Suomalaisten ilmasto-osaamiselle on kysyntää Euroopassa

Teksti Tuomas Tikka

Transition Pathway eli EU:n ilmastotiekarttahanke etsii keinoja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Kemianteollisuus on ilmastotyöskentelyn edelläkävijä Suomessa ja voi toimia esimerkkinä myös Euroopassa, kirjeenvaihtajamme Tuomas Tikka kirjoittaa.

Tuomas Tikka.
”Transition Pathwaytä voisi kuvata massiiviseksi EU-tasoiseksi tiekarttahankkeeksi”, Tuomas Tikka kirjoittaa.

Suomalaisen teollisuuden ilmastotyön merkkipaaluna voi pitää vuotta 2020. Silloin eri teollisuudenalat laativat työ- ja elinkeinoministeriön ohjauksessa omat ilmastotiekarttansa.

Tiekartat vastasivat ensimmäistä kertaa kattavasti kysymykseen, miten hiilineutraalius olisi Suomessa saavutettavissa ja mitä reunaehtoja ja vaatimuksia siihen liittyy. Kun prosessissa oli mukana eri teollisuudenaloja, vältyttiin päällekkäisyyksiltä. Se onkin ollut edellytys sille, että ilmastotyöstä on saatu luotettava kokonaiskuva koko Suomen tasolla.

KEMIANTEOLLISUUS ON ilmastotyöskentelyn edelläkävijä Suomessa. Kemianteollisuus ry:n hallitus asetti jo vuonna 2019 hiilineutraaliustavoitteen, ja toimialamme oli tiekarttatyössä malliesimerkkinä muille.

Asettamamme tavoitteet sekä selvitystyömme siitä, mitä vaaditaan tavoitteen saavuttamiseksi ovat herättäneet kiinnostusta myös laajemmin Euroopassa. Uskomme, että työmme on ollut vaikuttamassa siihen, että Euroopan komissio on laatinut Transition Pathway -hankkeita. Niiden tarkoituksena on tukea Green Dealia eli Euroopan kestävän kehityksen ohjelmaa. Eurooppalaisen kemianteollisuuden Transition Pathwayn komissio laati yhteistyössä Euroopan kemianteollisuuden järjestö Ceficin kanssa.

Transition Pathwaytä voisi kuvata massiiviseksi EU-tasoiseksi tiekarttahankkeeksi. Sen kunnianhimoinen tavoite on kartoittaa koko EU:n tasolla tarvittavia toimia ja tilannetta Green Dealin tavoitteiden saavuttamiseksi – eli miten EU saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

”Suomi on ollut etujoukoissa kommunikoimassa kansallista tilannetta komissiolle.”

Komissio ja Cefic ovat listanneet Transition Pahtway -julkaisuun toimenpiteitä, tarpeita ja havaintoja, joita muutoksessa on huomioitava.

Cefic ja komissio aloittivat Transition Pathwayn jalkauttamisen EU:n jäsenmaihin tänä vuonna, ja työ jatkuu. Esimerkiksi Kemianteollisuus ry on saanut virallisen pyynnön käydä läpi Suomen kemianteollisuuden tilannetta vastaamalla yli 180 kysymykseen.

Olemme parhaillaan viimeistelemässä Suomen osuutta. Suomessa asiat näyttäisivät olevan pääsääntöisesti kunnossa ja olemme monissa asioissa jo todella pitkällä. Pystymme myös nostamaan esille asioita, joita Transition Pathwayssä ei ole otettu huomioon, kuten biodiversiteettikysymyksiä. Suomi on ollut etujoukoissa kommunikoimassa kansallista tilannetta komissiolle, ja meidät kutsuttiin jo kertomaan havaintojamme Slovakian Bratislavassa järjestettyyn tilaisuuteen.

RATKAISEEKO TÄMÄ harjoitus kaikki ongelmat?

Ei varmasti kaikkia, mutta se vie vihreän siirtymän asiaa eteenpäin. Meillä on nyt mahdollisuus olla mukana määrittelemässä tulevaisuuden käytäntöjä.

Suomalaiset kemianteollisuuden yritykset voivat olla ylpeitä edelläkävijyydestään. Jo tässä vaiheessa voi sanoa, että esimerkillemme ja ajatuksillemme näyttäisi olevan kysyntää Euroopassa.

Ei kuitenkaan kannata tuudittautua onnistuneen aloituksen tuottamaan hyvän olon tunteeseen. Työ on vasta alussa, joten hyvää tahtia on pidettävä yllä lähtölaukauksen jälkeenkin.

Kemia-lehden kirjeenvaihtaja Tuomas Tikka toimii Kemianteollisuus ry:n vastuullisuustiimin johtavana asiantuntijana.

Lue lisää:

Globaali kilpajuoksu kohti vähähiilisyyttä on alkanut

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä