Maalaismetsämyyrän mikrobit eivät täysin sopeudu kaupunkioloihin

Teksti Kemia-lehden toimitus, kuvat Jyväskylän yliopisto

Tiffany Scholier tutki väitöskirjassaan, kuinka kaupungistuminen vaikuttaa metsämaaperän ja metsämyyrän suoliston mikrobeihin. Tulokset viittaavat siihen, että eläinten kyky sopeutua ympäristön nopeaan muuttumiseen on rajallinen.

Tiffany Scholierin väitöskirja
Tiffany Scholierin tulokset vahvistavat käsitystä, että kaupunkien mikrobiyhteisöt ovat luonnostaan erilaisia kuin ne, joita voi kohdata luonnontilaisemmissa metsissä.

Väitöskirjassaan Cities and their effects on free-living and host-associated microbe Tiffany Scholier tutki, miten kaupunkiympäristö vaikuttaa bakteeri- ja sieniyhteisöihin sekä metsämaaperässä että luonnonvaraisten metsämyyrien (Clethrionomys glareolus) suolistossa. 

Väitöskirjansa Scholier teki Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksella.

Scholier halusi selvittää, millaisia ovat kaupunkien ja luonnollisempien ympäristöjen väliset erot mikrobiyhteisöissä.

Hän käytti työssään eri tutkimusasetelmia, kuten laaja-alaisia poikkileikkausaineistoja ja kokeellisia töitä sekä DNA-metaviivakoodausta ja isotooppianalyyseja. 

Hän teki myös siirtokokeen, jossa metsämyyriä siirrettiin kaupunkimetsän ja ei-kaupunkimetsän välillä.

Osa mikrobeista sopeutui

Säilyikö metsämyyrän suoliston mikrobisto muuttumattomana vai muuttuiko se vastaamaan uutta ympäristöä?

Osittain. Myyrien suolistomikrobit pysyivät osittain aiemman ympäristön mukaisina ja osittain sopeutuivat uuteen ympäristöön.

Siirrettyjen myyrien mikrobit eivät voi täysin mukautua uuteen ympäristöön.

”Tämä viittaa siihen, että eläinten kyky sopeutua ihmisen aiheuttamiin nopeisiin ympäristömuutoksiin on rajallinen”, Scholier sanoo.

Betonia ja proteiinia

Metsän maaperän mikrobisto ja metsämyyrän suolistomikrobisto eroavat kaupunkimetsien ja kaupunkien ulkopuolisten metsien välillä.

Erityisesti erot maaperän happamuudessa ja jyrsijöiden ruokavaliossa tunnistettiin väitöstutkimuksessa tärkeiksi tekijöiksi maaperän ja metsämyyrän suolen mikrobiston muovautumisessa.

”Havaitsin, että kaupungissa muutokset maaperän mikrobeissa liittyivät yleensä emäksisempään maaperään. Se johtuu mahdollisesti siitä, että kaupungeissa sade valuu maaperään emäksisen betonimateriaalin, kuten katujen ja katuojien yli”, Scholier sanoo.

Muutokset metsämyyrän suoliston mikrobiyhteisöissä liittyvät todennäköisesti kaupunkien ja kaupunkien ulkopuolisten myyrien ruokavalioiden muutoksiin.

Esimerkiksi kaupunkien metsämyyrien ruokavalio sisälsi enemmän proteiinia.

Entinen ympäristö jää vaikuttamaan eläimeen

Elinympäristön muutosta edeltävä ympäristö ja uusi ympäristö vaikuttavat suoliston mikrobiotan koostumukseen luonnonvaraisessa jyrsijässä.

”Väitöskirjani tulokset osoittavat, että kaupunkiluonto vaikuttaa mikrobiyhteisöihin kahdessa eri järjestelmässä ja osoittavat täten kaupungistumisen kauaskantoiset vaikutukset mikrobien elämänmuotoihin.”

Tiffany Scholierin väitöskirja Cities and their effects on free-living and host-associated microbe tarkastetaan 18.8.2023 Jyväskylän yliopistossa. Vastaväittäjänä akatemiatutkija Thomas Lilley Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Tapio Mappes Jyväskylän yliopistosta.

Lähde: Jyväskylän yliopisto ja STT-Info

Lue väitös

”Kaupungistumisella on kauaskantoiset vaikutukset mikrobien elämänmuotoihin.”

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä