”Kiertotalous on lähellä sydäntäni”

Teksti Annika Holmsten

Johanna Laukkanen innostui ajatuksesta, että kaivosten ympäristövaikutuksia voisi vähentää hyödyntämällä kaivostoiminnan sivumateriaaleja vedenpuhdistuksessa.

Johanna Laukkanen.
”Väitöskirjan tekeminen avasi minulle tien tutkijanuralle, jota nyt lähden kulkemaan”, Johanna Laukkanen sanoo.

Johanna Laukkanen, 44, kiinnostui väitöskirjansa aiheesta projektityössä, jossa hän muun muassa selvitti kaivosalueiden uusiokäyttömahdollisuuksia, kuten millaista tutkimusta niissä voisi harjoittaa.  

Laukkasen väitös edustaa soveltavaa kemiaa. Kemian opintoihin häntä motivoi mielenkiinto materiaalien rakenteita ja käyttäytymistä kohtaan. Kemiassa viehättää myös sen monipuolisuus.

”Kemia liittyy kaikkeen ja antaa hyvät eväät työskennellä monella alalla”, Laukkanen sanoo.

Laukkanen teki väitöskirjaansa kahden työn ohella. Hän työskentelee Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin projektipäällikkönä ja NordFuel Oy:n kehitysinsinöörinä.

Tulevaisuuden teknologioihin keskittyneessä Kerttu Saalasti Instituutissa Laukkanen tutkii kaivosvesiä. NordFuel valmistelee modernin biojalostamon rakentamista Haapavedelle, ja Laukkanen edistää biojalostusprosessin sivuvirtojen hyödyntämistä.

”Tarve sivumateriaalien hyödyntämiselle ja saastuneiden alueiden puhdistamiselle on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.”

Mikä on väitöskirjasi merkittävin tulos?

Osoitin, että teollisuuden sivuvirtoja voi hyödyntää sekä kaivosten suotovesien puhdistamisessa että kaivosten lähellä olevien järvien sedimenttien stabiloimisessa. Löydös on tärkeä, sillä teollisuudessa syntyy suuria määriä kiinteitä sivumateriaaleja ja puhdistusta vaativaa vettä. Tarve sivumateriaalien hyödyntämiselle ja saastuneiden alueiden puhdistamiselle on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.

Miten tuloksiasi voi soveltaa?

Tutkimieni alkaliaktivoitujen alumiinisilikaattipohjaisten materiaalien toimivuutta testattiin laboratoriomittakaavassa ja reaaliolosuhteissa. Suotovedenpuhdistuskoe toteutettiin Hituran suljetussa nikkelikaivoksessa ja sedimenttien stabilointikokeet Kivijärvessä Sotkamossa. Kokeissa havaittiin, että materiaalit soveltuvat järvisedimenttien in-situ eli paikan päällä tapahtuvaan puhdistamiseen ja voivat tulevaisuudessa olla vaihtoehto esimerkiksi järvien ruoppaamiselle.

Mitä väitöksen tekeminen merkitsi sinulle?

Opin uutta, kehityin ja sain onnistumisen kokemuksia. Verkostoiduin mielenkiintoisten ihmisten kanssa ja löysin uusia mahdollisuuksia vaikuttaa minulle niin tärkeään kiertotalouteen. Tein tutkimusvierailun Italiaan, mikä avarsi käsityksiäni kansainvälisestä työskentelystä.

Mitä teet seuraavaksi?

Antoisan, mutta aikaa vievän tutkimustyön vastapainoksi haluan nyt panostaa enemmän ystäviin, perheeseen sekä harrastuksiini, kuten musiikkiin. Suunnitelmalliselle, ratkaisukeskeiselle ja tavoitehakuiselle tutkijaelämälle on hyvä olla vastapainoa. Sitä edustaa myös viisivuotinen tanssikoulutus, jota parhaillaan suoritan.

Johanna Laukkasen väitös Alkali-activation of industrial aluminosilicate sidestreams: application for mine water treatment and sediment remediation tarkastettiin Oulun yliopistossa huhtikuussa 2023.

Lue lisää:

Johanna Laukkasen väitöskirja: Alkali-activation of industrial aluminosilicate sidestreams: application for mine water treatment and sediment remediation

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä