Uutiset ja artikkelit

Väitökset

Juho Uzkurt Kaljunen halusi opiskella alaa, jossa eettisyys ja teknisyys yhdistyvät. Vesi- ja ympäristötekniikka osoittautui sellaiseksi.
Väitöstutkimus luo pohjan infektiosairauksia tunnistavan hengitystestin kehittämiselle.
Anni Taponen tutki väitöskirjassaan orgaanisiin radikaaleihin perustuvia magneettisia materiaaleja, joita voi tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi nanoelektroniikassa.
Omolara Mofikoyan väitöstutkimuksen mukaan havupuiden neulasuutteista voi havainnoida ja tunnistaa jopa 3 000 erilaista yhdistettä. Määrä on yli kymmenkertainen aiempiin
Ihmisellä on vain alfa-muodon hiilihappoanhydraaseja, kun taas useista kliinisesti merkittävistä taudinaiheuttajista on löydetty vain beta- ja/tai gamma-muotoa. Näihin beta- ja/tai
Matti Kultamaan havaitsi väitöstutkimuksessaan, että huokosiin varastoidut, antibakteeriset metallit estivät tehokkaasti yleisen Staphylococcus aureus -sairaalabakteerin kasvun teräsrakenteiden pinnalla.

Uusimmat työpaikat

Ilmoita avoimesta työpaikasta!

Tutustu ilmoittajasisältöön