VTT julkaisi 5 megatrendiä – DNA-pohjainen datatallennus ja älylaastarit tulevat

Teksti Kemia-lehti, kuva VTT

VTT ennakoi tuleviksi megatrendeiksi uudenlaista älykkyyttä ja yhteiskunnan kehittyvää epävarmuuden sietokykyä. Tulossa on älylaastareita ja ajatuksen voimalla liikkuvia proteeseja.

VTT:n raportissa keskeiseksi trendiksi mainitaan droonit ihmisiä ja ympäristöä suojelemassa.

VTT:n trendiraportti 2024 esittelee näkemyksiä viidestä suuresta megatrendistä, jotka muokkaavat jo nykyistä elämänmenoa. Raportin tavoitteena on tarjota yhteenveto merkittävimmistä turvallisuuteen, kestävyyteen, terveyteen, tiedon jakamiseen ja älykkäisiin järjestelmiin liittyvistä kysymyksistä.

1. Epävarmuus yhteiskunnallisena haasteena – Lisää resilienssiä

Raportin mukaan tarvitaan suurempaa yhteiskunnallista muutosta epävarmuuksien hallitsemiseksi, vaikka teknologiset innovaatiot auttavatkin yhteiskuntia sopeutumaan paremmin jo nykyhetken haasteisiin.

Resilientin yhteiskunnan on kyettävä ennakoimaan häiriötiloja eikä vain reagoitava niihin.

”Tarkastelemme myös, miten pandemian jälkimainingit ja jatkuvat geopoliittiset jännitteet, kuten sota Ukrainassa, eivät vain haasta vaan myös vahvistavat yhteiskunnallista resilienssiä”, sanoo VTT:n strategiajohtaja Laura Juvonen.

2. Uudenlaisen älykkyyden aikakausi – Data DNA:han

Tätä megatrendiä kuvaa edistyksellisten teknologioiden, kuten tekoälyn, kvanttitekniikan, koneoppimisen ja laajojen dataverkkojen integraatio. Niiden kyky simuloida ja tehostaa ihmisen kognitiivisia toimintoja tuo merkittäviä muutoksia maailmanlaajuisesti.

Digitaalisen tietomäärän kasvaessa perinteiset tallennusratkaisut eivät enää riitä. Tutkijat etsivät ratkaisuja datan käyttöön ja tallentamiseen luonnon omasta koodista, DNA:n emäsparista ja synteettisistä DNA-juosteista.

Elämän peruskaava DNA tarjoaakin poikkeuksellisen tiheyden ja vakauden tiedon tallentamiseen. Joidenkin arvioiden mukaan vain kahvikupillinen DNA:ta voisi tallentaa maailman kaiken datan.

Yksi gramma DNA:ta voi tallentaa noin 215 petatavua dataa, ja sen elinikä voi olla jopa tuhansia vuosia – ainakin teoriassa. Yksi petatavu (PB) on tuhat teratavua.

3. Kohti kaiken kiertävyyttä – Vihreää kemiaa ja vettä ilmasta

Materiaalitieteen ja prosessisuunnittelun innovaatiot luovat uusia liiketoimintamalleja muun muassa ruokajärjestelmässä, liikenteessä, energiantuotannossa sekä tuote- ja rakennusteollisuudessa.

Vastuullisina vaihtoehtoina nousevat esimerkiksi bioteknologia, vihreä kemia ja kestävä energian varastointi.

Nousevana teknologiana raportti esittelee veden tekemisen ilmasta. Menetelmät vaihtelevat veden tiivistämisestä eli sorptiosta ja sumunkeruusta sadepilvien kylvämiseen.

4. Vuorovaikutuksen uudet ulottuvuudet – Metaversumissa tavataan

Megatrendi nostaa esiin muun muassa metaversumin kehittämisen. Metaversumi on immersiivinen digitaalinen tila, joka yhdistää saumattomasti toisiinsa virtuaalitodellisuuden (Virtual Reality, VR) ja lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR).

Muuntuva digitaalinen ympäristö ylittää perinteiset verkkokokemukset ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia monilla eri aloilla.

Metaversumin taloudellinen arvo voi olla jopa 4–5 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2030 mennessä.

5. Terveyden transformaatio – Proteesi toimii ajatuksen voimin

Terveyden transformaation keskeisiä teknologioita ovat esimerkiksi puettavat sensorit ennaltaehkäisevässä hoidossa, nano- ja biomateriaalit lääkeaineiden kantajina, sekä regeneratiivinen lääketiede kudosten ja elinten kehittämisessä.

Joustava elektroniikka nousee keskeiseen rooliin uusien hoitomuotojen mahdollistajana.

Uudet teknologiat saattavat jo piankin jättää esimerkiksi monet perinteiset laboratoriotestit historiaan.  Langattomiin yhteyksiin perustuvat uudet ratkaisut, kuten älylaastarit, mahdollistavat terveystietojen välittömän keräämisen sekä nopean ja automatisoidun analyysin.

Laastari voi mitata esimerkiksi sairaalapotilaan sykettä, lämpötilaa ja sydämen toimintaa ja lähettää tiedot langattomasti analysoitaviksi. Kohtuuhintaisia älylaastareita saattaa olla saatavilla jo muutaman vuoden kuluttua.

Seuraava askel on teknologia ihmisen jatkeena, esimerkiksi ajatuksella ohjattavat vaatteet ja proteesit.

Lue lisää: VTT:n trendiraportti 2024

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä