”Tieteenalojen yhteistyö synnyttää Suomea hyödyttävää yritystoimintaa”

Teksti Mari Kallioinen-Mänttäri

LUTissa opiskellaan nyt myös yhteiskunta- ja viestintätieteitä. Tiedekirjeenvaihtajamme Mari Kallioinen-Mänttärin mukaan tämä lisää uusia näkökulmia keskusteluihin, joita pienen yliopiston käytävillä käydään luontevasti.

Mari Kallioinen_Manttari.
"Toivon, että ymmärrys resurssien kestävästä käytöstä ja prosessien kehittämisestä laajenee ja tulee entistäkin paremmin esiin niin yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin eri yhteisöissäkin", kirjoittaa kirjeenvaihtajamme Mari Kallioinen-Mänttäri.

LUTin Lappeenrannan kampuksella tänä syksynä aloittavien opiskelijoiden joukko on entistäkin moninaisempi, kun yhteisöömme ovat liittyneet myös yliopiston historian ensimmäiset yhteiskunta- ja viestintätieteiden kandiopiskelijat. Tavoitteenamme on kouluttaa heistä sellaisia alansa ammattilaisia, jotka ymmärtävät, miten yhteiskunnan kriittiset järjestelmät, kuten vesi- ja energiajärjestelmä, toimivat. 

Yhteiskunta- ja viestintätieteiden opintoihin sisältyy kurssipaketti insinööritieteistä. Kun opiskelijat valmistuvat, heidän odotetaan ”puhuvan” luonnontieteitä ja insinööritieteitä oman alansa erityisosaamisen lisäksi.

Uskon tämän edistävän yhteiskunnan eri sektoreilla yhteisiä ponnisteluitamme kohti kestävämpää resurssien käyttöä ja riskienhallintaa. Yhä useammalla on jatkossa perustietoa siitä, miten prosessit toimivat, mikä on mahdollista nyt ja mikä ehkä tulevaisuudessa.

”Toivon, että opiskelijat hyödyntävät mahdollisuudet tutustua eri alojen ihmisiin.”

YHTEISKUNTA- JA VIESTINTÄTIETEIDEN opiskelijoiden tulo kampuksellemme on mahdollisuus myös kaikille insinööritieteiden ja kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Se lisää varmasti näkökulmia keskusteluihin ja mahdollistaa esimerkiksi entistäkin paremman pohjan spontaaneille keskusteluille ja niiden pohjalta syntyville innovaatioille. Niistä voi parhaimmillaan syntyä jotakin suurta ja Suomea maailman kartalle vievää yritystoimintaa. Pienemmässäkin mittakaavassa niillä on suuri arvo keskinäisen ymmärryksen lisääjänä.

Toivonkin, että opiskelijat hyödyntävät mahdollisuudet tutustua eri alojen ihmisiin oman vuosikurssinsa kavereiden lisäksi. Pienessä yliopistossa kaikki liikkuvat samoilla käytävillä, joten kohtaamisia tapahtuu luontevasti.

KEMIAN JA KEMIANTEKNIIKAN rooli puhtaan veden, energian ja ruoan tuottamisessa ja hallinnassa on merkittävä. Tämä on varmasti selvää alan ammattilaisille, mutta kaikissa kahvipöydissä tätä ei vielä hahmoteta.

Toivon, että ymmärrys resurssien kestävästä käytöstä ja prosessien kehittämisestä laajenee ja tulee entistäkin paremmin esiin niin yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin eri yhteisöissäkin. Tämä on toki haaste meille kaikille kemian ja kemiantekniikan ammattilaisille, sillä meillä on tässä viestinviejän tehtävä. Samaan aikaan on tärkeää kuunnella muita, jotta voimme ymmärtää yhteisöjen ja yksilöiden näkökulmaa. Tehdään kemia kuuluvaksi kaikille.

Mari Kallioinen-Mänttäri on LUT-yliopiston insinööritieteiden tiedekunnan dekaani.

Lue lisää:

Kampuksella voi kokea huippuhetkiä – etätöissä yhteinen tunne jää puuttumaan

Kemiantekniikan osaajilla on paikkansa kestävän maailman sankareina

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä