Väitökset

Aalto-yliopisto

DI Vasuki Durairajn väitöskirja Nanocellulose and carbon nanomaterial based hybrid electrodes for direct electrochemical detection of small molecules tarkastettiin 14.12.2022 kemian ja materiaalitieteen laitoksella. Vastaväittäjänä toimi professori Frank Marken Bathin yliopistosta Iso-Britanniasta ja kustoksena professori Jari Koskinen.
Lue väitös

DI Anna Vanderbruggenin väitöskirja Lithium-ion batteries recycling with froth flotation – A study on characterization and liberation strategies tarkastettiin 22.11.2022 kemian tekniikan ja metallurgian laitoksella. Vastaväittäjä toimi dr. Pablo Brito-Parada Imperial College Londonista Iso-Britanniasta ja kustoksena professori Rodrigo Serna-Guerrero.
Lue väitös

DI Rasmus Kronbergin väitöskirja Dynamics of Electrified Interfaces and Hydrogen Evolution from Density Functional Theory tarkastettiin 18.11.2022 kemian ja materiaalitieteen laitoksella. Vastaväittäjänä toimi professori Axel Gross Universität Ulmista Saksasta ja kustoksena professori Kari Laasonen Aalto-yliopistosta.
Lue väitös

DI Zulin Wangin väitöskirja Targeted preparation of metallic materials via innovative electrochemical approaches tarkastettiin 18.11.2022 kemian tekniikan ja metallurgian laitoksella. Vastaväittäjänä toimi professori Amanda Cristina Garcia Amsterdamin yliopistosta ja kustoksena professori Mari Lundström Aalto-yliopistosta.
Lue väitös

Helsingin yliopisto

FM David Israelin kasvibiologiaan liittyvä väitöskirja The ecophysiology of plasma membrane aquaporins in Arabidopsis thaliana and Fagus sylvatica tarkastettiin 27.1.2023. Vastaväittäjänä toimi Research Scientist Oliver Brendel, INRAE, National Research Institute for Agriculturesta Ranskasta ja kustoksena professori Kurt Fagerstedt.
Lue väitös 

Proviisori Eveliina Taavitsainen-Wahlroosin farmaseuttiseen biologiaan liittyvä väitöskirja Studies on bacterial and host responses in Chlamydia pneumoniae persistent infection models in cell culture tarkastettiin 16.12.2022. Vastaväittäjänä toimi adjunct professor Arto Pulliainen Turun yliopistosta ja kustoksena professori Leena Hanski.
Lue väitös

Proviisori Johanna Tuunaisen farmasiaan liittyvä väitöskirja Absorption and pharmacokinetic modelling for drug development tarkastettiin 9.12.2022. Vastaväittäjänä toimi professori Miia Turpeinen Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Marjo Yliperttula.
Lue väitös

FM Markus Rauhalahden väitöskirja Quantum Chemical Studies of Ring Currents of Aromatic Molecules tarkastettiin 25.11.2022. Vastaväittäjänä toimi apulaisprofessori Renana Gershoni-Poranne, Technion Israel Institute of Technologysta ja kustoksena professori Dage Sundholm.
Lue väitös

Itä-Suomen yliopisto

FM Henriikka Hakomäen farmasian alan väitöskirja Buprenorphine in pregnant sheep: maternal pharmacokinetics, fetal exposure, and central nervous system distribution tarkastettiin 13.1.2023. Vastaväittäjänä toimi professori Miia Turpeinen Oulun yliopistosta ja kustoksena dosentti Hannu Kokki.
Lue väitös

M.Sc. Olufunmilayo Omolara Mofikoyan kemian ja biokemian alaan liittyvä väitöskirja Chemical fingerprinting of conifer needle extracts by ultrahigh-resolution mass spectrometry takastettiin 19.12.2022. Vastaväittäjänä toimi professori Carlos Cordeiro, PhD, Lissabonin yliopistosta ja kustoksena professori Janne Jänis.
Lue väitös

FM Matti Kultamaan kemian alaan kuuluva väitöskirja Functional stainless steel porous structures by metal injection molding (MIM) tarkastettiin 15.12.2022 luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi johtava tutkija Helena Ronkainen VTT:stä ja kustoksena professori Mika Suvanto.
Lue väitös

Jyväskylän yliopisto

FM Hannu Vuoren väitöskirja Extending Benson Group Increment Theory to Compounds of Phosphorus, Silicon, and Boron with Computational Chemistry tarkastettiin 12.12.2022. Vastaväittäjänä toimi apulaisprofessori Antti Karttunen Aalto yliopistosta ja kustoksena professori Heikki M. Tuononen.
Lue väitös

FM Ville Korpelinin väitöskirja Computational Studies of Catalytic Active Site Properties and Reactions at the Metal-Oxide Interface tarkastettiin 9.12.2022. Vastaväittäjänä toimi professori Hannes Jonsson Islannin yliopistosta ja kustoksena professori Karoliina Honkala.
Lue väitös

LUT

DI Niklas Jantusen väitöskirja Development of liquid – liquid extraction processes for concentrated hydrometallurgical solutions tarkastettiin 20.1.2023. Vastaväittäjinä toimivat professori Mark Hlawitschka Johannes Kepler Universitysta Itävallasta ja professori Kathryn C. Sole, University of Pretoria, Etelä-Afrikka. Kustoksena toimi tutkijaopettaja, dosentti Sami Virolainen.

DI Jussi Tammisen kemiantekniikan alaan kuuluva väitöskirja Fast contact copper extraction tarkastettiin 19.12.2022. Vastaväittäjänä toimi tekniikan tohtori Justin Salminen, Boliden Kokkola Oy (Suomi), ja kustoksena toimi professori Tuomo Sainio LUT-yliopistosta.
Lue väitös

DI Iryna Makaravan vihreän kemiantekniikan alaan kuuluva väitöskirja Electrochemical recovery of rare-earth elements from NdFeB magnets tarkastettiin 9.12.2022. Vastaväittäjänä toimi dosentti Risto Koivula Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Eveliina Repo.
Lue väitös

DI Pavel Maksimovin väitöskirja Methanol synthesis via CO2 hydrogenation in a periodically operated multifunctional reactor tarkastettiin 2.12.2022. Vastaväittäjänä toimi professori Martin van Sint Annaland Eindhovenin teknillisestä yliopistosta Alankomaista ja kustoksena professori Arto Laari.
Lue väitös

Oulun yliopisto

FM Rita Kallion kaivos- ja rikastustekniikkaan liittyvä väitöskirja Multidisciplinary study of the beneficiation potential of the Kiviniemi ferrous scandium deposit tarkastettiin 2.12.2022. Vastaväittäjänä toimi professori Pertti Lamberg, AA Sakatti Mining Oy:sta. Kustoksena toimi professori Saija Luukkanen.
Lue väitös (pdf)

Roya Khalilin fysikaaliseen kemiaan ja NMR-spektroskopian alaan kuuluva väitöskirja Porous structures and adsorption phenomena in rare-earth element phosphates and bridged resorcinarene cages elucidated by combined experimental and computational 31P and 129Xe NMR tarkastettiin 9.12.2022. Vastaväittäjänä toimi tohtori Elina Sievänen Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena Ville-Veikko Telkki.

FM Yashu Kharbandan fysikaaliseen kemiaan ja NMR-spektroskopiaan liittyvä väitöskirja Fast, sensitive and portable NMR methods for characterizing porous structures, fluid dynamics and molecular exchange phenomena in biomaterials tarkastettiin 2.12.2022. Vastaväittäjänä toimi apulaisprofessori Diana Bernin Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta Ruotsista ja kustoksena professori Ville-Veikko Telkki.

DI Linda Omodaran ympäristötekniikan alaan kuuluvan väitöskirja Developing and testing sustainability assessment tools for chemical processes and products. Case study on critical rare earth elements tarkastettiin 2.12.2022. Vastaväittäjänä toimii professori Olli Dahl Aalto-yliopistosta ja kustoksena professori Riitta Keiski.
Lue väitös

Md Sharif Ullahin fysiikan ja NMR-spektroskopian alaan kuuluva väitöskirja Efficient Laplace NMR methods for biological nanoparticles, ionic liquids and porous materials research tarkastettiin 15.12.2022. Vastaväittäjänä toimi Dimitrios Sakellariou KU Leuven -yliopistosta Belgiasta ja kustoksena Ville-Veikko Telkki.
Lue väitös

Turun yliopisto

FM Lauri Marttilan väitöskirja Oxidative multilayer films and eumelanin analogs for biocompatible supercapacitors tarkastettiin 16.12.2022. Vastaväittäjänä toimi dosentti Radoslaw Mrówczynski Adam Mickiewicz -yliopistosta Puolasta ja kustoksena professori Jukka Lukkari.
Lue väitös

M.Sc. Rahul Yewalen kestävän kehityksen materiaalien kemian alan väitöskirja Versatile Ultrathin Films of Conducting Polymers by Vapor Phase Polymerization at Atmospheric Pressure: Synthesis, Process Optimization, and Characterization tarkastettiin 9.12.2022. Vastaväittäjänä toimi professori Anna Maria Coclite Grazin teknillisestä yliopistosta Itävallasta, ja kustoksena toimi professori Carita Kvarnström.
Lue väitös

Tampereen yliopisto

DI Linda Urbańskin biolääketieteen alaan kuuluva väitöskirja Production and characterization of α- and β-carbonic anhydrases from pathogenic parasite Trichomonas vaginalis and probiotic bacteria Lactobacillus rhamnosus GG tarkastettiin 16.12.2022. Vastaväittäjänä toimi professori Klaus Elenius Turun yliopistosta ja kustoksena professori Seppo Parkkila.
Lue väitös

Åbo Akademi

TkL Nina Bruunin epäorgaanisen kemian alan väitöskirja Bio-oils in contact with steels and copper surfaces tarkastettiin 9.12.2022. Vastaväittäjänä toimii TkT Juha Ahola Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Leena Hupa.
Lue väitös

FM Robert Lassfolkin orgaanisen kemian alan väitöskirja Acyl group migration in carbohydrates – Migration within the saccharide unit and across the glycosidic linkage tarkastettiin 2.12.2022. Vastaväittäjänä toimii professori Paul Murphy, University of Galway, Irlanti ja kustoksena professori Reko Leino.
Lue väitös

M.tech. Vipin Rangan biokemian alan väitöskirja Specificity Determining Features at the Interface of Biomolecular Complexes as Regulators of Biological Functions tarkastettiin 13.1.2023. Vastaväittäjänä toimi dosentti, yliopistotutkija Maija Lahtela-Kakkonen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Mark S. Johnson.
Lue väitös