Kajsa Roslund tutki ihmisen suussa eläviä taudinaiheuttajia – pohja sairauksia tunnistavalle testille

Teksti Annika Holmsten

Väitöstutkimus luo pohjan hengitystestin kehittämiselle. Sen avulla voitaisiin varhain tunnistaa hampaiden irtoamista aiheuttava parodontiitti, merkittävä kansansairaus. 

Helsingin yliopistossa väitöskirjan tehnyt Kajsa Roslund kuvittaa sivutyönään tieteen oppikirjoja.

Kajsa Roslund, 31, pitää esikuvinaan historian tiedenaisia, kuten modernin kemian äidiksi kutsuttua, 1758 syntynyttä Marie-Anne Paulze Lavoisieria. Heitä ajoi eteenpäin intohimo, joka oli silloisen miesvaltaisen tiedeyhteisön ylenkatsetta vahvempi.

Roslundin tieteenala on fysikaalinen kemia. Hän on erikoistunut kaasumaisten aineiden tutkimiseen massaspektrometrian ja optisen spektroskopian avulla. Kaasumaisten aineiden mittaaminen bakteeriviljelmistä ja ihmisen uloshengityksestä kiinnosti Roslundia koko opiskeluajan. Hän teki aiheesta sekä kandidaatintutkielmansa että pro gradunsa.

Hengitysanalyysi ja haihtuvat biomarkkerit ovat verrattain uusi tutkimuskohde, etenkin Suomessa. Roslund teki väitöskirjatutkimuksensa yhteistyössä ykköstyypin diabetesta ja munuaistautia tutkivan Folkhälsanin FinnDiane-työryhmän ja Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitoksen kanssa.

Mikä on väitöskirjasi merkittävin tulos?

Tutkin ihmisen suussa eläviä taudinaiheuttajia, etenkin parodontiittiin eli hampaan kiinnityskudosten tulehdukseen liittyviä bakteereita.

Osoitin, että nämä bakteerit voidaan puhtaissa viljelmissä erotella toisistaan sen perusteella, millaisia haihtuvia yhdisteitä ne tuottavat. Löysin samoja bakteerien metaboliatuotteita myös ihmisen uloshengityksestä.

Esittelemiäni menetelmiä voidaan hyödyntää muidenkin bakteerilajien, virusten ja homeiden tutkimisessa.

Miten tuloksiasi voi soveltaa?

Tutkimustulokseni luovat pohjan suun infektiosairauksia tunnistavan hengitystestin kehittämiselle. Haihtuviin yhdisteisiin perustuvan analyysin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää myös esimerkiksi antibioottihoidon seurannassa.

Mitä väitöksen tekeminen merkitsi sinulle?

Korkeimman akateemisen tutkinnon suorittaminen on monivuotisen, onnistumisia ja haasteita sisältäneen tutkimustyön loppuhuipennus. Väitöskirjan tekeminen kehitti itsevarmuuttani ja tutkijan identiteettiäni. Siitä kuuluu kiitos innostavalle tutkijayhteisölleni.

Olen ylpeä saavutuksestani, mutta katson jo eteenpäin. Tähtäimessäni on postdoc-tutkimus. Pitkän aikavälin tavoitteeni on oman työryhmäni perustaminen. Haluan tehdä akateemista uraa. Väitös on yksi etappi matkan varrella.

Mitä teet seuraavaksi?

Olen lähdössä postdoc-vierailulle Kööpenhaminaan. Siellä haluan tutustua uusiin menetelmiin, joilla mitataan haihtuvia yhdisteitä. Haluaisin myös vaihtaa tutkimusnäkökulmaa ihmisen taudinaiheuttajista ilmastonmuutokseen liittyviin mikrobeihin.

Kuvitan sivutyönäni tieteen oppikirjoja ja sitä aion jatkaa tutkimustyön ohella.

Kajsa Roslundin väitös Investigation of Volatile Compounds Produced by Pathogenic Oral Bacteria tarkastettiin Helsingin yliopistossa tammikuussa 2023. Vastaväittäjänä toimi professori Jane Hill Brittiläisen Kolumbian yliopistosta Kanadasta ja kustoksena dosentti Markus Metsälä.

Lue lisää: Kajsa Roslundin väitöskirja: Investigation of Volatile Compounds Produced by Pathogenic Oral Bacteria

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä