SKS myönsi stipendejä menestyneille kemian opiskelijoille

Teksti Kemia-lehti ja SKS

Yhdeksän kemian opiskelijaa pääsee kesälomien jälkeen jatkamaan kohti uusia haasteita SKS:n stipendin kannustamana.

Suomalaisten Kemistien Seuran palkitsemia opiskelijoita.
Suomalaisten Kemistien Seuran palkitsemia opiskelijoita: Elisa Tirkkonen (ylärivi vas.), Perttu Hanhisalo, Neea Ahola (alarivi vas.), Elina Pakkanen ja Tiina Seppänen.

Suomalaisten Kemistien Seura (SKS) on myöntänyt perinteiseen tapaan 500 euron opiskelijastipendin opinnoissaan hyvin menestyneille ja aktiivisille kemian FM- tai DI-tutkintoa suorittaville opiskelijoille yhdeksässä yliopistossa.

SKS:n stipendin saaneet opiskelijat ja perustelut valinnoille:

Elisa Tirkkonen, Jyväskylän yliopisto

Elisa tunnetaan innokkaana ja ahkerana opiskelijana, joka on menestynyt opinnoissaan hyvin. Elisa pyrkii kehittämään omaa osaamistaan tietoisesti ja osaa myös reflektoida oppimistaan. Hän on reipas, avulias ja iloinen, ja hänellä on hyvät ryhmätyö- ja viestintätaidot. Elisa on aktiivisesti mukana opiskelijoiden ainejärjestö Radikaalin toiminnassa ja kuuluu sen hallitukseen.

Perttu Hanhisalo, Itä-Suomen yliopisto

Perttu Hanhisalo on osoittanut opinnoissaan kypsää ja analyyttistä lähestymistapaa, ja hänen opintomenestyksensä on ollut poikkeuksellisen hyvää.

Neea Ahola, LUT yliopisto

Neea on suorittanut kanditutkintoa kolmen vuoden tavoiteajassa menestyksekkäästi. Neea on myös ollut aktiivinen toimija niin killassa kuin osaston koululaisille järjestämien LUMA-aktiviteettien organisoimisessa ja toteuttamisessakin.

Elina Pakkanen, Oulun yliopisto

Elina on edennyt opinnoissaan hyvin arvosanoin ja määrätietoisesti. Kandidaatintutkinnon hän suoritti erinomaisin arvosanoin, ja sama tahti on jatkunut maisteriopinnoissa.

Maija Filippovits, Aalto-yliopisto

Maijan opinnot etenivät kolmantena opintovuonna erinomaisesti, ja lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijayhdistysten toimintaan. Hän toimii Vuorimieskillan raadissa eli hallituksessa. Hän on myös toiminut kurssiapulaisena kandidaattiohjelman kursseilla.

Anna-Maria Kervinen, Tampereen yliopisto

Anna-Maria on kandityötään tekevä kemian pääaineopiskelija, joka on menestynyt kemian opinnoissaan kiitettävästi. Anna-Maria on toiminut laskuharjoitusassistenttina Tampereen yliopiston kemian peruskursseilla sekä opiskelijajäsenenä yksikön opetuksen kehittämisryhmässä. Hän on myös aktiivinen Teknis-luonnontieteellinen kilta Hiukkasen toiminnassa. Hän on ollut mukana myös tutkimustoiminnassa ja toiminut tutkimusapulaisena Paola Vivon ryhmässä työskennellen perovskiittityyppisten aurinkokennojen stabiilisuustutkimusten parissa.

Emilia Östman, Åbo Akademi

Emilia studerar naturvetenskaper med huvudämnet kemi vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Hon studerar väldigt flitigt och framgångsrikt. Emilia arbetade systematiskt och självständigt och skrev en bra kandidatavhandling i kemi.

Tiina Seppänen, Turun yliopisto

Tiina on menestynyt kemian opinnoissaan erinomaisesti koko tähänastisten opintojensa ajan. Hänen opintosuorituksissaan on nähtävissä laaja kiinnostus kemiaan ja sen eri osa-alueisiin.

Luukas Nikkanen, Helsingin yliopisto

Luukas on oman vuosikurssinsa eniten opintopisteitä keränneiden opiskelijoiden joukossa. Kiitettävän opiskelutahdin lisäksi hänen arvosanansa ovat erinomaisia. Opintojensa ohella Luukas on osallistunut myös kemian osaston opetukseen tuntiopettajana. Hän on toiminut luentokurssien laskuharjoitusassistenttina sekä kemian opintopajaohjaajana ja ollut myös kehittämässä kandivaiheen laboratoriotöitä.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä