Measurlabs nousi Ruokaviraston omavalvontatutkimusten laboratorioksi

Teksti Kemia-lehti, kuva Unsplash

Ruokapakkauksista, keittiövälineistä tai muista elintarvikkeisiin kontaktissa olevista materiaaleista ei saa siirtyä ruokaan haitallisia aineita. Tätä varmistetaan lakisääteisillä testeillä Ruokaviraston nimeämissä laboratorioissa. Measurlabs on nyt nimetty testauslaboratorioksi.

Elintarvikkeiden pakkauksista ei saa siirtyä haitallisia kemikaaleja ruokaan.
Ruokaostoksista ei pitäisi löytyä raskasmetalleja tai ftalaatteja.

Elintarvikelaki velvoittaa elintarvikekontaktimateriaalien valmistajia ja maahantuojia ylläpitämään omavalvontajärjestelmää. Sen tarkoitus on tunnistaa ja hallita toiminnan riskejä sekä varmistaa materiaalien turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus.

Laboratoriotesteillä voidaan osoittaa, että kontaktimateriaalit täyttävät lainsäädännön vaatimukset kemiallisen turvallisuuden ja aistinvaraisen laadun suhteen.

Suomessa vain kaksi nimettyä laboratoriota

Suomessa omavalvontanäytteet on käytännössä tutkitutettava Ruokaviraston nimeämissä laboratorioissa. Measurlabs on nyt toinen Ruokaviraston omavalvontatutkimusten palveluntarjoaja Suomessa. Aiemmin omavalvontalaboratorioksi on nimetty SGS Finland Oy.

”Vielä alkukeväästä 2023 Suomessa ei ollut yhtään nimettyä toimijaa. Laboratorioiden nimeäminen mahdollistaa omavalvontanäytteiden testaamisen lain edellyttämällä tavalla. Toisen palveluntarjoajan myötä alan toimijoilla on entistä enemmän valinnanvaraa sen suhteen, missä lakisääteiset testit toteutetaan”, sanoo Measurlabsin elintarvikekontaktimateriaalien testauksen asiantuntija Niko Markkinen.

Measurlabs on suomalainen yritys, jolla on oma pieni laboratorio Helsingissä. Se teettää valtaosan tarjoamistaan analyyseistä kumppanilaboratorioissa, joita on 900 ympäri maailmaa. Suurin osa kumppaneista on ISO/IEC 17025 -akkreditoituja laboratorioita.

Lue myös: Ruokavirasto vahtii laatua – Ruokahuijarit kiikkiin ja suomalaiset elintarvikkeet  maailmalle

”Tutkimuksilla varmistetaan, ettei materiaaleista siirry ruokaan esimerkiksi raskasmetalleja.”

Materiaaleista irtoavilla aineilla raja-arvot

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien valmistajien velvollisuus on varmistaa, ettei materiaalista siirry ruokaan haitallisia aineita.

Materiaalista irtoavien aineiden enimmäismäärille on asetettu raja-arvot, jotka perustuvat kunkin aineen haitallisuuteen.

Muovimateriaaleista irtoaville yhdisteille on määritelty raja-arvot EU:n muoviasetuksessa N:o 10/2011. Keramiikkaa säätelevät KTM:n asetus 165/2006 ja direktiivi 2005/31/EY.

Asetusten edellyttämistä tutkimuksista 34 on suoraan Ruokaviraston nimeämisen piirissä.

”Omavalvontatutkimuksilla on keskeinen rooli sen takaamisessa, että markkinoilla olevat tuotteet ja materiaalit, kuten ruokapakkaukset ja keittiövälineet, ovat turvallisia käyttää. Niillä varmistetaan, että materiaaleista ei siirry ruokaan esimerkiksi raskasmetalleja, bisfenoli A:ta tai ftalaatteja, joille altistumisen on todettu aiheuttavan merkittäviä terveysriskejä,” Markkinen sanoo.

Lue lisää:  Measurlabs lähti kasvuun puskaradion kautta, tavoitteena olla maailman paras

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä