Origin by Ocean sai Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon

Teksti Kemia-lehti, kuva Kemianteollisuus

Kemianteollisuuden innovaatiopalkinnon on voittanut Origin by Oceanin leväbiojalostusprosessi. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. 

Palkinnon vastaanotti Tiina Witikkala, Lead Chemical Engineer Activist Origin by Oceanista.

Origin By Ocean jalostaa raaka-ainetta kemianteollisuudelle. Kemiallisen prosessin kautta levistä tuotetaan erilaisia tuotteita ihonhoitoon, elintarviketeollisuuteen ja esimerkiksi puhdistustuotteiksi.

Näin korvataan fossiilipohjaisia komponentteja kuluttajatuotteissa ja luodaan samalla positiivisia ympäristövaikutuksia.

Voittajan valitsi Kemianteollisuus ry:n innovaatioryhmän jäsenistä koostuva valitsijaraati.

”Teknologiaa on jo pystytty edistämään, ja innovaatiolla on mahdollisuus kaupalliseen menestykseen. Innovaation avulla ratkaistaan myös merkittävää ympäristöongelmaa eli rehevöitymistä”, sanoo Kemianteollisuuden innovaatioryhmän puheenjohtaja, Neste Oyj:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Petri Lehmus.

”Hienoa, että Suomessa on havahduttu merien tilaan. Maailman meret ovat huonossa kunnossa. Näillä levästä jalostetuilla tuotteilla voidaan korvata fossiilipohjaisia ainesosia – esimerkiksi kosmetiikassa ja muissa kuluttajatuotteissa. Origin by Oceanin regeneratiivinen liiketoimintamalli on avain menestymiselle tulevaisuudessa”, sanoo Tiina Witikkala, Lead Chemical Engineer Activist Origin by Oceanista.

Innovaatio palkittiin myös huhtikuussa, jolloin Origin by Oceanin toimitusjohtaja Mari Granström sai Kemian hyväksi -palkinnon.

Lue myös: Myrkyllisestäkin levästä syntyy uutta – Mari Granström palkittiin

”Hienoa, että Suomessa on havahduttu merien tilaan.”

Innovaatiopalkinto-kilpailussa jaettiin myös kaksi kunniamainintaa, jotka myönnettiin FinnCure Oy:lle ja Oulun yliopiston tutkijoiden CAAMA-projektille.

FinnCuren innovaatiossa mikropartikkeleilla pyritään ehkäisemään tartuntatauteja. FinnCuren innovaatiossa on kehitetty ja patentoitu uudenlaisia partikkeleita, joiden avulla pystytään estämään virusten pääseminen sisälle soluihin.

Oulun Yliopiston CAAMA-projektin innovaation ydin on uusi prosessi metallien poistamiseen ja talteenottoon vedestä. Menetelmän avulla esimerkiksi kaivosteollisuuden prosessivesi saadaan käsiteltyä tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

”Molemmat toimijat pyrkivät vastaamaan isoihin globaaleihin tarpeisiin. Pandemioiden ehkäiseminen ja kaivosteollisuuden ympäristönäkökulma ovat merkittäviä kokonaisuuksia, ja on tärkeä hakea näihin haasteisiin uusia ratkaisuja. Molemmat tahot tekevät merkittävää suomalaista tutkimustyötä ja molemmissa innovaatioissa on onnistuessaan suuri kaupallinen potentiaali”, sanoo Petri Lehmus.

Palkinnon voi saada innovaatio, jolla on merkitys arjessa ja teollisissa prosesseissa.

30 000 euron suuruinen Kemianteollisuuden innovaatiopalkinto jaetaan joka toinen vuosi.

Palkinnolla kannustetaan yrityksiä ja yliopistoissa sekä tutkimuslaitoksissa työskenteleviä tutkimus- ja tuotekehitysryhmiä uusien kemiallisten tuotteiden ja palveluiden luomiseen.

Palkinnon voi saada suuri tai pieni innovaatio, joilla on merkitystä ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin sekä ihmisten arkipäivässä että teollisissa tuotantoprosesseissa.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä