Työpaikat eivät huolehdi kunnolla syöpää aiheuttavien aineiden ilmoituksista

Teksti Kemia-lehti

Työnantajan on ilmoitettava syöpävaaralle altistuneet työntekijät ASA-rekisteriin, mutta ilmoitus jää usein tekemättä.

""
Vaarallisen kemikaalin pakkauksessa on oltava punareunainen varoitusmerkki, kuten tämä vakavasta terveysvaarasta varoittava merkki.

Yritykset ilmoittavat puutteellisesti syövän vaaraa aiheuttavista aineista ja menetelmistä, vaikka työnantajan velvollisuus on suojella työntekijöitä kemiallisten altisteiden aiheuttamilta vaaroilta, muistuttaa aluehallintovirasto tiedotteessaan.

”Valvontahavaintojemme mukaan ammatissaan syövälle altistuneiden ASA-rekisteri ei ole yrityskentällä niin tuttu kuin voisi luulla”, toteaa tarkastaja Marjo Vänskä aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Vuonna 2020 voimaan astuneen lain mukaan työnantajan on ilmoitettava syöpävaarallisille aineille ja menetelmille altistuvat työntekijät vuosittain Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin. Tiedot edeltäneenä vuonna altistuneista työntekijöistä on ilmoitettava maaliskuun loppuun mennessä.

Riskien arvioinnissa puutteita

Monilla työpaikoilla arvioidaan puutteellisesti riskejä, joita aiheutuu syöpävaarallisista kemiallisista altisteista.

Työnantajan on pidettävä yllä listaa työpaikalla käytettävistä kemikaaleista sekä selvitettävä työntekijöiden mahdollinen altistuminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille ja perimää vaurioittaville tekijöille. Lisäksi työnantajan on ylläpidettävä luetteloa näille altistuvista työntekijöistä ja tiedotettava työntekijöiden edustajille luettelon pitämisestä.

Kemikaaleja ovat esimerkiksi pesuaineet, liuottimet, öljyt ja muut nesteet sekä lääkeaineet. Niiden vaikutukset voivat vaihdella lievästä silmien tai ihon ärsytyksestä allergioihin, astmaan, lisääntymishäiriöihin, synnynnäisiin kehityshäiriöihin ja syöpään.

”Kemikaalien toimittajilta saatavassa käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoa kemikaalin vaaraominaisuuksista sekä ohjeet kemikaalin turvallisesta käsittelystä. Käyttöturvallisuustiedote kertoo myös, aiheuttaako kemikaali syöpää tai vaurioittaako se perimää”, Vänskä opastaa.

Kemikaaliriskien arviointi on tehtävä aina kirjallisena, ja siinä on otettava huomioon myös aineiden ja aineyhdistelmien aiheuttama palo- ja räjähdysvaara. Myös altistuminen asbestille ja tupakansavulle on otettava huomioon.

Työsuojeluviranomainen valvoo myös työsuojelutarkastusten avulla, että kemialliset riskit hallitaan lain vaatimalla tavalla.

Lue lisää:

Tietoa ASA-rekisteristä

Tee ASA-ilmoitus verkossa

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä