Vihreä vety avuksi energian varastointiin – moni alue selvittää vetytuotannon mahdollisuuksia

Teksti Kemia-lehti

Energiaa pitää olla saatavilla myös silloin, kun tuuli- tai aurinkovoimaa ei pystytä tuottamaan riittävästi. Vihreä vety on yksi ratkaisu varastointiin. 

Vaalan kunnan logo.
Vaala on yksi kunnista, joiden tavoitteena on panostaa vedyntuotantoon.

Vety puhuttaa juuri nyt ympäri maailman. Vihreä vety on kiinnostava aine energiajärjestelmän kannalta, sillä se on yhtä aikaa raaka-aine, polttoaine ja energiavarasto. Vihreä vety tarkoittaa vetyä, joka on valmistettu uusiutuvien energialähteiden avulla.

Vihreää vetyä tehdään elektrolyysissä hajottamalla vettä vedyksi ja hapeksi sähkövirran avulla. Vihreän vedyn avulla energiaa voidaan varastoida kemiallisiin yhdisteisiin, ja käyttää edelleen monipuolisesti energian tuotantoon, siirtoon ja varastointiin.

Vaala tavoittelee suurta vedyntuotantolaitosta

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva noin 2 700 asukkaan Vaalan kunta selvittää vetytuotannon mahdollisuuksia alueellaan. Vihreän vedyn valmistamiseen tarvitaan tuotantolaitoksen lisäksi vettä ja paljon uusiutuvaa energiaa. Eduikseen asiassa Vaala näkee sijaintinsa Oulujärven vesistön ääressä, hyvien tie- ja ratayhteyksien varrella sekä valtakunnan sähköverkkojen risteämäkohdassa.

Kunnan tavoitteena on varata alue mahdollisesti suurellekin energiantuotanto- tai jatkojalostuslaitokselle, jonka tuotanto ohjataan valtakunnanverkkoon ja vientiin.

Vaala sai ympäristöministeriöltä helmikuussa yhden suurimmista vihreän siirtymän avustuksista, noin 90 000 euroa, selvittääkseen uusiutuvan energian tuottamisen mahdollisuuksista kunnassaan.

Vihreän siirtymän avulla pyritään valtakunnallisesti pois fossiilisen energian käytöstä luomalla uusiutuvan energian teknologiaa. Tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä