Mäntyöljypäästöt pois Itämerestä – alan toimijat yhteistyöhön

Teksti Kemia-lehti, kuvat Ville-Veikko Intovuori

Kaikki Suomen mäntyöljytoimijat ovat sitoutuneet estämään mäntyöljypäästöt Suomen merialueilla. Seuraavaksi tavoitteena on estää päästöt koko Itämerellä.

Mäntyöljyä kuljettava tankkeri merellä.
Mereen voi päätyä suuria määrä luonnolle haitallista mäntyöljyä, jos aluksen tankin tyhjennys satamassa ei ole onnistunut kunnolla tai tyhjennystä ei ole valvottu.

Biotuoteteollisuuden kasvaessa mäntyöljyn kuljetus Itämerellä on lisääntynyt voimakkaasti. Samalla mäntyöljy on tunnistettu riskikemikaaliksi: mäntyöljy ja sen sisältämät haitalliset aineet aiheuttavat vaaraa merieliöille.

John Nurmisen Säätiön, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja kemianteollisuuden yritysten yhteistyön tuloksena kaikki Suomen mäntyöljytoimijat ovat sitoutuneet estämään tankinpesuvesien mukana Itämereen päätyvät mäntyöljypäästöt. Yhteisessä Kemikaalialushankkeessa on kartoitettu, mitkä Suomeen tankkereilla tuotavista haitallisista kemikaaleista aiheuttavat suurimman riskin meriympäristölle, ja etsitty ratkaisuja näiden päästöjen vähentämiseksi.

”Iloksemme saimme kaikki mäntyöljyä jalostavat yritykset sitoutumaan pesuvesien vastuulliseen käsittelyyn maissa.”

Pesuvedet käsiteltävä vastuullisesti satamassa

Mäntyöljyä käytetään raaka-aineena erilaisissa kemianteollisuuden tuotteissa, kuten pesuaineissa, liimoissa, maaleissa ja biopolttoaineissa. Suomen oma mäntyöljytuotanto ei riitä jalostamoidemme tarpeisiin, vaan raakamäntyöljyä tuodaan Suomeen useista eri maista. Mäntyöljyn käsittelyyn liittyvä toimiala on tunnistanut yhteistyötarpeen estääkseen lastijäämien päätymisen mereen.

”Iloksemme saimme kaikki mäntyöljyä jalostavat yritykset sitoutumaan pesuvesien vastuulliseen käsittelyyn maissa. Näin Suomen satamissa lastinsa purkavilta mäntyöljytankkereilta ei enää päädy mäntyöljypäästöjä Itämereen”, sanoo Kemikaalialushankkeen projektipäällikkö Eeva Tähtikarhu John Nurmisen Säätiöstä.

Yhteistyössä ovat mukana kaikki Suomen merkittävät mäntyöljytoimijat: Fintoil Haminasta, Kraton Chemicals Oulusta, Forchem Raumalta sekä Lappeenrannassa toimiva UPM, jolle mäntyöljyä tuodaan Kotkan sataman kautta.

”Meille UPM:llä on erityisen tärkeää varmistaa, että koko arvoketjumme on mahdollisimman ympäristöystävällinen. Tämä hanke vie toimintaamme taas askeleen parempaan, kun varmistamme, että kaikille UPM:n rahtaamille mäntyöljylaivoille tehdään esipesu satamassa ja pesuvedet käsitellään vastuullisesti”, kertoo UPM:n biopolttoaineiden toimitusketjuista vastaava Maarit Mäkinen.

Mäntyöljytankkeri satamassa.
Mäntyöljypäästöjä ei enää jatkossa päädy Itämereen Suomen satamissa lastinsa purkavista tankkereista. Kaikki mäntyöljyä jalostavat yritykset ovat sitoutuneet tankinpesuvesien vastuulliseen käsittelyyn maissa.

Mäntyöljypäästöt alas koko Itämeren alueella

Nyt kun mäntyöljyongelma on Suomen satamissa ratkaistu, John Nurmisen Säätiön tavoitteena on lopettaa mäntyöljypesuvesien päästäminen mereen koko Itämeren alueella.

Mäntyöljyä tuodaan paljon myös Ruotsiin. Viime vuonna Selkämerelle levisi ruotsalaisen tankkerin pesuvesien mukana mäntyöljyä lähes 200 kilometriä pitkäksi ja 500 metriä leveäksi lautaksi.

Säätiö on aloittanut yhteistyön Ruotsin liikenneviraston sekä ruotsalaisen Coalition Clean Baltic -järjestön kanssa, jotta tulevaisuudessa myös ruotsalaiset mäntyöljyjalostamot käsittelisivät pesuvedet maissa.

”Teemme yhteistyötä viranomaisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa, jotta mäntyöljyn päästämistä Itämereen tankinpesun yhteydessä rajoitettaisiin jatkossa tiukemmin, mutta kansainvälisen sääntelyn muuttaminen on hidasta. Siksi on hyvin tärkeää, että vastuulliset yritykset sitoutuvat jo tässä vaiheessa lain minimirajat ylittäviin päästövähennystoimiin”, kertoo meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström John Nurmisen Säätiöltä.

”Matalalla Suomenlahdella pesuvesien päästäminen on keskittynyt varsin pienelle merialueelle.”

Matala Suomenlahti kärsii mäntyöljypäästöistä

Mäntyöljyä kuljettavat tankkerit saavat kansainvälisen lainsäädännön mukaan päästää tankkiensa pesuvesiä merellä, kun laiva on vähintään 12 merimailin (noin 22 kilometrin) päässä lähimmästä rannasta ja meren syvyys on vähintään 25 metriä. Pesuvesien mukana meriekosysteemiin voi päätyä kerralla satoja litroja haitallista mäntyöljyä.

”Käytännössä tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyllä, mutta matalalla Suomenlahdella pesuvesien päästäminen on keskittynyt varsin pienelle merialueelle. Jos tankin tyhjennys satamassa ei onnistu kunnolla ja tyhjennystä ei valvota, voi pesun yhteydessä mereen päätyä suuria määrä mäntyöljyä”, kertoo erityisasiantuntija Jyrki Vähätalo Traficomista.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä