Muovipakkausten kemiallinen kierrätys alkaa teollisessa mittakaavassa

Teksti Marja Ollakka, kuvat Fortum ja Mika Surakka

Vaikka pakkausmuovi ei soveltuisi perinteiseen kierrätykseen, siitä voi tehdä uutta öljyä Sumin ja Wastewisen käynnistämän yhteistyön avulla.

Pakkausmuovijätettä kierrätyslavalla.
Muovipyrolyysiprosessissa pakkausmuovijäte esikäsitellään ja nesteytetään. Lopputuloksena syntyy pyrolyysiöljyä, josta valmistetaan uusia muovintuotannon raaka-aineita.

Pakkaustuottajayhteisö Sumi Oy ja Wastewise Group aloittavat yhteistyön pakkausmuovien kemiallisessa kierrätyksessä. Sumi toimittaa mekaaniseen kierrätykseen soveltumatonta muovipakkausten ylijäämää Wastewisen Nokian pyrolyysilaitokselle.

”Yhteistyö tarkoittaa suomalaisten pakkausmuovien kemiallista kierrätystä ensimmäistä kertaa teollisessa mittakaavassa ja täysin kotimaisessa prosessissa”, sanoo Sumin toimitusjohtaja Mika Surakka.

Sumi Oy on voittoa tavoittelematon asiakkaidensa omistama pakkaustuottajayhteisö, joka vastaa yli 2 700 yrityksen pakkausten kierrätyksestä eli lainmukaisen tuottajavastuun toteutuksesta. Päätehtäviin kuuluvat metalli-, muovi-, lasi-, paperi- ja kartonkikierrätys. Wastewise Group Oy on kiertotalousyritys, jolla on oma pyrolyysilaitos Nokialla.

Pakkausmuovijätettä kierrätyksessä.
”Pyrolyysiin parhaiten soveltuvat muovit ovat polyolefiinit, eli HDPE, LDPE ja PP. Käytännössä pyrolyysiin soveltuu parhaiten C- ja H-atomeja sisältävät hiilivedyt, eli kaikki muut atomit ovat epäpuhtauksia. Esimerkiksi PET sisältää O- ja polyamidi sisältää N- ja O-atomeja. Erityisesti happiatomit O ovat hankalia, koska pyrolyysi on hapeton poltto, joten happea pitää välttää”, kertoo Sumin toimitusjohtaja Mika Surakka.

”Pakkaustuottajan vastuu kattaa ensi vuoden alusta myös pienemmät, alle miljoonan liikevaihtoa tekevät yritykset.”

Alan lainsäädäntö kiristymässä

Sumin ja Wastewisen yhteisenä tavoitteena on lisätä pakkausmateriaalien järkevää uusiokäyttöä ja kasvattaa kierrätysastetta. Suurena tavoitteena on pienentää yhteiskunnan hiilijalanjälkeä ja säästää luonnonvaroja – mihin myös alan lainsäädäntö velvoittaa.

”Kierrätysalan regulaatio kiristyy jatkuvasti hyvistä syistä. Suomessa pakkaustuottajan vastuu kattaa ensi vuoden alusta myös pienemmät, alle miljoonan liikevaihtoa tekevät yritykset. Meidän roolimme pakkaustuottajien keräys- ja kierrätysvastuuta koordinoivana yhteisönä on tehdä kiertotalouteen osallistumisesta helppoa ja kustannustehokasta”, Mika Surakka sanoo.

Wastewise on pitkäjänteisesti kehittänyt omaa pyrolyysiteknologiaansa ja uusilla innovaatioillaan parantanut prosessia soveltuvaksi pakkausmuovijätteen käsittelyyn.

Tuloksena pyrolyysiöljyä

Wastewisen muovipyrolyysiprosessi on saanut kansainvälisen ISCC Plus -kestävyyssertifikaatin (International Sustainability and Carbon Certification). Se mahdollistaa kemiallisesti kierrätettyjen raaka-aineosuuksien todentamisen läpi koko muovin tuotannon arvoketjun.

Prosessissa pakkausmuovit esikäsitellään ja nesteytetään. Lopputuloksena syntyy pyrolyysiöljyä, josta valmistetaan uusia muovintuotannon raaka-aineita.

Lisätietoja:

www.sumi.fi
www.wastewise.fi

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä