Kemianteollisuus: Vihreään siirtymään täytyy panostaa määrätietoisesti

Teksti Kemia-lehti, kuva Unsplash

Osaajapula kaikkialla Suomessa ja ammatillisen koulutuksen taso ovat isoja huolenaiheita Kemianteollisuuden yrityksissä.

Konttilaiva merellä.
Suomen täytyy olla houkutteleva toimintaympäristö kansainvälisessä kilpailussa ja kaupankäynnissä.

Kemianteollisuus kysyi kesäkuussa jäsenyritystensä johtajilta, mitä muutoksia Suomeen tarvitaan, jotta yritysten vihreä siirtymä onnistuu. Vastauksissa korostuivat satsaukset infrastruktuuriin, päästöttömän sähkön kasvava tarve, kevyempi verotus, nopeammat luvitusprosessit, suorat yritystuet ja osaajapulan korjaaminen.

”Infrastruktuurilla ja nykyistä nopeammalla luvituksella voidaan olennaisesti vaikuttaa kemianteollisuuden hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseen”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

”Panostukset tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin edellyttävät strategisia ja pitkäkestoisia, yli hallituskausien ulottuvia toimenpiteitä. Myös kansainvälisesti houkuttelevamman kilpailuympäristön luomisella on tärkeä vaikutus, kun kehitetään uutta ja investoidaan puhtaampaan tuotantoon.”

”Ulkomaisten osaajien tulisi päästä pikakaistaa Suomeen.”

Osaajapula huolettaa yrityksiä

Kemianteollisuuden yrityksissä iso huolenaihe on osaajapula ja ammatillisen koulutuksen taso. Lähes 60 prosenttia yrityksistä kertoi kohdanneensa vaikeuksia löytää osaavia työntekijöitä Suomesta.

Osaajapula tuntuu kaikkialla Suomessa, eikä pula rajoitu vain tiettyihin ammattiryhmiin, vaan tarvetta on niin operaattoreille, sähköasentajille kuin insinööreillekin. Yritykset ovat huolestuneita myös siitä, että ammatillisista oppilaitoksista tulevien työntekijöiden osaaminen ei vastaa yritysten tarpeisiin.

Kemianteollisuuden johtava asiantuntija Anni Siltanen painottaa, että vihreää siirtymää tukevat teknologiaratkaisut syntyvät osaajien avulla.

”On tärkeää löytää konkreettisia keinoja, joilla varmistetaan, että osaajia on saatavilla ja varmistaa, että tarjolla on koulutusta myös englannin kielellä. Ulkomaisten osaajien tulisi päästä pikakaistaa Suomeen”, Siltanen sanoo.

”Tällä hetkellä kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa määrällisesti eivätkä laadullisesti, mikä aiheuttaa huolia alamme kilpailukyvystä tulevaisuudessa.”

Lisätietoja:

Kemianteollisuus ry

Lue lisää:

Kemianteollisuus: Suomi uhkaa jäädä jalkoihin vihreän siirtymän kilpajuoksussa

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä