Neste on kemistin mekka – yhteisenä tavoitteena puhtaampi planeetta

Teksti Marja Ollakka, kuvat Neste Oyj ja Pia Inberg

Nesteen Porvoon Teknologiakeskus on suomalaisen innovaatiotoiminnan kovassa ytimessä. Peräti neljännes työntekijöistä työskentelee tutkimuksen, tuotekehityksen, innovaatioiden ja insinööriosaamisen parissa. Vierailimme raaka-ainelaboratoriossa, jossa tutkitaan esimerkiksi levien ja käytetyn paistorasvan hyödyntämistä polttoaineen valmistuksessa.

""
Neste on maailman suurin jätteistä ja tähteistä valmistettavien uusiutuvien polttoaineiden tuottaja. Yhtiön tavoitteena on hiilineutraali tuotanto 2030-luvun puoliväliin mennessä.

Vierailumme Nesteen Teknologiakeskuksen raaka-ainelaboratoriossa Kilpilahdessa alkaa perusasioista: jo käytävällä päälle puetaan suojatakki ja napitetaan se huolellisesti. Saamme suojalasit ja ohjeen pitää ne paikallaan koko vierailun ajan. Sen jälkeen pääsemme pyhimpään, laboratoriotilaan.

Tila on hyvin tavallisen näköinen laboratorio vetokaappeineen, vaakoineen ja pulloineen. Mutta ei anneta ulkomuodon hämätä. Nyt ollaan suomalaisen innovaatiotoiminnan ytimessä ja ratkaisemassa maailmanlaajuista ympäristöongelmaa. Nesteen matka maailman johtavaksi uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajaksi on alkanut juuri täältä, uusien raaka-aineiden tutkimuksesta. Täällä myös tutkitaan tulevien ideoiden ituja.

Nesteellä työskentelee tutkimuksen, tuotekehityksen, innovaatioiden ja insinööriosaamisen parissa yli 1 300 ihmistä – eli peräti neljännes koko suuryrityksen henkilöstön määrästä.

”Luku on poikkeuksellisen suuri, ja se on yksi Nesteen menestyksen kulmakivistä”, yrityksen innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors sanoo.

Lars Peter Lindfors.
”Toivottavasti Neste on tulevaisuudessa johtotähti uusiutuvien ja kiertotaloussyöttöjen jalostamona”, innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors sanoo.

Neste kiinnostaa ulkomailla

Nesteen innovaatiotoiminta herättää paljon kiinnostusta maailmalla. Porvoossa käy usein kansainvälisiä vieraita, ja startup-yhtiöt eri puolilta maailmaa pyrkivät yhteistyöhön Nesteen kanssa.

Kansainväliset institutionaaliset sijoittajat omistavat yhtiön osakkeista suurimman osan, vajaat 40 prosenttia. Suomen valtio on suurin omistaja vajaan 40 prosentin osuudellaan.

”Porvoon jalostamo kuuluu kompleksisuudessaan kolmen kärkeen Euroopassa. Se tarkoittaa, että täällä voidaan jalostaa erityyppisistä raaka-aineista monenlaisia tuotteita. Tällä hetkellä Porvoo on maailman huipulla fossiilisessa jalostuksessa. Toivottavasti se on tulevaisuudessa johtotähti myös uusiutuvien ja kiertotaloussyöttöjen jalostamona”, Lindfors sanoo.

”Kemistien tehtävät ovat keskeisiä teknologiamme uudistamisen ja innovaatioiden kannalta.”

Neste on kemistin mekka

”Nesteen innovaatioketju alkaa koeputkesta ja päätyy uusien laitosten rakentamiseen. Teemme myös läheistä yhteistyötä tuotantolaitostemme ja bisnespuolen osaajiemme kanssa”, Lindfors kertoo.

Innovaatioiden korostamisella on yrityksessä pitkä historia.

”Teknologiakeskus ja katalyyttitutkimus aloittivat Porvoossa jo vuonna 1967. Aluksi keskityimme heikkolaatuisen raaka-aineen jalostamiseen huippuluokan polttoaineiksi. Tänään innovaatiotiimimme tutkivat uusia raaka-aineita ja ratkaisuja sekä bio- että kiertotalouden tarpeisiin ja testaavat niiden soveltuvuutta teolliseen tuotantoon.”

Innovaatiotoiminnassa yhdistyvät prosessikemia, analyyttinen kemia, katalyysikemia, tuoteymmärrys, laatuselvitykset sekä insinööriosaaminen.

”Kaikkia näitä tehdään yhdessä paikassa, Porvoossa. Se on maailmanlaajuisestikin tarkasteluna ainutlaatuista.”

Nesteellä on töissä paljon eri alojen kemistejä. Lindfors kuvaileekin sitä työpaikkana kemistin mekaksi.

”Kemistien tehtävät ovat keskeisiä teknologiamme uudistamisen ja innovaatioiden kannalta. Analyyttinen kemia on keskiössä, koska meidän on tiedettävä, mitä komponentteja on raaka-aineessa, tuotteessa tai reaktorissa. Katalyyttitutkijat ja prosessikemia ovat tärkeitä, jotta tiedämme, millaisissa olosuhteissa reaktiot tapahtuvat. Tärkeää on hallita myös erilaisia esikäsittelyteknologioita, uuttoja tai muita keinoja erotella toisistaan jakeita ja puhdistaa niitä. Kestävä kehitys elinkaarilaskelmineen sekä patentointi vaativat omaa osaamistaan”, Lars Peter Lindfors sanoo.

Ilmakuva Nesteen tuotantolaitoksesta Porvoossa.
Porvoon jalostamo sijaitsee Kilpilahden teollisuusalueella, joka on Pohjoismaiden suurin kemian alan keskittymä.

Mikrolevät ja lignoselluloosa kiehtovat

Neste hyödyntää polttoainetuotannossaan esimerkiksi käytettyä paistorasvaa ja elintarviketeollisuuden eläinrasva- ja kalarasvajätettä. Kasviöljytuotannon jätteistä ja tähteistä käytetään palmuöljyn rasvahappotislettä, käytettyä valkaisusaviöljyä ja palmujätevesilietettä. Myös mäntyöljypohjaisia raaka-aineita ja teknistä maissiöljyä hyödynnetään.

Jalostuksessa käytettävien raaka-aineiden keskinäiset osuudet vaihtelevat vuodesta toiseen. Esimerkiksi saatavuus, hinta ja markkinoiden erityiset vaatimukset vaikuttavat.

Vaikka raaka-aineet vaihtelevat, valmis Neste MY Uusiutuva DieselTM -polttoaine on aina puhtaan kirkasta. Kemialliselta koostumukseltaan Neste MY on puhdas hiilivety – toisin kuin biodiesel, joka on rasvahapon metyyliesteriä (FAME, Fatty Acid Methyl Ester).

Nesteellä etsitään jatkuvasti uusia raaka-aineita polttoaineisiin.

”Esimerkiksi mikrolevien tuottamat lipidit ja rasvahapot sopivat erinomaisesti uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineeksi. Toinen esimerkki kiinnostavasta tutkimuskohteesta on lignoselluloosa. Se on kasvipohjaista biomassaa, jota on hyvin saatavilla esimerkiksi maa- ja metsätalouden tähteistä”, Lars Peter Lindfors kertoo.

Jani Strengell ja Olli-Pekka Keituri keskustelevat laboratoriossa.
Jani Strengell (vas.) ja Olli-Pekka Keituri pitävät siitä, että Nesteellä tehdään töitä yli osastorajojen. ”Kaikki ovat työkavereita keskenään.”

”Keskitymme uusien lähteiden tutkimukseen, eli olemme osaltamme kehittämässä Nesteen vastuullisuutta.”

Yhdessä yhteisen päämäärän eteen

Mitä raaka-aineita kannattaa viedä jatkokehittelyyn ja lopulta polttoaineiden tuotantoon? Ne ovat keskeisiä kysymyksiä juuri täällä Kilpilahden raaka-ainelaboratoriossa.

Laboratorio on olennainen osa Nesteen innovaatioketjun ensimmäistä vaihetta. Siellä keskitytään uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden tutkimukseen.

Laboratoriossa työskentelee kymmenkunta ammattilaista itsenäisesti, mutta tiiviissä yhteistyössä lukuisten eri tutkimusryhmien kanssa. Yhteistyötä tehdään yli osastorajojen, ja yhteisö on suorastaan kylämäinen.

”Keskitymme uusien lähteiden tutkimukseen, eli olemme osaltamme kehittämässä Nesteen vastuullisuutta”, laboratorion esimies Jani Strengell korostaa.

Tavallaan työssä voi nähdä tulevaisuuteen.

”Raaka-aineiden sopivuutta tutkitaan ensin laboratoriossa. Tutkimus jatkuu viereisessä rakennuksessa innovaation pilottilaitoksella, kun samoja raaka-aineita ajetaan pilottimittakaavalla. Ja myöhemmin samat aineet saattavat olla varsinaisessa tuotannossa laitoksillamme Kilpilahdessa, Singaporessa tai Rotterdamissa.”

Kemisti työskentelee laboratoriossa.
Jauheet suojataan kannella punnituksessa. Nesteen omassa slangissa rasiaa kutsutaan arkuksi.

Myös tulevaisuuden aivot käyttöön

Uusiin raaka-aineisiin liittyvät tutkimuspyynnöt tulevat laboratorioon Kilpilahden teknologiakeskuksessa työskenteleviltä tutkijoilta ja insinööreiltä.

”Pyyntöjen pohjalta suunnittelemme kokeen käytännössä ja teemme siihen tarvittavat esivalmistelut, kuten näytteiden esilämmityksen, laitevaraukset ja turvallisuuskeskustelut tutkijan kanssa. Kokeiden toteutuksen jälkeen näytteitä lähetetään analyyseihin ja lopuksi tehdään raportointi”, laborantti Olli-Pekka Keituri kuvailee.

Monet koesarjat kestävät useita päiviä tai jopa viikkoja.

Strengell ja Keituri korostavat, että myös epäonnistunut koe on tärkeä.

”Simuloimme työssämme jalostamon esikäsittely-yksikköä. Jos meillä on laboratoriossa paljon haasteita saada jokin prosessi onnistumaan, se on iso ongelma myös jalostamon mittakaavassa. Se on tärkeää tietoa tutkijoille”, Keituri sanoo.

”Jos jokin raaka-aine ei näytä toimivan prosessissa, voimme miettiä, miten sitä voisi kehittää. Toisinaan projektit kannattaa jättää hyllylle odottamaan tulevaisuuden uusia keksintöjä, jotta niitä voidaan taas edistää uudella tavalla”, Jani Strengell sanoo.

”Tai odottamaan uusia aivoja: uusi työntekijä voi tarjota uudenlaisen näkökulman asiaan. Projekteja ei siis kannata hylätä, vaan jättää odottamaan uusia mahdollisia lähestymistapoja”, Keituri kertoo.

Hän viihtyy hyvin Nesteellä, jonne päätyi kokeiltuaan valmistutumisen jälkeen useampia kemian aloja. Tutkimus- ja kehitystyö on monipuolista ja tekijöille annetaan vastuuta. Keiturin vastuulla on esimerkiksi eri puolilta maailmaa saapuvien jätemuovinäytteiden vastaanotto.

”Nesteen pitää olla suunnannäyttäjä innovatiivisten, ympäristöystävällisten ratkaisujen toteuttajana.”

Tavoitteena puhtaampi maailma

Innovaatiot ovat tärkeä asia Nesteen liiketoiminnan kannalta, mutta niillä on myös suurempi tavoite.

”Yhteinen missiomme on löytää nopein tie kohti terveempää planeettaa”, innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors sanoo.

Neste on jo nyt maailman suurin uusiutuvan lentopolttoaineen, uusiutuvan dieselin sekä polymeeri- ja kemikaaliteollisuuden uusiutuvien raaka-aineratkaisujen tuottaja.

Se on myös maailman suurin jätteistä ja tähteistä valmistettujen uusiutuvien polttoaineiden tuottaja. Viime vuonna jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä oli 95 prosenttia. Yhtiön vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 3,3 miljoonaa tonnia.

”Nesteen pitää olla suunnannäyttäjä innovatiivisten, ympäristöystävällisten ratkaisujen toteuttajana. Kaikkien toimijoiden pitää etsiä fossiilisten raaka-aineiden käytön vähentämiseen erilaisia ratkaisuja, jotka ovat myös taloudellisesti kannattavia”, Lindfors sanoo.

Hän muistuttaa, että tuotannon skaalaaminen on merkittävä asia investointi- ja pääomaraskaassa teollisuudessa.

”Rakensimme ensimmäisen uusiutuvan polttoaineen tuotantoon keskittyvän yksikön Porvooseen jo vuonna 2007, mutta vasta vuonna 2013 uusiutuva bisneksemme teki ensimmäistä kertaa plussatulosta. Ensin meillä oli raaka-aineena kasviöljyä ja asiakkaina pari isoa öljy-yhtiötä. Nyt raaka-aineita tulee yli kymmenestä erilaisesta jätevirrasta, ja asiakkaita on valtava määrä.”

Lue lisää:

Kemian alalla ujotkin ihmiset saavat tilaisuuden kehittyä ja kukoistaa

Neste Oyj pähkinänkuoressa

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä