Krista Oikarisella paras opinnäyte – ”Poikkeuksellisen perehtynyt”

Teksti Suomalaisten Kemistien Seura 

FM Krista Oikarinen Jyväskylän yliopistosta sai Suomalaisten kemistien seuran Nuorten tutkijain tunnustuspalkinnon vuoden 2022 parhaasta opinnäytetyöstä. Pro gradussa hän tutki kullan talteenottoa elektroniikkaromusta.

SKS:n varapuheenjohtaja Miia Mäntymäki luovutti tunnustuspalkinnon Krista Oikariselle.

Pro gradu -tutkielmassaan Kullan talteenoton optimointi elektroniikkajätteestä neste-nesteuutolla Krista Oikarinen tutki metallien talteenottoa piirikorteista bench scale -mittakaavan koelaitteistolla. Tavoitteena oli selvittää, millä tavoin ja miten hyvin kulta voidaan erottaa elektroniikkajätteestä neste-nesteuuttoa soveltaen. Työn tulokset ovat vaikuttavia ja erityisesti kiertotalouden näkökulmasta yhteiskunnallisesti merkittäviä.

Kirjallisessa osassa tutustutaan kultaan ja sen käyttökohteisiin. Kulta on tärkeä raaka-aine useilla suurilla teollisuuden aloilla. Oikarinen syventyy elektroniikkajätteen kierrätykseen ja metallien selektiiviseen talteenottoon eri hydrometallurgisissa vaiheissa. Hän käy läpi vaiheet materiaalin esikäsittelystä erotus- ja talteenottotapoihin asti. 

Kokeellinen osa on tutkielman erityinen vahvuus. Se keskittyy kullan neste-nesteuuton optimointiin. Kokeellisessa osassa tutkitaan, kuinka vesifaasina toimivan kuningasveden laimentaminen ja orgaanisena faasina käytetyn dibutyylikarbitolin laimentaminen vaikuttavat neste-nesteuuton tehokkuuteen. 

Kullan pelkistystä optimoitiin tutkimalla parametreja, kuten pelkistyksen lämpötilaa, ja sekoituksen sekä pelkistimenä toimivan askorbiinihapon pitoisuuden ja sen lisäysnopeuden vaikutusta. Kullan talteenoton optimoinnilla saavutettiin neste-nesteuutossa kullalle lähes 100 prosentin saanto käytetyssä neste-nesteuutossa. Tämä todentaa kullan selektiivisen talteenoton mahdollisuuden elektroniikkaromusta. Se todentaa myös menetelmän soveltamisen potentiaalin kaupunkilouhinnassa (urban mining) todellisena sekundääristen metallien talteenoton menetelmänä. 

Arviointilautakunta oli erityisen vaikuttunut ns. peruskemian menetelmien hyödyntämisestä ja soveltamisesta haasteen ratkaisemisessa. Työssä sovellettu ja raportoitu tutkimuksellinen tulosten tarkkuuden arviointi vahvistaa tulosten merkittävyyttä ja menetelmän käyttökelpoisuutta.

Tutkielma on sujuvasti luettava kokonaisuus. Se täyttää erinomaisesti yliopistollisen lopputyön vaatimukset ja osoittaa tekijän poikkeuksellista perehtyneisyyttä analyyttiseen kemiaan ja metallien talteenottomenetelmiin.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä