Kohti päästötöntä sellua: Business Finlandilta 5 miljoonaa euroa metsäteollisuuden ja tiedeyhteisön hankkeelle

Teksti Kemia-lehti 

Metsäteollisuuden tuella sekä Business Finlandin rahoituksella  käynnistetään 10 tutkimusorganisaation, yliopiston ja yrityksen uraauurtava tutkimusohjelma. Emission Free Pulping -ohjelmaan palkataan 20 tutkijaa Suomeen ja Ruotsiin.

Kemiallisen kierrätyksen tuotos Andritzilta, joka on yksi hankkeeseen sitoutunut yritys. Kuva: Andritz.

Päästöttömään selluntuotantoon pyrkivän Emission Free Pulping -ohjelman tavoitteena on vähentää merkittävästi biomassan polttoa ja lisätä sellun valmistukseen käytettävän puumateriaalin tuotesaantoa noin 50 prosentista noin 70 prosenttiin.

VTT uutisoi ohjelmasta, joka on saanut Business Finlandilta huomattavan rahoituksen, joka ylittää viisi miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana.

Ohjelman budjetin arvioidaan olevan noin 15 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden aikana. 

Metsäteollisuus, teknologiayritykset, tutkimusorganisaatiot ja yliopistot ovat aloittaneet yhteisen hankkeen perinteisten sellunvalmistusprosessien mullistamiseksi VTT:n ja Ruotsin RISE-tutkimuslaitoksen yhteisellä johdolla.

Emission Free Pulping -tutkimusohjelman tavoitteena on löytää keinoja parantaa energiatehokkuutta, tehostaa puun käyttöä ja jalostamista, kehittää sellun tuotanto päästöttömäksi erityisesti hiilidioksidipäästöjen osalta sekä vähentää merkittävästi veden käyttöä prosessissa.

”Metsävarojen rajallisuuden takia myös teollisuudenalan kasvumahdollisuudet ovat rajalliset. Lisäksi biomassan polttaminen sellun valmistusprosessissa merkitsee biogeenisen hiilidioksidin päästöjä”, sanoo VTT:n Biomateriaalit-tutkimusalueen johtaja Atte Virtanen.

”Jotta voidaan parantaa resurssitehokkuutta ja kasvattaa puun tuottamaa lisäarvoa merkittävästi, on välttämätöntä uudistaa sellunvalmistuksen kemiallisia prosesseja ja yksikköoperaatioita.”

Viisi teollisuusyritystä mukana

Tähän mennessä ohjelmaan on tullut mukaan viisi teollisuusyritystä, jotka tuovat hankkeeseen sekä teollisuuden kannalta relevantit näkökulmat että taloudellisen panoksensa.

ANDRITZ, Arauco, Metsä Group, Stora Enso ja Valmet ovat sitoutuneet ohjelmassa viiden vuoden yhteistyöhön tutkimusorganisaatioiden ja yliopistojen kanssa.

Kahdeksan korkeakoulua

Hankkeeseen osallistuvat merkittävällä panostuksella: Aalto-yliopisto, Chalmersin teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Keski-Ruotsin yliopisto, Kuninkaallinen teknillinen korkeakoulu KTH, LUT-yliopisto, Oulun yliopisto ja Åbo Akademi.

Suomen julkisen rahoituksen avulla palkataan ensimmäinen tutkijaryhmä, jota laajennetaan mukana olevien yritysten lisärahoituksella. 

Tavoitteena on muodostaa 10–20 tutkijan ryhmä, joka keskittyy kokopäiväisesti konsortion yhteisesti sopiman tutkimusagendan edistämiseen.

Lisää rahaa ja kumppaneita 

Julkista rahoitusta haetaan parhaillaan myös Ruotsissa, ja ovet ovat avoinna uusille yrityskumppaneille.

Ohjelman kehittää maailmanlaajuisesti merkittävää uutta osaamista ja tietoa. 

Tulosten odotetaan vaikuttavan laajasti Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyyn erityisesti edistämällä bio- ja kiertotalouden teknologiaa, mikä auttaa myös Suomea saavuttamaan asetetut ympäristötavoitteet. 

Hanke edistää kansallisesti tärkeiden osaamisalueiden kehittymistä ja kansantalouden keskeisten klustereiden uudistumista.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä