Mikrobit ja tekoäly puhdistavat risteilyalusten jätevesiä

Teksti Kemia-lehti, kuva Pexels

Kemikaalien käytön optimoiminen laivojen jätevedenpuhdistuksessa vähentää ympäristökuormitusta ja säästää kustannuksia.

Risteilualus merellä.
Kun laivojen biologinen jäteveden puhdistusjärjestelmä toimii tehokkaammin, ympäristökuormitus on pienempi ja kustannussäästöt ovat merkittävät. Kuvituskuva.

Suomalainen SmartPipe System Oy on valittu yrityskumppaniksi SusFlow-tutkimushankkeeseen, joka kehittää risteilyalusten vastuullisesta rakentamisesta kilpailuetua Suomelle.

SmartPipe System kehittää probioottisia mikrobiratkaisuja ja tekoälyteknikkaa, joiden avulla laivojen käyttämien puhdistuskemikaalien määrää voidaan optimoida ympäristöystävällisesti.

Ratkaisu vähentää kemiallisten puhdistusaineiden tarvetta ja estää aineiden liika-annostelun. Kun laivojen biologinen jäteveden puhdistusjärjestelmä toimii tehokkaammin, ympäristökuormitus on pienempi ja kustannussäästöt ovat merkittävät.

Älykkäät annostelulaitteet jo käytössä

SmartPipe on viime vuosina varustanut kaikki Turun telakalla valmistuneet isot risteilyalukset älykkäillä annostelulaitteilla. Järjestelmä on ohjelmoitu annostelemaan laivan viemäriputkistoihin mikrobiliuosta, joka tehostaa ympäristöystävällistä puhdistustapaa.

Seuraavassa vaiheessa laivojen järjestelmiin lisätään uudentyyppistä teknologiaa. Älykäs järjestelmä osaa tulevaisuudessa päätellä oppimansa perusteella, minkä tyyppistä ainetta tarvitaan laivojen biologisessa jäteveden puhdistusjärjestelmässä ja milloin se kannattaa annostella. Lisäksi järjestelmä osaa lisätä optimaalisen määrän kemikaalia eri tilanteissa.

Järjestelmä tarkkailee ja kerää tietoa kymmenistä biokemiallisista parametreista. Laitteisto osaa päätellä putkiston tilanteen aiemmin kerätyn datan perusteella ja toteuttaa annostus- tai huoltotoimet jo ennakoivasti.

”Puhdistuskemikaalien käytön optimoiminen on laivalle iso kustannushyöty.”

Kemikaalien kuormitus minimiin

”Oikea määrä oikeanlaista liuosta ehkäisee ongelmia ja estää esimerkiksi jäämien kiinnittymisen putkien pintaan. Olennaisinta on, että järjestelmä itse tunnistaa, milloin putket ovat puhtaita, jotta se voi myös vähentää annostelua automaattisesti”, kertoo SmartPipen liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikko Eskola.

Älykäs järjestelmä oppii menneestä ja laivayhtiön eri laivat voivat myös oppia toisiltaan erityyppisistä tilanteista ja vaihtaa opittua tietoa keskenään.

”Kemiallisten aineiden käytön ’less is more -idea’ toteutuu vihdoinkin”, Eskola sanoo.

”Puhdistuskemikaalien käytön optimoiminen on laivalle iso kustannushyöty. Kun eri kemikaalien kuormitus saadaan minimoitua, biologinen puhdistuslaitteisto toimii aina suunnitellulla tavalla. Kukaan ei tällä hetkellä tiedä, mitä eri aineiden eri yhdistelmät aiheuttavat laitteiston toiminnalle ja puhdistusteholle. Tästäkin syystä kemian määrän vähentäminen on erinomainen asia. Tuotteiden volyymikäytön aikakausi on pian pysyvästi ohi.”

Suomen laivanrakennusteollisuudelle kilpailuetua

SmartPipe System Oy on suomalainen kasvuyritys, joka kehittää ja valmistaa mikrobipohjaisia ja ympäristöystävällisiä tuoteratkaisuja eri käyttötarkoituksiin. Yritys myös kehittää ja valmistaa älykkäitä annostelulaitteistoja eri toimialoille.

Monitieteellinen Sustainability Through Information Flows -hanke tähtää vastuullisuustiedon keräämiseen laivanrakennusverkostosta sekä sen hyödyntämiseen koko aluksen elinkaaren ajan. Hanke lisää suomalaisen laivanrakennuksen globaalia kilpailukykyä ja auttaa sitä sopeutumaan kiristyviin vastuullisuusvaatimuksiin.

Hankkeen tutkimusosapuolia ovat Turun yliopiston teknillinen tiedekunta, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu ja VTT. Päärahoittaja on Business Finland. Hanke liittyy Meyer Turun vetämään NEcOLEAP-veturiohjelmaan, jonka tarkoituksena on kehittää ilmastoneutraalia risteilyalusta.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä