Kemian alalla ujotkin ihmiset saavat tilaisuuden kehittyä ja kukoistaa

Teksti Marja Ollakka, kuvat Pia Inberg

Olli-Pekka Keituri kannustaa nuoria hakeutumaan rohkeasti kemian alalle – samalla voi yllättää myös itsensä.

Olli-Pekka Keituri on työskennellyt Nesteellä laboranttina reilut kaksi vuotta. Hänen mielestään työ on mielenkiintoista ja monipuolista.

Laborantti Olli-Pekka Keituri päätyi Nesteen raaka-ainelaboratorioon Porvooseen töihin tarkan harkinnan seurauksena. Suoritettuaan Metropoliassa laboratorioanalyytikon korkeakoulututkinnon hän teki erilaisia määräaikaisia töitä löytääkseen itselleen mieluisimman kemian alan. Hän aloitti Nesteellä aluksi määräaikaisena laboranttina joulukuussa 2021 – ja tiesi löytäneensä paikkansa.

”Tutkimus- ja kehitystyö on niin jännittävää ja monipuolista, että otin pian vastaan tarjouksen jatkaa vakituisena laboranttina”, Keituri kertoo.

”Usein korostetaan, että kemia sopii ujoille ihmisille. Se on osin totta ja koin itsekin nuorena olevani aika ujo. Kokeiltuani erilaisia alan tehtäviä huomasin kuitenkin, ettei hiljainen puuhaaminen laboratoriossa sopinutkaan minulle, vaan nautin enemmän tutkimus- ja kehitysympäristön jatkuvasta vuorovaikutuksesta ja elävyydestä.”

Olli-Pekka Keituri keskustelee työpäivänsä aikana monien eri ammattilaisten kanssa ja esiintyy välillä isoillekin vierailijajoukoille.

”Kemian alalla ujotkin ihmiset saavat tilaisuuden kukoistaa ja kehittyä hyvin monenlaisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Lopulta jokin niistä nappaa mukaansa”, hän sanoo.

Innostava ja kansainvälinen työympäristö

Neste on maailman suurin uusiutuvan lentopolttoaineen, uusiutuvan dieselin sekä polymeeri- ja kemikaaliteollisuuden uusiutuvien raaka-aineratkaisujen tuottaja. Jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä on yli 90 prosenttia.  Yhtiö kehittää myös muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi.

Nesteellä työskentelee tutkimuksen, tuotekehityksen, innovaatioiden ja insinööriosaamisen parissa yli 1 300 ihmistä – eli peräti neljännes koko suuryrityksen henkilöstön määrästä.

Porvoon Kilpilahdessa sijaitseva raaka-ainelaboratorio on tärkeä osa Nesteen koko innovaatioketjun ensimmäistä vaihetta. Siellä keskitytään uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineiden tutkimukseen. Olli-Pekka Keiturista on innostavaa olla mukana tulevaisuuden ratkaisujen kehittämisessä. 

Raaka-ainelaboratoriossa alan ammattilaisista koostuva ryhmä työskentelee itsenäisesti, mutta tiiviissä yhteistyössä eri tutkimusryhmien kanssa. Yhdessä tekeminen yli osastorajojen on henki, jota kaikki Nesteellä toteuttavat käytännössä.

”Tutkimus- ja kehitystehtävissämme työskentelee ihmisiä hyvin erilaisista taustoista. Työpaikka on hyvin kansainvälinen, joten englannin kielen osaaminen korostuu.”

Vastuu ja vapaus tärkeää

Keiturin mielestä työn mielenkiintoisuutta lisää se, että Nesteellä kannustetaan ottamaan rohkeasti vastuullisia tehtäviä ja annetaan vapaus hoitaa tehtävät itsenäisesti. Hänen vastuullaan on esimerkiksi eri puolilta maailmaa saapuvien jätemuovinäytteiden vastaanotto ja osaston muovijätetutkimusryhmän yhteyshenkilönä toimiminen. Tiedonvälitys raaka-ainelaboratorion ja jätemuovitutkimuksen välillä kulkee enimmäkseen hänen kauttaan.

Nesteen toiminnassa korostetaan erityisen paljon turvallisuutta. Se on tärkeää koko jalostamon alueella, ja raaka-ainelaboratoriossa erityisen tärkeää, koska siellä työskennellään koostumukseltaan huonosti tunnettujen ja syttymisvaarallisten näytteiden kanssa.

Kuten kaikki laborantit raaka-ainelaboratoriossa, Keituri pitää turvallisuuskeskusteluja töitä suunnittelevien tutkijoiden ja insinöörien kanssa.

”Jos koe ei ole rutiininomainen, se käydään tarkasti läpi kokeen suunnittelijan kanssa. Jos tutkimus on työvaiheiltaan erityisen laaja tai muuten tavallisesta poikkeava, piirrän suunnitelman usein paperille. Näin kaikki pystyvät hahmottamaan, mitä tutkimuksen eri vaiheissa pitää ottaa huomioon”, Olli-Pekka Keituri kertoo.

Lue lisää Nesteen laajasta innovaatiotoiminnasta Kemia-lehdestä 2/2023!

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä