Kokaiinin seasta löytyi madotuslääkettä ja kipulääkettä – Näytteet Suomesta

Teksti Kemia-lehden toimitus, kuva Pexels

Kadulla myytävä kokaiini voi sisältää terveydelle haitallisia jatkeaineita, kuten levamisolia, selviää Kadulta labraan -tutkimushankkeen kokeista. 

Huumejäämiä voi edelleen toimittaa analysoitavaksi A-klinikkasäätiön hankkeeseen.

A-klinikkasäätiön Kadulta labraan -tutkimuksessa ihmiset voivat tuoda Helsingissä huumausaineiden jäämiä sisältäviä näytteitä tutkittaviksi sekä kuulemaan myöhemmin niiden laboratoriotulokset.

Jäämiä voi tutkia esimerkiksi huumeiden säilytyspusseista tai käyttövälineistä, varsinaisia huume-eriä ei tutkita.

Kaksivuotinen tutkimushanke julkistaa huumenäytteiden tutkimustuloksia kolme kertaa vuodessa. Tuorein katsaus sisältää laboratoriotulokset 118 näytteestä, jotka oli kerätty 13.9.2022–11.1.2023. Näytteet oli myyty amfetamiinina, kokaiinina, alpratsolaamina, MDMA:na tai erilaisina muuntohuumestimulantteina.

Kokaiininäytteitä oli toiseksi eniten, yhteensä 15. Myös jätevesitutkimusten perusteella kokaiinin käyttö on lisääntynyt pääkaupunkiseudulla.

Jatkeaineesta ihokuolioita

Laboratorioanalyysissä selvisi, että yli puolet kokaiinina myydyistä näytteistä sisälsi haitallisia aineita. Yleisin jatkeaine oli levamisoli ja toiseksi yleisin fenasetiini.

”Toistuva altistus levamisolille alentaa valkosolujen määrää ja voi aiheuttaa paikallisia ihokuolioita. Levamisoli on tarkoitettu eläinten madotuslääkkeeksi ja sen käyttöä syöpähoidoissa tutkitaan. Fenasetiini on parasetamolin kaltainen kipu- ja kuumelääke, jonka käytöstä alettiin luopumaan 1970-luvulla, koska se aiheutti munuaisvaurioita”, kertoo tutkimuksen käytäntöjen toteutuksesta vastaava Janne Nahkuri A-klinikkasäätiöstä.

A-klinikkasäätiön koordinoima Kadulta labraan -tutkimushanke on käynnissä 2022–2024 ja sitä rahoittaa Koneen säätiö. 

THL:n oikeuskemiayksikkö analysoi

Jäämänäytteiden laboratorioanalyyseista vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuskemiayksikkö. Näytteet analysoidaan psykoaktiivisten aineiden osalta nestekromatografi-massaspektrometrisesti.

Hankkeen varsinaiset tutkimustulokset julkaistaan myöhemmin tutkimusartikkeleissa. Muut tutkimuskysymykset liittyvät siihen, kuinka huumeita käyttäviä ihmisiä pystytään tavoittamaan jäämäanalyysin avulla ja miten tutkimukseen osallistuvat arvioivat tuloksen kuulemisen vaikuttavan käyttötapoihinsa.

A-klinikkasäätiö on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen järjestö, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada apua päihde- ja riippuvuusongelmiin ilman häpeäleimaa.

Lähde: A-klinikkasäätiö

Lue lisää: Näin tuodaan  huumejäämä laboratoriossa tutkittavaksi

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä