Suomeen neljä uutta huippututkimuksen lippulaivaa

Teksti Kemia-lehti

Suomen Akatemia on valinnut neljä uutta tutkimuksen lippulaivaohjelmaa. Niiden tutkimuskohteina ovat kvanttiteknologia, koulutus ja osaaminen, digitaalinen vesiosaaminen sekä matematiikan hyödyntäminen.

""
Suomen Akatemia rahoittaa neljää uutta lippulaivaa kokonaisuudessaan lähes 90 miljoonalla eurolla.

Suomen Akatemia rahoittaa neljää uutta lippulaivaa kokonaisuudessaan lähes 90 miljoonalla eurolla. Lisäksi taustaorganisaatiot ja yhteistyökumppanit osallistuvat rahoittamiseen merkittävästi.

Uudet lippulaivat ovat:

Suomen kvanttilippulaiva, (Finnish Quantum Flagship, FQF) mahdollistaa laajan kansallisen yhteistyön, jolla turvataan suomalaisen yhteiskunnan valmius kvanttiteknologiamurroksessa. Kvanttiteknologian odotetaan mullistavan monia tieteen, teknologian ja teollisuuden aloja aina puhtaasta energiantuotannosta lääkkeiden suunnitteluun. Mukana ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, CSC, Jyväskylän yliopisto, Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto ja VTT. Lippulaivaa johtaa Aalto-yliopiston akatemiaprofessori Peter Liljeroth.

Matemaattisen mallinnuksen, havainnoinnin ja kuvantamisen lippulaiva FAME, joka kehittää sovelletun matematiikan ja fysiikan menetelmiä yhteiskunnan tarpeisiin, kuten lääketieteelliseen kuvantamiseen, teollisten prosessien seurantaan, rakenteiden kajoamattomaan testaukseen ja satelliittidatan tulkintaan. Lippulaiva perustuu inversio-ongelmien huippututkimukseen. Mukana ovat Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, LUT yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Ilmatieteen laitos ja johtajana toimii professori Tanja Tarvainen Itä-Suomen yliopiston teknillisen fysiikan laitokselta.

Koulutus tulevaisuutta varten eli EDUCA-lippulaiva vastaa koulumaailman haasteisiin. Konsortion muodostavat Jyväskylän, Helsingin, Turun yliopistot ja Aalto-yliopisto, ja sitä johtaa Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Marja-Kristiina Lerkkanen.

Digitaaliset vedet -lippulaiva. Mukana Oulun yliopisto, Paikkatietokeskus, Ilmatieteen laitos, Aalto-yliopisto, Suomen Ympäristökeskus ja Turun yliopisto. Johtajana toimii professori Bjørn Kløve Oulun yliopistosta.

Lippulaivat ovat tuloksellisia ja houkuttelevia

Lippulaivat ovat laajoja osaamiskeskittymiä, joissa yhdistyvät korkealaatuinen tutkimus ja monipuolinen tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä vahva yhteistyö yritysten ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Lippulaivahankkeet valittiin 17 hakemuksen joukosta. Hakijoilta edellytettiin vahvaa kansainvälisen tason tutkimusosaamista ja edelläkävijyyttä omalla alallaan sekä tutkimuksen monipuolista vaikuttavuutta yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Suomen Akatemia valitsi lippulaivoja nyt neljättä kertaa vuonna 2018 perustettuun ohjelmaan.

Lippulaivaohjelmaan on aiemmin valittu kymmenen osaamiskeskittymää. Ensimmäisinä aloittaneiden lippulaivojen väliarvioinnin perusteella osaamiskeskittymät ovat olleet tuloksellisia. Lippulaivat houkuttelevat osaajia ja TKI-intensiivisiä yrityksiä, luovat uusia toimintatapoja ja ratkaisuja sekä verkostoituvat kansainvälisten eturivin toimijoiden kanssa. Arvioinnin mukaan lippulaivojen teemoissa tehtävä suomalainen tutkimus on lisäksi tieteellisesti vaikuttavampaa kuin maailmalla keskimäärin.

Lisätietoja:

Suomen Akatemian lippulaivaohjelma

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä