Väitöskirjan tekijä haluaa olla roolimalli palestiinalaisille nuorille naisille

Teksti Marja Ollakka, kuva Åbo Akademi 

Maryam Hmoudah teki väitöstyönsä Turussa innovatiivisista vedenpuhdistusmateriaaleista. Väitöksen jälkeen hän johtaa tutkimusta jäteveden käsittelyn alalla Palestiinan Länsirannalla. 

Maryam Hmoudah päätyi väittelemään Turkuun, koska hänen italialaisilla ohjaajillaan on vahvat tutkimussidokset Åbo Akademin kanssa.

”Useimmat nykyiset jäteveden puhdistusteknologiat ovat kohtuuttoman kalliita ja niihin liittyy monia käytännön ongelmia. Taloudellisesti kannattavien ja skaalautuvien menetelmien kehittäminen on tärkeää, jotta voimme taata turvallisen ja hyvän juomaveden”, korostaa palestiinalaisessa yliopistossa toimiva Maryam Hmoudah, 37. Hän väitteli aiheesta Åbo Akademissa.

Hmoudahin mukaan jäteveden puhdistusmenetelmien kehitys, kuten epäpuhtauksien adsorptio epätyypillisiin kiinteisiin aineisiin, edistynyt hapetus ja fotohajoaminen on saanut paljon huomiota viimeisen kahden vuosikymmenen aikana.

”Näillä teknologioilla on monia etuja verrattuna perinteisiin menetelmiin, kuten yksinkertaisuus, kustannustehokkuus ja helppo käyttö”, hän sanoo.

Mikä on väitöskirjasi merkittävin tulos?

Päätavoitteena oli tutkia uusien laboratoriossa valmistamiemme materiaalien tehokkuutta epäpuhtauksien – kuten ibuprofeenin, vihreän bromikresolin, alitsariinin ja metyleenisinisen – poistamisessa jätevedestä sekä verrata niitä perinteisiin kaupallisiin materiaaleihin, joita käytetään adsorptiossa ja fotokatalyyttisessä hajoamisessa.

Työ sisältää myös kokeellisten tietojen validoinnin simulaatioiden avulla erä- ja puolieräjärjestelmissä. Reaktorimallinnus suoritettiin kuvaamalla kerättyjä tietoja molemmissa mittakaavoissa huomioiden sekä fysikaaliset että kemialliset ilmiöt reaktion verkostossa, eli erottamalla massansiirron ja reaktion rajoittavat vaiheet.

Miten tuloksiasi voi soveltaa?

Odotan, että eri nanomateriaaleja hyödyntävät mallimme avaavat ovia nanohiukkasten käytön tuleville sovelluksille jäteveden käsittelyprosesseissa.

”Nablusissa kehitän opetusosaamistani ja johdan uutta tutkimusta alallani.”

Mitä väitöksen tekeminen merkitsi sinulle?

Se oli eeppinen matka, joka merkitsi kirjaimellisesti ihan kaikkea! Tänä aikana julkaisin viisi vertaisarvioitua artikkelia arvostetuissa lehdissä ja osallistuin useisiin kansainvälisiin konferensseihin.

Kasvoin Nablusissa Palestiinan Länsirannalla. Alue on ollut vuosikymmeniä poliittisten jännitteiden keskipisteessä – ei siis helpoin paikka kehittää uraa tieteen ja teknologian alalla. 

Suoritin kemiantekniikan kandidaatin tutkinnon Nablusin An-Najah National Universityssä Länsirannalla vuonna 2009, ja sain maisterin tutkinnon kemian ja öljytekniikan laitokselta Calgaryn yliopistosta Kanadasta vuonna 2016. Sen jälkeen opetin viisi vuotta kemiantekniikkaa kotiyliopistossani.

Vuonna 2020 aloitin kemian tohtorin tutkinnon suorittamisen yhteisohjauksella, jonka järjestivät Napolin Federico II -yliopisto (Naples Industrial Chemistry Laboratory, NICL) ja Åbo Akademin Teknisk kemi och reaktionsteknik -laboratorio.

Päädyin väittelemään Turkuun, koska italialaisilla ohjaajillani on vahvat tutkimussidokset Åbo Akademin kanssa. Yliopistojen perustaman kaksoistutkinto-ohjelman ansiosta sain loistavan tilaisuuden tehdä väitökseni kahdessa laboratoriossa.

Sain väitöstyöhöni upeaa tukea mieheltäni, perheeltäni ja poikkeuksellisilta ohjaajiltani, jotka olivat professori Martino Di Serio ja Vincenzo Russo Italiassa sekä Tapio Salmi Suomessa.

Mitä teet urallasi seuraavaksi?

Tohtorintutkintoni suorittamisen jälkeen palasin Nablusiin jatkamaan tavoitteitani: kehittämään opetusosaamistani ja johtamaan uutta tutkimusta jäteveden käsittelyn alalla An-Najah National Universityssä. Haluan myös toimia roolimallina nuorille palestiinalaisille naisille STEM-aloilla (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Mikä toimii parhaiten vastapainona työllesi?

Olen naimisissa ja minulla on kolme upeaa lasta. Vaimon, äidin ja tutkijan roolien yhdistäminen on hyvin vaativaa, mutta pyrin tasapainottamaan eri roolini. 

Mieheni on hyvin ymmärtäväinen ja tukee minua. Hän on apulaisprofessori ja työskentelee myös akateemisessa maailmassa. Uskon, että hänen vankkumaton ja ehdoton tukensa kannusti minut ylittämään itseni.  

Maryam Hmoudahin väitöskirja Innovative Materials for Water Purification tarkistettiin 30.5.2024 Åbo Akademissa. Vastaväittäjänä toimi apulaisprofessori Jakob Munkholt Christensen Tanskan teknillisestä yliopistosta (DTU) ja kustoksena professori Tapio Salmi Åbo Akademista.

Lue lisää:

Maryam Hmoudah Orcid-tietokannassa

Biohajoavat materiaalit hajoavat vesiekosysteemissä hyvin hitaasti

Uusia ekologisia materiaaleja jäteveden myrkkyjen käsittelyyn

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä