Kokkolan alue vahvistuu ekosysteemirahalla

Teksti Kemia-lehti, kuva KIP

Kokkolan tavoitteena on saada vedyn arvoketju kartalle, tutkimusinnovaatioympäristö suunnitteille ja teollisuuspölyt kuriin.

""
KIP Competence Center -hankkeen tavoitteena on luoda Kokkolan alueelle uutta osaamista vahvistamalla tutkimuksen innovaatioympäristöä.

Kokkola jakaa valtion kanssa ekosysteemisopimuksensa mukaista rahoitusta kolmeen hankkeeseen 2021–2027. Hankkeet kehittävät alueen tutkimusinnovaatioympäristöä, vedyn arvoketjua ja teollisuuspölyjen hallintaa. Ne käynnistyvät, kun päärahoittajana toimiva Keski-Pohjanmaan liitto on tehnyt rahoituspäätöksensä.

Tutkimusinnovaatioympäristö levittää osaamista

KIP Competence Center -hankkeen tavoitteena on luoda Kokkolan alueelle uutta osaamista vahvistamalla tutkimuksen innovaatioympäristöä. Yritysten ja yliopistojen yhteinen tutkimuksen innovaatioympäristö edistää uusien spin off -yritysten syntyä, vahvistaa tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä edistää alueen houkuttelevuutta, kilpailukykyä ja työllisyyttä.

KIP Competence Center -tutkimusinnovaatioympäristön esiselvityshanketta vetävät Oulun yliopisto ja Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Vedyn arvoketju näkyväksi

Vedyn arvoketjun yhteistyömallin esiselvitys kartoittaa vedyn valmistukseen ja jalostamiseen liittyvät hankkeet, joita on suunnitteilla ja toteutusvaiheessa Kokkolan suurteollisuusalueella.

Vedyn arvoketjussa syntyy paljon sivuvirtoja, joiden hyödyntäminen parantaa suunniteltujen laitosten kokonaistehokkuutta. Samalla avautuu uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hanketta vetää Centria-ammattikorkeakoulu Oy.

Älykästä pölynvalvontaa teollisuuteen

DustSense-hankkeessa kehitetään sensoriverkkoihin ja IoT-teknologiaan perustuvaa älykästä monitorointia ratkaisemaan teollisten toimijoiden pölyämisongelmia. Älykkäät monitorointiratkaisut mahdollistavat pölyämisen seurannan samanaikaisesti useista pisteistä laajalla alueella ja tarvittaessa myös mobiilisti. Hanketta vetää Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Ekosysteemisopimukset lisäävät yhteistyötä

Valtion ja kaupunkien väliset ekosysteemisopimukset ovat hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin välistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyötä (TKI).

Lue lisää:

Kokkolan ekosysteemisopimus

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä