Tekoälystä tulee tukiäly, jota pitää oppia käyttämään

Teksti Markus Lahikainen

Tulevaisuudessa tekoälyn käytön hallitseminen on tärkeä työelämätaito, kirjoittaa tiedekirjeenvaihtaja Markus Lahikainen. Tampereen yliopistolla ChatGPT:tä on jo käytetty kandidaatintöiden apuna.

Markus Lahikainen.
"Tekoäly voi auttaa valitsemaan optimaaliset olosuhteet ja lähtöaineet, jotta lääkeaine voidaan tuottaa mahdollisimman tehokkaasti", kirjoittaa Markus Lahikainen.

Viime keväänä yliopiston käytävillä kuhistiin sovelluksista, jotka pystyvät tuottamaan sivun pituisia esseitä tai ratkaisemaan harjoitustehtäviä napin painalluksella. Päätin tutustua asiaan ja testasin tekoälypohjaista kielimallia ChatGPT. Yllätyksekseni huomasin voivani tuottaa hetkessä kelvollisen kurssityön, jollaisia teetän opiskelijoillani.

On selvää, että tämä sovellus tulee muuttamaan merkittävästi opetustapojamme yliopistoissa.

TÄNÄ SYKSYNÄ keskustelin opettajatutoroinnin yhteydessä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa tekoälystä ja sen käytöstä kurssitöissä. Moni opiskelijoista uskoi, että tekoälyn käyttö kurssitehtävissä olisi automaattisesti kiellettyä tai jopa huijaamista. Media on ruokkinut ennakkoluuloja, kun on keskitytty puhumaan tekoälyn mahdollisista vaaroista ja luotu uhkakuvia Terminaattorin Skynetin kaltaisista vihamielisistä tekoälyistä.

Tekoälyä on tärkeää käsitellä kriittisesti, mutta samalla meidän tulisi kiinnittää huomiota sen mahdollisuuksiin. Kun nykyiset 1. vuoden yliopisto-opiskelijat siirtyvät työelämään, tekoäly on keskeinen osa työtä, ja siksi sen opettamiseen on panostettava. Onneksi monet suomalaiset yliopistot, mukaan lukien Tampereen yliopisto, suhtautuvat myönteisesti tekoälyn hyödyntämiseen opetuksessa.

”Tekoäly muuttaa myös tapaamme hakea ja käyttää tietoa.”

CHATGPT EHDOTTI ensimmäisenä lääkeaineiden synteesiä. Lääkeaineiden synteesi vaatii kemisteiltä paljon optimointia, sillä siinä on otettava huomioon monia tekijöitä, kuten lämpötila, reaktioaika, katalyytti ja sopiva liuotin. Tekoäly voi auttaa valitsemaan optimaaliset olosuhteet ja lähtöaineet, jotta lääkeaine voidaan tuottaa mahdollisimman tehokkaasti.

Tekoäly soveltuukin erinomaisesti suuren tiedon jäsentämiseen ja analysointiin.

Toisaalta tekoäly muuttaa myös tapaamme hakea ja käyttää tietoa. Nyt etsimme tietoa internetistä hakukoneiden avulla, mutta tulevaisuudessa annamme tekoälylle ohjeita siitä, miten hakea tietoa puolestamme.

YLIOPISTOLLA OLEMME JO käyttäneet ChatGPT:tä kandidaatintöiden ”tukiälynä”. Se voi selventää tutkimuskysymyksiä ja tarjota vinkkejä kirjallisuuskatsausten tekemiseen ja työn rakenteeseen. Tekoäly voi myös helpottaa omaa opettajan työtäni luomalla kymmenen kurssitehtävää siinä ajassa, mikä minulta kuluisi yhden tehtävän tekemiseen.

On tärkeää muistaa, että tekoäly on työkalu ja lopullinen vastuu sen antamista tuloksista on aina käyttäjällä. Olipa kyse minkälaisesta tekoälyn käytöstä tahansa – harjoitus- tai kurssityön tekemisestä tai vaikkapa tämä kolumnin kirjoittamisesta – on tärkeää ilmoittaa, jos tekoälyä on hyödynnetty. Avoimuus auttaa murtamaan ennakkoluuloja ja poistamaan tekoälyn käyttöön liitettyjä pelkoja.

Tämän tekstin tuottamisessa ja muotoilussa on käytetty apuna ChatGPT:tä.

Markus Lahikainen toimii kemian yliopisto-opettajana Tampereen yliopistossa.

Lue lisää:

Tulevaisuuden polymeerirobotit liikkuvat valon avulla

Kuinka saada opiskelija kiinnostumaan kemiasta?

Tutkimus tuo hyvää vastapainoa opetustyölle

 

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä