Ungdomar vet inte vad kemister gör

Teksti Triin Gyllenberg, kuva Pia Inberg

Hur påverkar kreatinet jag dricker efter ett pass på gymmet? Vilka färgämnen används i tatueringar? Hur påverkar alkohol min kropp? Det här är exempel på studerandenas frågor som jag är van att svara på i mitt arbete som kemilärare i gymnasiet. Dagens unga följer trender och är intresserade av miljöfrågor och sin egen hälsa.

Triin Gyllenberg, Finska Kemistsamfundet – ordförande för FKS

Jag har undervisat kemi i gymnasiet i 21 år. Grunderna i läroämnet och mängden kemi man kan läsa i gymnasiet har hållits på ungefär samma nivå i alla dessa år. Alla gymnasiestuderande avlägger minst två studiepoäng i kemi, vilket innebär knappt 30 timmar kemistudier.

Fördjupad kemi innebär att en studerande efter den obligatoriska delen kan välja att läsa ungefär fyra gånger så mycket kemi – så kemi är ett ganska stort läroämne i gymnasiet.

I den nuvarande läroplanen tas kemins roll i att hitta lösningar till världens stora problem upp bättre än tidigare. Läroböcker beskriver inte längre bara miljöproblem, utan nu diskuteras också sätt att lösa dem.

Sådant vetenskapligt kapital hjälper den studeranden inte bara att förstå ett komplext fenomen som klimatförändringen, utan också att skilja fakta från falsk information. Kemi hjälper också till i vardagliga beslut: en gymnasiestuderande som läst fördjupad kemi kan till exempel mer om cirkulär ekonomi än många andra finländare.

Kemins ställning som läroämne har förbättrats de senaste åren. När det allmänna realprovet övergick till skilda ämnesrealprov 2006, lyftes kemi fram som ett eget läroämne. Man kan säga att reformen räddade kemin i gymnasiet. Nu läser studerande målmedvetet kemi även till studentexamen. Högskolereformen 2020 höjde värdet av matematik och naturvetenskapliga ämnen ännu mer, då betygen i dessa ämnen betonas i urvalen.

Detta märks också i gymnasiestuderandenas ökade intresse för kemi. År 2014 hade totalt 6 700 studeranden anmält sig till vårens och höstens realprov i kemi. Förra året var motsvarande siffra 10 400.

Nästa stora utmaning är att få studenterna att studera kemi efter gymnasiet. Yrken och arbetsuppgifter inom kemibranschen borde få mer synlighet. Ungdomar tror sig veta vad en läkare eller advokat arbetar med, men inte vad en kemist gör. Här ber jag alla kemister att hjälpa till!

Berätta för ungdomarna i din närkrets hur dina studier har gett dig verktyg för intressanta och givande arbetsuppgifter.

Triin Gyllenberg

Finska Kemistsamfundet – ordförande för FKS

Lektor i kemi vid Brändö gymnasium

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä