Kaupallinen yhteistyö : Sweco

Sweco – vetytalouden pioneeri

Me Swecossa suunnittelemme ja toteutamme vetytalouteen liittyviä hankkeita ja muokkaamme tulevaisuuden energiakenttää yhdessä asiakkaidemme kanssa. Meille on tärkeää, että saamme toimivan ja ympäristön kannalta kestävän energiajärjestelmän pitkälle tulevaisuuteen.
""
Autamme asiakkaitamme projektien kaikissa vaiheissa markkinaselvityksistä rakennusvaiheeseen.

1. Vihreän vedyn tuotanto elektrolyysin avulla

Vihreä vety on yksi keskeisistä teknologioista hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamiseksi. Osaamisemme Power-to-X-teknologioista, elektrolyysistä ja hiilidioksidin talteenotosta mahdollistaa innovatiiviset vihreän vedyn hankekokonaisuudet. Olemme perehtyneet erilaisiin elektrolyysiteknologioihin, kuten alkali-, PEM- ja SOEC-elektrolyysiin. Tiimissämme toimii myös luvituksen, lainsäädännön ja turvallisuuden asiantuntijoita.

2. Hiilidioksidin talteenotto

Olemme aktiivisesti mukana hiilidioksidin talteenoton hankkeissa. Tarjoamme asiantuntija-apua hiilidioksidin talteenoton teknologioihin (ml. nesteytys), talteenottolaitosten suunnitteluun sekä hiilidioksidin siirtoon ja varastointiin. Tuntemuksemme voimalaitosprosesseista ja ajotavoista antaa erinomaiset lähtökohdat optimaalisen hiilidioksidin talteenottojärjestelmän kokonaisuuden määrittelyyn.

3. Hiilidioksipohjaiset sähköiset polttoaineet

Olemme perehtyneet erilaisiin hiilidioksipohjaisten sähköisten polttoaineiden teknologioihin, kuten synteettisen metaanin (SNG) ja synteettisen metanolin tuotantoon. Tarjoamme asiantuntija-apua koko hankkeen elinkaaren ajan: markkina-analyysiin, teknologioiden valintaan, suunnitteluun, toteutukseen ja käyttöönottoon. Olemme olleet suunnittelemassa useita sähköisten polttoaineiden tuotantolaitoksia Suomessa ja Euroopassa.

4. Ammoniakki

Synteettinen ammoniakki (NH3) on osa tulevaisuuden energiajärjestelmää. Ammoniakkia voi käyttää energian kuljettajana, polttoaineena ja teollisuuden raaka-aineena. Synteettisen ammoniakin tuotantoon tarvitaan vetyä ja typpeä, joita voidaan tuottaa uusiutuvilla energialähteillä, kuten tuuli- ja aurinkoenergialla. Swecolla on mittava kokemus ammoniakkiin liittyvistä suunnittelutehtävistä kemianteollisuudessa ja sitä kautta hyvät edellytykset edistää vihreän ammoniakin hankkeita.

5. Vedyn siirtoverkko ja varastointi

Hydrogen backbone on suunnitteilla oleva Euroopan laajuinen vetyverkko, joka koostuisi olemassa olevasta kaasuinfrastruktuurista, uudesta putkistosta ja vetyvarastoista. Se on tärkeä linkki Euroopan siirtyessä kohti hiilineutraalia energiajärjestelmää. Asiantuntijamme ovat olleet mukana käynnistämissä vetyverkkohankkeita Keski-Euroopassa, ja tämä kokemuksemme on hyödynnettävissä Pohjoismaissa.

Sweco

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä