Terrafame käynnistää uraanin talteenoton kesään 2024 mennessä

Sotkamossa toimiva kaivos- ja kemianteollisuusyhtiö Terrafame on aloittanut valmistelut luonnonuraanin talteenottoa varten. Yhtiön tekemän teknistaloudellisen selvityksen mukaan kesällä 2024 aloittava talteenottolaitos vaatii 20 miljoonan euron investointeja.

Kuva Terrafame

Terrafamen alueen tuotantolinja.
Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista.

Terrafamen tuotantoprosessi mahdollistaa malmissa pieninä pitoisuuksina olevan luonnonuraanin hyödyntämisen sivutuotteena. Yhtiön tehdasalueella on uraanin talteenottolaitos, ja Terrafame on käynnistänyt työt tehtaan saattamiseksi käyttövalmiuteen.

Valmistelutyöt edellyttävät yhteensä noin 20 miljoonan euron investointeja. Talteenottolaitoksen arvioidaan toimivan täydellä kapasiteetilla vuoteen 2026 mennessä.

Jatkojalostus ulkomailla

”Uraanin talteenotto mahdollistaa Terrafamen malmissa pieninä pitoisuuksina olevan luonnonuraanin hyötykäytön. Talteen otettu uraani toimitetaan Terrafamelta ulkomaille jatkojalostettavaksi, minkä jälkeen se käytetään ydinenergian tuotannossa”, Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen kertoo yhtiön tiedotteessa.

Lukkaroisen mukaan luonnonuraanin hyödyntäminen energiantuotannossa tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista, sillä ydinvoiman tuotantoprosessi ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä.

200 tonnia vuodessa

Tuotantolaitoksen toimiessa täydellä kapasiteetilla yhtiön uraanin tuotanto on noin 200 tonnia vuodessa. Uraanituotantoa on tarkoitus jatkaa muiden metallien tuotannon yhteydessä koko toiminta-ajan, joka on vähintään seuraavat 30 vuotta.

Uraanin talteenotto kasvattaa Terrafamen liikevaihtoa uraanin nykyisellä markkinahinnalla noin 25 miljoonalla eurolla, mikä on joitakin prosentteja Terrafamen arvioidusta liikevaihdosta tulevina vuosina. Talteenotto työllistää toiminnan käynnistyttyä noin 40 henkilöä.

Terrafamella on ympäristölupa sekä kemikaalilupa uraanin talteenottoon. Ennen toiminnan aloittamista Säteilyturvakeskus (STUK) varmistaa valmiuden ydinenergialain mukaisen toiminnan käynnistämiselle.

Tilaa uutiskirjeemme!

Saat uusimmat uutiset suoraan sähköpostiisi

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä