Kemia-lehden Oy:n asiakas- ja markkinointi­rekisterin tietosuojaseloste

1) Yleistä

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan ja henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja Kemia-lehden / Era Content Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille sekä verkkosivuston käyttäjille.

Era Content Oy ei hallinnoi Suomen Kemian Seurojen jäsenrekisteriä. Rekisteristä toimitetaan Era Contentin käyttöön ainoastaan Kemia-lehden ja siihen liittyvän uutiskirjeen tarpeeseen tarvittavat yhteystiedot. Era Content hävittää kaikki tiedot jokaisen toimeksiannon jälkeen.  Kaikki Kemian Seurojen jäsenrekisteriasiat hoidetaan Suomalaisten Kemistien Seuran kautta tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

2) Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Kemia-lehti / Era Content Oy

Y-tunnus 2633517-5

Postiosoite: Takomotie 8, 00380 Helsinki

Suomen Kemian Seurojen jäsenrekisteri / Suomalaisten Kemistien Seuran kautta

Tietojensiirto: Kemia-lehden toimeksiantoa varten Era Contentille

Y-tunnus: 0357271-7 (Suomalaisten Kemistien Seura)

Postiosoite: Urho Kekkosen katu 8C, 00100 Helsinki

3) Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Nimi: Eero Anhava

Postiosoite: Takomotie 8, 00380 Helsinki

Sähköposti: eero.anhava (at) eracontent.com

Kemian Seurat

Nimi: Sari Vihavainen

Postiosoite: Urho Kekkosen katu 8C, 00100 Helsinki

Sähköposti: sari.vihavainen(at) kemianseura.fi

4) Rekisterin nimi

Kemia-lehden / Era Content Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

5) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • lehden ja uutiskirjeen tilaajatiedot
 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi,
 • analysointi ja tilastointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

6) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri on Kemia-lehden Era Content Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri, jonne kerätään asiakkaiden ja sidosryhmiin kuuluvien henkilötietoja. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten mainostaja-asiakkaiden tilaus- ja laskutustiedot, asiakkaiden asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä arvonta- ja kilpailuvastaustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

7) Henkilötietojen siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella:

 • suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.

Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

8) Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan. Asiakassuhteen päätyttyä tiedot poistetaan 10 vuoden sisällä rekisterinpitäjän noudattamien poistoprosessien mukaisesti.

9) Henkilötietojen lähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

10) Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa edellyttäen, että tiedot voidaan toimittaa tietoturvallisella tavalla.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietosuoja-asetuksen soveltamisen alettua rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

11) Miten rekisterin suojaus on järjestetty

Manuaalinen aineisto: manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Evästekäytäntömme

Seuraamme sivustomme käyttöä evästeillä. Niillä muun muassa mittaamme sivuston käyttöä, yrityksille suunnattua suoramarkkinointia, käyttäjäluetteloihin perustuvaa markkinointia ja uudelleenmarkkinointia. Haluamme kertoa ajankohtaisista palveluistamme käyttäjille, jotka ovat vierailleet sivustollamme aiemmin.

Suojaamme sivustomme käyttäjien yksityisyyttä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun EU-direktiivin 95/46/EY (tietosuojadirektiivi) mukaisesti. Lisäksi noudatamme tietysti direktiiviin perustuvaa paikallista jäsenvaltioiden lainsäädäntöä sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.

Kun käytät sivustoamme, voit valita, hyväksytkö evästeitä ja mitkä evästeet hyväksyt.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka saat muistoksi käynnistäsi sivuillamme. Verkkopalvelin tallentaa ne käyntisi aikana tietokoneeseesi, kännykkääsi tai muuhun laitteeseen. Voit estää evästeiden käytön muuttamalla nettiselaimesi evästeasetuksia, mutta se saattaa heikentää sivuston toimintaa. Halutessasi voit poistaa evästeet selaimestasi milloin tahansa.

Miten käytämme evästeitä sivustomme parantamiseen?

Käytämme sivustollamme Google Analyticsia, joka on Google Inc:n ylläpitämä analytiikkapalvelu. Google Analytics analysoi sivustomme käyttöä evästeiden avulla ja luo meille käyttöraportteja. Ne antavat meille tietoa, jonka pohjalta pystymme kehittämään sivustoamme. Google voi luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille, mikäli laki siihen velvoittaa tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja palveluntarjoajan puolesta.

Miten käytämme evästeitä uudelleenmarkkinointiin?

Voimme hyödyntää mainonnan kohdentamisessa esimerkiksi Googlen ja Facebookin ja muiden ulkopuolisten palveluntarjoajien järjestelmiä. Nämä palveluntarjoajat tallentavat mainoksissa käytettäviä uudelleenmarkkinoinnin seurantaevästeitä. Uudelleenmarkkinointi auttaa meitä räätälöimään markkinointia mieltymystesi mukaan.

Kolmansien osapuolten palvelut

Sivustomme kautta voi olla mahdollista esitellä ja jakaa sisältöä Facebookin ja Twitterin tapaisissa verkkoyhteisöpalveluissa. Sisällön ja siihen liittyvän tiedon, myös mahdollisten henkilötietojen, käyttöön näissä palveluissa sovelletaan kyseisten palveluntarjoajien käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöjä. Meillä ei ole oikeuksia näihin kolmansien osapuolten palveluihin, eivätkä ne ole valvonnassamme. Niihin ei myöskään sovelleta tätä tietosuojakäytäntöä.

Tietosuojakäytännön päivitykset

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöämme. Toivomme, että käyt ajoittain tarkistamassa, onko tietosuojakäytäntömme muuttunut.

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Voit ottaa milloin tahansa yhteyttä meihin, jos haluat tarkistaa, mitä tietoja sinusta on kerätty, kun olet vieraillut sivustollamme.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä