Mika Aalto: ”Kurjistelemme liikaa – osaajille pitää markkinoida Suomea paremmin”

Pula osaajista on vientiteollisuuden kasvun suurin este. Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Mika Aalto sanoo, että Suomesta pitää puhua maailmalla houkuttelevasti. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan alalla kipeästi.

Teksti Ulla Veirto, kuva Sini Pennanen

Mika Aallon mukaan osaajia saadaan Suomeen, jos myös heidän perheidensä tilanne otetaan huomioon.

Kemianteollisuuden, Metsäteollisuuden ja Teknologianteollisuuden tammikuussa (10.1.) julkistaman selvityksen mukaan kolme suurinta vientialaa muodostavat puolet suomalaisesta hyvinvoinnista.

KPMG:n selvityksessä viennin arvolisäykseksi saatu reippaasti yli 100 miljardia euroa. Se muodostaa 47 prosenttia bruttokansantuotteesta. Alat luovat 42 prosenttia Suomen kaikista työpaikoista.

Kasvun pahin este on huutava osaajapula – varsinkin kun suomalaisten työikäisten määrä vähenee.

Jo pelkästään teknologiateollisuuteen tarvitaan seuraavan kymmenen vuoden aikana 130 000 uutta osajaa.

Suomen valtit
vahvemmin esiin

Mitä asiassa voi tehdä? Vientiteollisuuden edustajat ovat yksimielisiä siitä, että Suomeen on luotava pitkäjänteinen, yli hallituskausien jatkuva työperäisen maahanmuuton ohjelma.

Kemianteollisuuden toimitusjohtaja Mika Aalto sanoo, että Suomea pitäisi osata markkinoida maailmalla paremmin ja lisätä houkuttelevuutta.

”Me itse helposti kurjistelemme ja maalaamme kuvaa huonosta säästä ja pimeydestä. Puhutaan sen sijaan siitä, kuinka toimiva yhteiskunta meillä on. Meillä on monta valttia. Tuodaan ne esiin positiivisesti”, Aalto sanoo.

Aallon mukaan maahanmuuton kokonaisuus on ymmärrettävä yhtä yksittäistä potentiaalista muuttajaa laajemmin.

”Kun ihminen miettii muuttoa Suomeen, se ei ole vain hänen päätöksensä vaan koko perheen päätös. Myös työntekijän puolisolle on saatava työpaikka ja lapsille hyvä koulutus. Tämä kuvio on saatava kuntoon, jotta tänne tulee osaavaa väkeä”, Aalto sanoo.

Entistä parempaa markkinointia Aallon mukaan tarvitaan myös Suomen sisällä, jotta nuoret saadaan innostumaan matemaattisluonnontieteellisistä aineista ja erityisesti kemiasta.

Aallon mukaan kemianteollisuuden ei pidä tinkiä hiilineutraaliuden tavoitteesta.

Oma pesä puhtaaksi

Nykyisessä maailmantilanteessa on jo ehdotettu, että Suomen pitäisi tinkiä kunnianhimoisista hiilineutraaliustavoitteistaan ja vientiteollisuuden sopisi toimia samoin.

Mika Aalto ei tuohon puheeseen yhdy.

”Me pidämme oman pesän puhtaana ja etenemme oman alamme hiilineutraalisuuden tiekartan mukaisesti.”

”Pienennämme hiilijalanjälkeä. Merkittävimmät tulokset saavutamme kuitenkin positiivisen hiilikädenjäljen avulla. Siinä meillä on iso mahdollisuus. Me tuotamme ratkaisuja koko maailman ympäristöhaasteisiin ja tuomme liikevaihtoa Suomeen. Kemialla on tässä valtava rooli.”

Aalto uskoo suomalaisten kekseliäisyyteen muun muassa vetytalouden ja vihreän akkuteollisuuden kehittäjinä.

”Maailmanlaajuisesti kemian alan liikevaihto voi kaksinkertaistua vuosien 2016–30 aikana.”

Aalto näkee, että Suomessa innovaatioita tehdään ja toteutetaan jo nyt hyvässä yhteistyössä yritysten, tuotantolaitosten ja korkeakoulujen kesken. Toki investointeja tarvitaan reippaasti.

”Tärkeintä on tehdä innovaatioista liiketoimintaa Suomessa. Tai vaihtoehtoisesti joku toinen hyödyntää innovaatiomme maailmalla. Hyvä, että ne joka tapauksessa tulevat hyödynnetyiksi. Jos ne toteutetaan maailmalla, ne voivat tuottaa suomalaisille esimerkiksi lisenssituloja.”

Lue lisää: Vientiteollisuuden taloudelliset vaikutukset Suomessa, pdf

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä