Betonin päästöt reilusti alas – Betolar palkittiin

Teksti Marja Ollakka, kuvat Messukeskus, Betolar Oyj ja Suomalaisten kemistien seura

Materiaaliteknologiayritys Betolar sai vuoden 2024 kiertotalousinnovaatiopalkinnon ChemBio-messuilla. Yhtiön tuotteilla on onnistuttu vähentämään hiilidioksidipäästöjä perinteiseen betoniin verrattuna jopa 80 prosenttia.

Betolar Oyj:n Head of Marketing & Communications Martta Valkola ja toimitusjohtaja Riku Kytömäki.
Betolar Oyj:n Head of Marketing & Communications Martta Valkola ja toimitusjohtaja Riku Kytömäki.

Kiertotalousinnovaatiopalkinto on Suomalaisten kemistien seuran tunnustus kiertotalouden kemiaan liittyvästä innovatiivisesta liiketoimintaideasta, joka tuottaa sekä ympäristö- että taloudellista hyötyä.

Betolar Oyj on suomalainen materiaaliteknologiayritys, joka tarjoaa kestäviä ja vähähiilisiä ratkaisuja rakentamisen ja kaivosteollisuuden vihreään siirtymään. Palkinnon perusteluiden mukaan Betolar on erinomainen esimerkki tieteelliseen tutkimukseen nojaavasta liiketoiminnasta, jonka kiertotalousinnovaatiossa kemian osaaminen ja tutkimus on tärkeää. Betolarin tuotteilla on onnistuttu vähentämään hiilidioksidipäästöjä jopa 80 prosenttia perinteiseen betoniin verrattuna.

”Betolarin missiona on auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä. Kiertotalous on tuoteinnovaatiomme ytimessä. Avainroolissa ovat teollisuuden hyödyntämättömien sivuvirtojen tutkiminen ja niiden tuotteistaminen”, kertoo Betolarin toimitusjohtaja Riku Kytömäki.

Betolarin tuotekehitystiimin geopolymeeritutkijat Mahroo Falah (vas.) ja Mirja Piispanen.
Betolarin tuotekehitystiimin geopolymeeritutkijat Mahroo Falah (vas.) ja Mirja Piispanen.

Mitä kiertotalous tarkoittaa yrityksenne kannalta?

”Kiertotalous on valettu sisään toimintamme ytimeen, sementtiä korvaavaan Geoprime-teknologiaamme, jonka avulla teolliset jäte- ja sivuvirrat muuttuvat vähähiilisiksi materiaaleiksi. Betolar keskittyy erityisesti kaivos- ja rakennusalan päästövähennysten kiihdyttämiseen, sivuvirtojen ja aktivaattorikemikaalien vastuullisuuden varmistamiseen sekä arvoketjun sosiaalisen vastuun varmistamiseen.

Kiertotalous, resurssitehokkuus ja teollisuuden vähähiilistäminen ovat globaalin kasvun ajureita. Kestävien ratkaisujen kysyntä luo runsaasti uusia ja nopeasti kasvavia markkinamahdollisuuksia.

Kaivokset sekä tuottavat runsaasti sivuvirtoja että käyttävät itse rakenteisiinsa suuria määriä sementtiä. Teollisuudenalan koko arvoketju eri vaiheissaan tuottaa uutta liiketoimintaa Betolarille sivuvirtojen hyötykäytön, kaivostunneleiden ruiskubetonoinnin ja täytön sekä rikastushiekkojen stabiloinnin kautta. Pidemmällä aikajänteellä Betolar tarjoaa myös ratkaisuja rikastushiekan stabilointiin sekä arvometallien fraktiointiin ja talteenottoon, joista monet ovat kriittisiä ja strategisia raaka-aineita.

Betolarin tekoälyalusta on analysoinut satojen eri sivuvirtojen ominaisuudet, mikä on mahdollistanut reseptiikan optimoinnin eri ominaisuuksien suhteen. Sivuvirtatutkimus edistää puhtaimmillaan kiertotaloutta ja tarjoaa konkreettisia hyötyjä sivuvirtojen tuottajille, mahdollistaen samalla ympäristöystävällisemmän ja kustannustehokkaamman tuotannon.”

”Sementtiä korvaavaan Geoprime-teknologiamme avulla teolliset jäte- ja sivuvirrat muuttuvat vähähiilisiksi materiaaleiksi.”

Millaiset taloudelliset tavoitteet Betolarilla on?

”Betolar on perustettu vuonna 2016 ja listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle vuonna 2021. Betolar on kasvu- ja kehitysvaiheessa oleva yritys. Keskipitkällä aikavälillä, vuoden 2026 loppussa, tavoittelemme 50–100 miljoonan euron liikevaihtoa. Pitkän aikavälin taloudellinen tavoite on saavuttaa miljardin euron liikevaihto ja 30 prosentin käyttökatemarginaali vuoden 2033 loppuun mennessä.

Liikevaihto pohjautuu Geoprime-materiaaliteknologian ratkaisujen jatkuviin, volyymipohjaisiin lisenssi- ja materiaalimaksuihin sekä kaivosteollisuudelle ja sivuvirtojen omistajille tarjottaviin tutkimuspalveluprojekteihin.

Liiketoiminnan kasvu edellyttää nopeasti skaalautuvia tuoteryhmiä, globaaleja asiakkuuksia ja suuren volyymin markkinoita. Siksi kaivosteollisuus tulee olemaan kasvumme veturi. Ratkaisumme nostaa kiertotalouden astetta merkittävästi sivuvirtojen hyödyntämisessä, kaivosten rakentamisessa ja jätteiden käsittelyssä.”

Suomalaisten kemistien seuran Kiertotalousinnovaatiopalkinto muistuttaa, että kemia on avainroolissa kiertotalouden kaikissa vaiheissa. Kiertotalouspalkinto ”The Thing” on Joel Menesesin suunnittelema teos, jossa konkretisoituu teollisuuden elementtien virta. Palkintoesineessä yhdistyvät puu, metalli, muovi ja kivi.

Yrityksenne kotipaikka on Kannonkoskella Keski-Suomessa. Mistä löytyvät isoimmat asiakkaanne nyt – entä tulevaisuudessa?

”Kannonkoski ei ole ainoastaan kotipaikkamme, vaan siellä on myös meidän innovaatiokeskuksemme sekä suurin tutkimus- ja kehityslaboratoriomme. Sen lisäksi meillä on laboratorio myös Espoon Otaniemessä.

Betolarin Geoprime-ratkaisua on testattu ja kehitetty lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä pilottiasiakkuuksissa vuodesta 2021 lähtien. Teknologiamme on osoittanut monissa betonituotteita valmistavissa yrityksissä kyvyn korvata sementti nopeasti ja kokonaan tai lähes kokonaan. Edelläkävijäyritykset Suomessa, Tanskassa, Saksassa ja Belgiassa sekä Intiassa ja Lähi-Idässä ovat pystyneet nopeasti leikkaamaan betonituotteiden ja -elementtien hiilidioksidipäästöjä jopa 80 prosenttia ja tarjoamaan asiakkailleen päästövähennyksiä vihreillä tuotevalikoimillaan.

Tulevaisuudessa katse kiinnittyy suurten volyymien markkinoihin. Aasian nousevien talouksien kehitys kasvattaa nopeasti rakentamisen määrää. Tiukentuvat kestävän kehityksen vaatimukset ja kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet kiihdyttävät uusien vähähiilisten materiaalivaihtoehtojen etsimistä.

Aasiassa on 80 prosenttia maailman kaivosteollisuudesta. Se itse tarvitsee paljon betonirakenteita, mutta on myös merkittävä alihyödynnettyjen sivuvirtamateriaalien tuottaja.

Betolarin ratkaisut jakautuvat neljään tuoteryhmään: kaivokset, teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttäminen (waste upcycling), betonielementit sekä betonituotteet. Yhtiön tutkimus ja tuotekehitys tuottaa ratkaisuja eri tuoteryhmiin, joten markkinoita voidaan priorisoida niiden volyymien ja muutostarpeen kiireellisyyden perusteella.”

Lue lisää:

Betolar Oyj

Myrkyllisestäkin levästä syntyy uutta – Mari Granström palkittiin

Kimmo Peltoselle Kemian seurojen palkinto: merkittävä alan vaikuttaja

ChemBio 2024 – tunnelmia, tuttuja ja tapahtumia

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä