Kemiallista biologiaa käsiteltiin poikkitieteellisesti Helsingissä

Teksti Paula Kiuru, kuvat Manuela Voráčová

Nuorille tutkijoille suunnattu EuChemS-tapahtuma, Young Investigator Workshop, järjestettiin Helsingissä toukokuussa. Viisitoista lupaavaa kemiallisen biologian tutkijaa Euroopan eri maista esitteli tutkimustuloksiaan.

Plenary-puhuja Annamaria Lilienkampf Edinburghin yliopistosta ja YIW:n järjestäjä Paula Kiuru Helsingin yliopistosta keskustelivat kahvitauolla.

Farmasian tiedekunnassa Viikin kampuksella järjestettiin 12.–13. toukokuuta EuChemS Chemistry in Life Sciences -jaoston kolmas nuorten tutkijoiden verkostoitumistapahtuma,  Young Investigator Workshop, hybridikokouksena. Ensimmäinen YIW järjestettiin Wienissä 2021 etäkokouksena ja seuraava 2022 Lissabonissa EuChemS:n kongressin yhteydessä.

Tänä vuonna YIW-tapahtumaan osallistui viisitoista nuorta tutkijaa kymmenestä Euroopan maasta. Maiden kansalliset kemian seurat olivat nimenneet osallistujat. Helsingissä tapahtuman järjestäjänä toimi Helsingin yliopiston dosentti Paula Kiuru farmaseuttisen kemian ja teknologian osastolta. 

Suomalaisten kemistien seuran tervehdyksen toi Farmasian tiedekunnan dekaani ja SKS:n entinen puheenjohtaja prof. Jari Yli-Kauhaluoma. SKS sponsoroi get-together-tilaisuutta.

Monipuolisia aiheita

Workshop alkoi Biotekniikan instituutin tutkimusjohtaja Ville Paavilaisen plenary-esityksellä Sec61 proteiinikompleksin estäjistä. Ensimmäisen päivän aikana kahdeksan nuorta tutkijaa esitteli tutkimuksiaan aiheina mm. valokemian käyttö kemiallisessa biologiassa, fykobiliproteiinien avautuminen korkean paineen avulla, G-proteiinikytkentäisten reseptorien kuvantaminen, organorutenium-kompleksien hyödyntäminen syöpätutkimuksessa, lääkeaineiden kiteytymisen tutkiminen CryoEM-tekniikalla, mikroneulojen käyttö kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa, sekä kemialliset strategiat mikrobiota-immuunivuorovaikutuksien tutkimiseksi. Päivä jatkui tapahtumajärjestäjän eli Suomalaisten Kemistien Seuran sponsoroimalla iltatilaisuudella.

Toisen päivän aloitti Annamari Lilienkampf Edinburghin yliopistosta plenary-esityksellä bio-ortogonaalisesta kemiasta; orgaanisia synteesejä elävissä systeemeissä. Ohjelma jatkui nuorten tutkijoiden esityksillä aiheina mallinnustutkimus kystiini/glutamaatti antiportterien rakenteesta, sekä mallinnustutkimus epätyypillisten G-proteiiniin kytkettyjen Frizzled reseptorien rakenteista (Suomen edustaja Ainoleena Turku), synteettisten lipidien hyödyntäminen sensoreina, peptidipohjaiset hoidot huonosti parantuvien haavojen hoidossa, RNA:ta sitovien proteiinien makrosykliset peptidi-inhibiittorit, metallikompleksiluminoforien biokonjugaatit, konformaatiobiosensorit personoidussa lääketieteessä, sekä bio-ortogonaalisten kemiallisten reportterien hyödyntäminen sialosidien prosessoinnin säätelemiseksi glykoentsyymeillä elävissä soluissa.

Yhteydenpidolle toivottiin jatkoa

Mielenkiintoinen poikkitieteellinen ohjelma antoi hyvän läpileikkauksen Euroopan kemiallisen biologian tutkimuksesta. Nuoret tutkijat olivat erittäin innostuneita sekä tapahtuman tieteellisestä annista että mahdollisuudesta verkostoitua kollegojen kanssa. Tutkijoiden yhteydenpidon on suunniteltu jatkuvan tapahtuman jälkeen.  Tapahtuma oli kahden puolikkaan päivän mittainen ja sitä toivottiin jatkossa venytettävän kaksipäiväiseksi. 

EuChemsin Chemistry in Life Sciences -jaosto on suhteellisen uusi, se on perustettu 2017 ja sen tavoitteena on tutkijoiden verkostoituminen ja nuorten tutkijoiden tukeminen. Jaoston puheenjohtaja on prof. Francesco Peri Milano-Bicoccan yliopistosta. Ensi vuonna neljäs YIW on tarkoitus järjestää Irlannissa EuChemS:n kongressin yhteydessä. 

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä