VERIFIN panostaa kemiallisen rikostutkinnan kehittämiseen

Teksti Marja Ollakka, kuva Veikko Somerpuro ja Harri Kiljunen

Kun tiede ja teknologia kehittyvät, myös uusien uhkien riskit lisääntyvät. Siksi VERIFINin on jatkuvasti panostettava kehittymiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön, sanoo laitoksen uusi johtaja Hanna Hakulinen.

”Toivon ja uskon, että pystyn omalla ja tiimini panoksella tukemaan kemiallisten joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä maailmassa”, VERIFINin tuore johtaja Hanna Hakulinen sanoo.

Fysikaalisen kemian tohtori Hanna Hakulinen aloitti Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin VERIFINin johtajana vuoden 2024 alussa. Instituutti on kemiallisten aseiden kieltosopimuksessa määritelty Suomen kansallinen viranomainen, joka toimii Helsingin yliopiston kemian osastolla.

Hakulisen mielestä VERIFINille on tarvetta juuri nyt, koska maailman turvallisuustilanne on arvaamaton.

”Muuttuviin uhkiin ja haasteisiin on pystyttävä varautumaan. Siihen tarvitaan useiden eri alojen asiatuntijoita ja myös kansainvälinen yhteistyö on äärimmäisen tärkeää”, hän painottaa.

Kemiallisen rikostutkinnan kehittämistä

VERIFIN on kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW, Organisation for Prohibition of Chemical Weapons) designoitu eli nimetty laboratorio, jonka päätoiminta muodostuu tutkimuksesta ja koulutuksesta sekä yhteistyöstä alan järjestöjen kanssa. Yhteistyö Suomen ulkoministeriön kanssa on tärkeä osa yhtälöä.

”Asiantuntijaroolimme nimettynä laboratoriona sekä osallistuminen kieltojärjestön asiantuntijaryhmien toimintaan on osa meidän panostamme pyrkimyksessä kohti kemiallisista aseista vapaata maailmaa.”

Osana laboratorioverkostoa VERIFIN on aina valmiudessa analysoimaan näytteitä kriisialueilta.

Se osallistuu aktiivisesti myös kemiallisen rikostutkinnan kehittämiseen, joka tähtää syyllisten löytämiseen väitetyn käytön tapauksessa.

”Osallistumme siihen sekä panostamalla tutkimukseen että tarjoamalla asiantuntemustamme. Olen itse esimerkiksi jäsen kieltojärjestön tieteellisen neuvottelukunnan kemialliseen rikostutkintaan erikoistuneessa työryhmässä”, Hakulinen kertoo.

Helsingin Kumpulassa sijaitseva laboratorio on aina valmiudessa analysoimaan näytteitä kriisialueilta.

Solja Säde tekee VERIFINissä väitöskirjaa kemiallisesta rikostutkinnasta.

Maailman johtavia laboratorioita alalla

”Minulle on tärkeää säilyttää pitkään toimineen VERIFINin asema yhtenä maailman johtavista laboratorioista kemiallisten taisteluaineiden analytiikassa. Se tarkoittaa jatkuvaa panostusta tutkimukseen ja henkilökunnan osaamiseen”, Hanna Hakulinen sanoo.

Hän uskoo, että pystyy tiiminsä kanssa osaltaan tukemaan kemiallisten joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä maailmassa.

”Järjestelmällisestä kemiallisten taisteluaineiden käytöstä aiheutuneet tuhot esimerkiksi Syyriassa ovat järkyttäviä ihmisoikeuksien ja humanitaaristen oikeuksien loukkauksia.”

”Samalla kun tiede ja teknologia kehittyvät, myös uusien ja vielä tuntemattomien uhkien riskit lisääntyvät. Pystymme varautumaan siihen parhaiten panostamalla monitieteelliseen kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön sekä uusien analyysimenetelmien kehittämiseen.”.

Olennaista on yhteistyö

Hanna Hakulinen korostaa, että kemiallisten aseiden torjunta on ennen kaikkea yhteistyötä. Kemiallisen aseen kieltosopimukseen on sitoutunut 193 maata.

”Tämä on todella tiimityötä. Ilman mahtavaa, asiantuntevaa ja motivoitunutta VERIFINin porukkaa ei tätä työtä voisi menestyksekkäästi tehdäkään. Minulle on tärkeää olla luomassa työyhteisöä, jossa jokaisen tiimin jäsenen työpanosta ja asiantuntemusta arvostetaan tutkintoon tai työnimikkeeseen katsomatta.”

Koska VERIFIN on myös osa Helsingin yliopiston kemian osastoa, siellä voi myös tehdä kandi-, maisteri- ja tohtorintutkintoon tähtäävää tutkimusta.

”Tutkimusaiheitamme ovat myös esimerkiksi mereen upotetut taisteluaineet, biologiset toksiinit ja uusien detektoriteknologioiden kehitys.”

Lisäksi VERIFIN tekee merkittävää koulutustyötä ja tukee kehittyvien maiden laboratorioiden analyysikapasiteettia ja asiantuntemusta useissa eri kohdemaissa. 

Se järjestää myös erilaisia kursseja alalta. Niitä on pidetty esimerkiksi ulkoministeriön kehitysyhteistyöprojektin kohdemaissa Malesiassa ja Tansaniassa.

”Tutkimusaiheitamme ovat myös esimerkiksi mereen upotetut taisteluaineet.”

Yhdysvalloista Suomeen

Hanna Hakulinen palasi Suomeen 2017 työskenneltyään kymmenisen vuotta ilmakehätieteiden ja ilmanlaatuun liittyvän tutkimuksen parissa Yhdysvalloissa.

Hän toimi VERIFINissä ensin laboratoriopäällikkönä kaasukromatografia-massaspektrometrialaboratoriossa ja helmikuusta 2021 alkaen tutkimusjohtajana.

Työ kemiallisten aseiden kieltämisen parissa tuntuu hänestä luontevalta jatkolta aiemmille tehtäville.

”Valintojani on aina ohjannut halu tehdä merkityksellistä työtä. VERIFIN on tiedeyhteisö, jossa kemiallisen aseistariisunnan edistämiseksi tehtävä tutkimus, siihen liittyvät poliittiset haasteet sekä kehitysyhteistyölliset tavoitteet kietoutuvat merkitykselliseksi ja kiinnostavaksi kokonaisuudeksi.” 

Biitsi on hyvä paikka

Hanna Hakulinen joutuu matkustamaan työnsä puolesta nyt paljon, mutta vapaa-aikakin on tärkeää. Sitä hän viettää perheen ja ystävien kanssa.

”Nautin Suomen luonnosta etenkin kesäisin. Aina tilanteen salliessa suuntaan rannalle, sillä Kaliforniassa viettämieni vuosien seurauksena biitsistä on tullut minulle happy place.

Hän harrastaa joogaa ja seinäkiipeilee lastensa kanssa.

”Luen myös paljon erilaista kirjallisuutta ja nautin musiikista monissa eri muodoissa. Myös itämaiset kissani ovat loistavia stressinlievittäjiä”, Hakulinen kertoo.

Mikä on VERIFIN?

  • Kemiallisten aseiden kieltosopimuksessa määritelty Suomen kansallinen viranomainen, joka hoitaa Suomen ulkoministeriön antamia kansallisia viranomaistehtäviä.
  • Tukee kemiallista aseistariisuntaa kehittämällä verifikaatiomenetelmiä kemiallisille taisteluaineille, antamalla koulutusta kehitysmaiden kemisteille sekä tekemällä aiheeseen liittyvää tieteellistä tutkimusta.
  • Toimii Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan kuuluvan kemian osaston yksikkönä, joka perustettiin 1994 jatkamaan vuonna 1973 aloitettua Kemiallisen Aseen tutkimusprojektia (CW-projekti).

 

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä