”Meidän pitää vaikuttaa vihreän kemian ratkaisuihin eurooppalaisella tasolla”

Teksti Leena Otsomaa, kuvat Pia Inberg

”Nyt on oltava hereillä, jotta saamme alalle aidosti kunnollisia ympäristöystävällisiä päätöksiä”, sanoo Suomalaisten Kemistien seuran puheenjohtaja Leena Otsomaa pääkirjoituksessaan.

Leena Otsomaa on Suomalaisten Kemistien seuran puheenjohtaja. Hän työskentelee Orionilla lääkeainekehityksen johtajana.

Vihreästä kemiasta on puhuttu ainakin 30 vuotta. Aluksi vihreä kemia oli akateemista tutkimusta. Teollisuudessa se alkoi kiinnostaa ympäristötietoisuuden lisääntyessä. Jätteiden vähentäminen tuo selvää säästöä.

Nyt EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä EU-taksonomia vaatii yrityksiä kehittämään toimintaansa kestäväksi.

Yritysten on raportoitava vuosittain siitä, kuinka suuri osa toiminnasta on taksonomian ilmasto- ja ympäristötavoitteiden mukaista ja julkaistava siihen liittyvät tunnusluvut. Kemikaalien biohajoavuuden merkitys on noussut esille vahvasti.

Ympäristöystävällisempien kemikaalien ja lääkeaineiden kehittäminen haastaa kemistejä. Esimerkiksi yleisesti käytetyille PFAS-yhdisteille eli perfluoroalkyylikemikaaleille pitää kehittää korvaavia aineita, sillä hajoamattomien yhdisteiden päätyminen luontoon on ongelmallista.

OMASSA TYÖSSÄNI OLEN ollut tuomassa entistä vihreämpiä toimintatapoja lääkeainekemian laboratoriotutkimukseen teollisuudessa.

Kun korvasimme liuottimia ja reagensseja vihreämmillä vaihtoehdoilla, tiesimme etukäteen, että pystymme toteuttamaan muutokset. Oli silti epäilyksiä, että tuottavuutemme laskee. 

Miten kävi? Vuositasolla toimintamme tuottavuus ei heikentynyt lainkaan. Sen sijaan haitallisen jätteen määrä väheni rajusti. 

”Tehdään vihreästä kemiasta kilpailuetu.”

Yksi käytännön harhaluulo on se, että vihreys tekee työstä vaikeaa, hidasta ja kallista.

On totta, että aluksi vihertyminen vaatii entistä enemmän ajattelua ja työtä. Mutta kun tiede ja teknologia kehittyvät yhä nopeammin, meillä on pian uusia tapoja tehdä asiat aiempaa helpommin, sujuvammin ja edullisemmin.

Vihreä kemia on hyvä asia. Tehdään siitä kilpailuetu. Se onnistuu, varsinkin jos tuotteita pystytään valmistamaan hintoja nostamatta. Yritysten kannattaa sitoutua EU-taksonomiaan siksikin, että sijoittajilla on yhä enemmän halua sijoittaa kestäviin ratkaisuihin.

NYT ON OLTAVA HEREILLÄ, jotta saamme alalle aidosti kunnollisia ympäristöystävällisiä päätöksiä. Ja siksikin, etteivät uudet vaatimukset tule meille yllätyksenä ja mutkan kautta. Liikkeellä on myös väärää tietoa, jolla ei ole tieteellistä perustetta. Päättäjille nämä asiat voivat olla vieraita.

Meidän suomalaisten kemistien on oltava aktiivisesti vaikuttamassa vihreän kemian ratkaisuihin eurooppalaisella tasolla ja otettava kantaa päivänpolttaviin aiheisiin. On osallistuttava hankkeisiin, kongresseihin ja EU:n foorumeille sekä luotava kollegaverkostoja.

Iloitsen siitä, että lääkeainekemian Euroopan kollegaverkosto toimii hyvin. Voimme avoimesti käsitellä vihreään kemiaan liittyviä esikilpailullisia aiheita, vaikka olemmekin kilpailijoita.

Yhteisestä keskustelusta on meille kaikille suurta hyötyä.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä