Luonnontutkimusviikko joka kouluun?

Teksti Maija Aksela

Luonto lumoaa kauneudellaan. Se sopii aiheeksi ja opiskeluympäristöksi moniin oppiaineisiin, myös kemian opetukseen, kirjoittaa kirjeenvaihtajamme Maija Aksela.

Maija Aksela.
”Luontoyhteys ja luonnon ilmiöistä oppiminen lisäävät luonnon kunnioitusta ja kestävää elämäntapaa”, kirjoittaa Maija Aksela.

Suomessa on pitkät perinteet luonnossa opiskelusta. Luontoon ja sen tutkimukseen tutustumista olisi hyvä lisätä entisestään eri tavoin opetuksessa opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti ja kotonakin.

Valot, värit, lajit, kivet, äänet, hajut, olomuodot, geometria ja liikkeet herättävät ihmetystä ja kysymyksiä. Mikäpä sen innostavampaa kuin omat tutkimukset ja elämykset luonnossa tai autenttiseen tutkimukseen tutustuminen?

Luontoyhteys ja luonnon ilmiöistä oppiminen lisäävät luonnon kunnioitusta ja kestävää elämäntapaa. On monia hyviä tapoja opiskella ilmiöitä luonnossa – vaikkapa koulun tai kodin lähiympäristössä tai läheisessä kansallispuistossa. Toisiko lapsia ja nuoria – tulevaisuuden tekijöitä – aktivoiva monitieteinen luonnontutkimusviikko jotain uutta joka kouluun ja päiväkotiin yhteistyössä vaikkapa perheiden ja sopivien kumppanien kanssa?

“Sikamakeeta! En ole ennen ymmärtänyt, miten erilaisten kalojen elämään järvissä vaikuttaa vedessä olevan hapen määrä”, kirjoittaa oppilas, joka oli tehnyt tutkimuksiaan Kemianluokka Gadolinista lainatun vesianalyysisalkun välineillä.

”Viikon toteuttamisesta on saatu hyvä kokemus esimerkiksi Perhossa Möttösen alakoulussa.”

OIVALLUKSIA JA ELÄMYKSIÄ luonnosta oppijoille tuovat pienemmät ja laajemmat omat tutkimukset yksin tai yhdessä sekä niistä keskustelu, hyvien luontoretkien lisäksi.

Luonnontutkimusviikon hyvän mallin soisi leviävän joka päiväkotiin ja kouluun eri puolilla Suomea. Ja siinä tärkeitä ovat erityisesti oppijoiden omat kysymykset ja pienet tutkimukset. Viikko voisi olla keväällä, syksyllä Suomen luonnonpäivän aikoihin elokuussa tai talvella LUMA-viikkojen aikoihin. Talvinen luonto ja lumi on myös hyvä yhteinen tutkimusaihe.

Tukea ja materiaaleja viikon suunnitteluun saa esimerkiksi LUMA-keskus Suomi -verkoston keskuksista ja monilta sen yhteistyötahoilta eri puolilla Suomea. Mappa -tietokannassa on hyviä aktiviteetteja.

Viikon toteuttamisesta on saatu hyvä kokemus esimerkiksi Perhossa Möttösen alakoulussa. Keski-Pohjanmaan LUMA-keskus on Pentti Impiön johdolla toteuttanut viikon yhdessä opettajien kanssa ja koulun ideoimana. Se on sisältänyt luonnossa havainnointia ja keskustelua oppijoiden kanssa. Uudet modernit tutkimusvälineet ja niiden käytön harjoittelu innostivat uudella tavalla oppijoita luonnon havainnointiin ja ymmärtämiseen.

VESI ON HYVÄ monitieteinen aihe vaikkapa yhdeksi teemaksi luonnontutkimusviikolla. Veden merkitystä voi tarkastella paikallisella, kansallisella ja globaalillakin tasolla.  Puhdas vesi on ajankohtainen globaali haaste.

Monista paikoista on saatavilla vesianalyysisalkkuja ja vesireppuja tutkimusten tueksi. LUMA-tiedeluokista saa vinkkejä ja tukea. Myös mittausautomaatiovälineet ovat hyviä luonnon tutkimiseen. Opettajankoulutuksessamme niitä on käytetty luonnossa opiskeluun esimerkiksi lämmön, happamuuden ja happipitoisuuksien mittaamisessa.

Omien vesi- ja lumitutkimustulosten jakaminen kansalaistieteenä kannattaa myös ottaa tavaksi, ja tällöin myös tulosten vertaileminen muihin tuloksiin on luontevaa. Kaiken suomalaisen vesiaiheisen tutkimustiedon yhteen koostava Vesi.fi -karttapalvelu on otettavissa käyttöön ilman kirjautumisia ja sopii siten erityisesti opetukseen. Pidempiaikainen koulun tai luokan vesitutkimuspiste ja sen tulosten jakaminen kannattaa tehdä Järvi-meriwiki -palvelussa.

”Luonto on oiva monitieteinen ja eheyttävä oppimisympäristö kaikille.”

TIEDEKASVATUKSEEN KUULUU tärkeänä osana tutustuminen luonnon nykytutkimukseen ja sen mahdollisuuksiin. Tämä auttaa myös globaalien ympäristöongelmien ymmärtämistä ja ratkaisuja. Mitä tutkitaan? Miksi näin tapahtuu? Miten tutkitaan? Mitä ei vielä tiedetä? Mitä merkitystä tutkimuksella on? Mitä ratkaisuja syntyy? Kuka tutkii?

Monet asiantuntijat korostavat kemian osaamisen entistä tärkeämpää merkitystä luonnon ja ilmastonmuutoksen monitieteisessä tutkimuksessa, ympäristömuutosten ennakoinnissa sekä ratkaisuissa. Kestävää kemiaa voi opiskella esimerkiksi Helsingin yliopiston kemian osastolla. Myös opettajankoulutuksessa se on keskeinen teema.

Luonto on oiva monitieteinen ja eheyttävä oppimisympäristö kaikille. Se innostaa luonnontieteiden opiskeluun. Näin aikoinaan kävi myös minulle. Omat luontotutkimukset avasivat kemian merkityksen luonnossa. Kiehtovaa kemiaa on kaikkialla. Oivaltamisen ja onnistumisen iloa kaikille!

Hyödyllisiä linkkejä:

LUMA-tiedeluokat

SYKE ja vesireppu

Luonto oppimisympäristönä

100 lajia tutuksi!

Muuttolintujen kevät

Lue lisää:

Tiktokillako saamme lisää kemian osaajia?

Taitaville kemian opettajille on kysyntää

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä