Vetytalouteen vauhtia – energiayhtiöt yhdistävät voimansa

Teksti Kemia-lehti, kuva iStock

Johtavat suomalaiset energiayhtiöt, Neste Oyj, Gasgrid Finland Oy, Helen Oy ja Vantaan Energia Oy, ovat käynnistäneet yhteishankkeen vetylaakson kehittämiseksi Uudellemaalle.

""
Neljän yhtiön vetylaakso on suunnitteilla Uudellemaalle.

Neljän energiayhtiön suunnittelema teollinen vetylaakso yhdistäisi infrastruktuurin, uusiutuvan vedyn varastoinnin ja siirron sekä palvelisi vedyn tuottajia ja kuluttajia.

Yhtiöiden tutkimuksissa selvitetään koko toimialan integraatiomahdollisuuksien hyödyntämistä. Uusiutuvan vedyn tuotannon yhteydessä syntyy merkittäviä määriä uusiutuvaa lämpöä, jota voidaan käyttää kaukolämmityksessä.

Yhteishanke edistää pyrkimystä tehdä Suomesta johtava eurooppalainen vetytalous, joka luo teollisuudelle investointimahdollisuuksia ja tukee Suomen ja Euroopan hiilineutraaliustavoitteita. Yritysten välinen yhteistyö on keskeisessä asemassa vetytalouden kehittämisessä Suomessa. Tämä nostetaan esille myös Suomen hallituksen helmikuussa 2023 hyväksymässä vetyä koskevassa periaatepäätöksessä.

Kilpailukykyinen vetytalous edellyttää kustannustehokkaita ratkaisuja vedyn siirtoon ja varastointiin.

”Neste on Suomen suurin vedyn kuluttaja. Tarvitsemme uusiutuvaa vetyä, jotta voimme täyttää ilmastositoumuksemme ja saavuttaa hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä. Vety on olennainen osa prosessejamme, ja tehokkaasti toimiva vetylaakso olisi hyvä tapa hankkia vetyä tulevaisuudessa”, sanoo Nesteen uusiutuvasta vedystä vastaava johtaja Outi Ervasti yhtiön tiedotteessa.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä