelmästä.
Lamor Resiclo rakentaa Porvoon Kilpilahteen pyrolyysiteknologialla toimivan kemiallisen kierrätyslaitoksen, joka nesteyttää muovijätteestä pyrolyysiöljyä.

Kemiallisessa kierrätysmenetelmässä muovijäte puretaan takaisin lähtöaineiksi, monomeereiksi. Tuloksena syntyy muovin valmistusprosessiin samankaltaista syöttöainetta kuin öljystä.

Kemialliseen kierrätykseen on monia menetelmiä. Pyrolyysiin perustuva kemiallinen kierrätys on tekemässä Suomessa suorastaan jättiharppausta, ja uusista investoinneista kerrotaan jatkuvasti.

Pyrolyysi on kemiallinen reaktio, jossa orgaanisia kiinteitä aineita hajotetaan kuumentamalla ilman että happi vaikuttaa prosessiin.

”Kemiallisen kierrätyksen paras puoli on, että prosessin avulla jätemuovista saadaan yhtä hyvää muovia kuin öljystä”, VTT:n työelämäprofessori Mika Härkönen kertoo.

Mika Härkonen.
Työelämäprofessori Mika Härkönen, VTT.

Nokialla toimii pyrolyysilaitos

Suomen tämän hetken ainoa pyrolyysilaitos Wastewise toimii Nokialla. Se toimittaa pyrolyysiöljyä Nesteen jalostamolle jatkojalostukseen. Nesteen tavoitteena on prosessoida kemiallisesti vuosittain yli miljoona tonnia jätemuovia vuodesta 2030 lähtien.

Resiclo, Kaipola Recycling ja Plast-Eco ovat ilmoittaneet aloittavansa pyrolyysiöljyn tuotannon muovijätteestä tänä vuonna.

Pyrolyysiin perustuva kierrätys vaatii eri muovilajien lajittelua, mutta prosessiin voi syöttää sekalaisempaa jätemuovia kuin mekaaniseen kierrätykseen. Näin kierrätysaste kasvaa ja polttoon menevän muovin osuus vähenee.

”Nesteytettyä muovia eli esimerkiksi pyrolyysiöljyä voi syöttää petrokemianteollisuuden tuotantoketjuun samaan tapaan kuin öljyä. Se syötetään höyrykrakkerille, joka tekee siitä esimerkiksi eteeniä, propeeniä ja buteenia. Nämä monomeerit pitää polymeroida, jotta niistä voidaan tehdä uusia muovituotteita. Kemiallisesti kierrätettyä muovia voi kierrättää yhä uudestaan”, Härkönen kertoo.

Käyttökohteina elintarvikepakkaukset ja putket

Käyttökohteita voivat olla vaikkapa elintarvikepakkaukset ja korkean vaatimustason tekniset kohteet, kuten vesi- tai kaasuputket – näissä ei ole yleensä voinut käyttää kierrätysmuoveja. Toisin sanoen kemiallisessa kierrätyksessä muovista tulee niin korkealaatuista, että sitä voidaan käyttää kaikkialla.

Neste, Uponor, Wastewise ja Borealis ovat onnistuneet valmistamaan putkia ristisilloitetusta polyeteenistä (PEX). Raaka-aineena on hyödynnetty kemiallisesti kierrätettyä PEX-putkituotannon jätemuovia.

Kemiallisen kierrätyksen kapasiteetti Euroopassa on vielä pientä, noin 0,2 prosenttia kaikesta muovin tuotannosta. Vuonna 2025 kapasitetti on kymmenkertainen, jos kaikki ilmoitetut investoinnit toteutuvat.

”Mekaanisen kierrätyksen määrästä tulee kuitenkin suurempi. Mekaanista kierrätystä kannattaa käyttää aina kun mahdollista. Se on energiataloudellisesti kemiallista kierrätystä fiksumpaa: siitä tulee vähemmän hiilidioksidipäästöjä”, Mika Härkönen sanoo.

Lue lisää:

Kierrätetty muovi käy moneen tuotteeseen

Biopohjaista muovia selluloosasta ja fossiilivapaata jopa hiilidioksidista

Termoplastiset komposiitit avaruudesta arkeen

Muovin uudet innovaatiot syntyvät kiertotalouden kautta

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä