Sade- ja sulamisvesissä arvioitua enemmän saasteita

Sade- ja sulamisvesien eli hulevesien mukana kulkeutuu haitallisia aineita enemmän kuin aiemmin on arvioitu.

Teksti Kemia-lehti, kuvat Tapio Haaja/Unsplash

Sateinen näkymä Helsingistä.

Tuoreen selvityksen mukaan sade- ja sulamisvesissä on muun muassa ravinteita, raskasmetalleja, suoloja (kloridia ja natriumia), kiintoainesta, öljyjä, hiilivetyjä ja mikromuoveja. Nämä päätyvät usein käsittelemättöminä katujien viemäristöstä ja ojista mereen tai vesistöön.

Haitta-aineita päätyy hulevesiin esimerkiksi liikenteestä, liukkauden torjunnasta, rakentamisesta ja lannoittamisesta. Päästöjä tulee myös kaupunkien infrastruktuurin rakenteista, kuten rakennusten materiaaleista ja asfaltista.

Hulevesien vähentämiseen kiinnitettävä huomiota

Tiedot käyvät ilmi ympäristöministeriön koordinoiman Vesiensuojelun tehostamisohjelman sekä Kuntaliiton yhteistyössä teettämästä selvityksestä. Selvitys täydentää osaltaan Kuntaliiton vuoden 2012 Hulevesiopasta ja tuottaa uutta ja täydentävää tietoa hulevesien laadunhallintaan.

Selvitys osoittaa, että hulevesien syntyyn ja käsittelyyn pitää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Hulevedet ovat arvioitua likaantuneempia, ja niiden määrä kasvaa ilmastonmuutoksen aiheuttaman sateisuuden lisääntyessä.

Lähteet: Ympäristöministeriö ja Kuntaliitto

Hulevesien haittavaikutukset

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä