Kemian teollisuuden alat vahvasti edustettuina Vaikuttavuussäätiön rahoituksen saajina

Teksti Kemia-lehti, kuvat Katri Lehtola

Vaikuttavuussäätiö myönsi tänä vuonna noin 2,6 miljoonan euron arvosta rahoitusta tutkimushankkeille, joissa kaikissa on mukana jokin Suomessa toimiva yrityskumppani. Rahoitusta sai 13 eri hanketta.

Petro Poutanen.
”Kemian teollisuus on hyvin verkottunut akateemisen maailman kanssa, ja alalla on tutkimusintensiivisiä yrityksiä”, Vaikuttavuussäätiön toimitusjohtaja Petro Poutanen sanoo.

Vaikuttavuussäätiö edistää yhteistyötä akateemisen huippututkimuksen ja suomalaisen elinkeinoelämän välillä. Tavoitteena on, että tutkimustyön vaikutukset ulottuisivat yhä laajemmalle teollisuuteen ja koko yhteiskuntaan.

Valtion vuonna 2019 perustama säätiö on rahoittanut tähän mennessä yhteensä 50:tä hanketta.

Liki kolmannes kaikista Vaikuttavuussäätiöön tulleista rahoitushakemuksista on kemian teollisuuden aloilta, kuten teknillisen kemian, prosessitekniikan tai lääketieteen ja bioteknologian eri alueilta.

”Kemian teollisuus on hyvin verkottunut akateemisen maailman kanssa, ja alalla on tutkimusintensiivisiä yrityksiä”, Vaikuttavuussäätiön toimitusjohtaja Petro Poutanen sanoo.

”Esimerkiksi vuonna 2022 myönsimme rahoitusta kuudelle professorille, joista kolme työskentelee lääkekehityksen tai diagnostiikan parissa. Myös akku- ja energiateollisuus ovat olleet edustettuina rahoittamissamme hankkeissa.”

""
Vaikuttavuussäätiö on toiminut vuodesta 2019.

Huippututkijat ja yritykset yhteistyössä

Vaikuttavuussäätiön rahoitus on suunnattu hankkeisiin, joissa akateemisen maailman huippututkijat ja yritykset tekevät yhteistyössä esikilpailullista tutkimusta ja etsivät yhdessä vastauksia tutkimuksellisesti kunnianhimoisiin kysymyksiin. Kyse ei ole siis tuotekehityksestä.

”Toivomme, että yritykset olisivat meihin rohkeasti yhteydessä.”

Säätiö on tunnistanut, että perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välissä on rahoituksellinen tyhjiö.

”Pyrimme täyttämään tätä rahoituksen aukkoa sekä rakentamaan siltoja tutkimuksen ja yritysmaailman välille. Samalla haluamme lisätä ihmisten liikkumista näiden maailmojen välillä. Uskomme, että näin tieto ja osaaminen siirtyvät tehokkaimmin ja tutkijoiden urapolut moninaistuvat.”

Petro Poutasen mukaan Vaikuttavuussäätiön rahoitukselle on kova kysyntä.

”Tutkijat ovat olleet meihin aktiivisesti yhteydessä, kun sana rahoituksestamme on levinnyt. Toivomme, että myös yritykset olisivat meihin rohkeasti yhteydessä ja ehdottaisivat vaikuttavia tapoja lisätä yhteistyötä akateemisen maailman kanssa.”

Vaikuttavuussäätiö

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä