Kaupallinen yhteistyö : SK Protect

Kaikki onnettomuudet ovat estettävissä

Protect auttaa asiakkaitaan toimimaan vastuullisesti turvaamalla yrityksen henkilöstön, ympäristön ja liiketoiminnan. Toiminnan keskiössä on Protectin toimitusjohtaja Pertti Salon ajatus siitä, että kaikki onnettomuudet ovat estettävissä.

Protectilla on vahvaa osaamista erityisesti palo-, ATEX- ja kemikaaliturvallisuudesta. Keskeisiä osa-alueita ovat myös laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjohtaminen sekä niiden kehittäminen. Toiminnan kivijalkana on vankka asiantuntemus, jota ohjaavat lainsäädännön sekä standardien asettamat vaatimukset.

Protect palvelee asiakkaitaan usealla eri osa-alueella.

HSEQ-asiantuntijapalvelut tarjoavat lisäresurssia ja asiantuntijaosaamista yrityksille sekä sparrausta kehitystyöhön. Ulkopuolisen asiantuntijan avulla HSEQ-kehittämisestä tulee systemaattista ja tavoitteellista.

Protect tarjoaa yrityksille myös mahdollisuuden ulkoistaa omat HSEQ-toimintoihin liittyvät päällikkötehtävät täysin kolmannen osapuolen toteuttavaksi. Tarjolla on työsuojelupäällikön, laatupäällikön, ympäristöpäällikön sekä työterveysja turvallisuuspäällikön palveluita.

Kaikkiin muihin Protectin palveluihin on mahdollista yhdistää skaalautuva ja monipuolinen HSEQ-työkalu: PRO24. Järjestelmä helpottaa kokonaisuuksien hallintaa, toimii päivittäisen turvallisuus- ja laatujohtamisen työkaluna sekä parantaa yrityksen tuottavuutta.

SK Protect Oy

Protect tarjoaa

HSEQ-asiantuntijapalvelut

Palo-, kemikaali- ja ATEX-asiantuntijapalvelut

HSEQ-päällikköpalvelut

PRO24-ohjelmisto

Näin asiakkaamme meitä arvioivat

NESTE OYJ: Sujuvuutta dokumentaatioon PRO24:n avulla

Neste Oyj:n Suomen polttoainejakelu hoidetaan yhtiön jakelu- ja varastoterminaaleista eri puolilta Suomea. Terminaalitoiminnoissa turvallisuus on ykkösasia, ovathan kaikki terminaalit laajamittaisia vaarallisten kemikaalien käyttäjiä.

Protect tuottaa Nesteen terminaaleille pelastussuunnitelmien ja turvallisuusselvitysten päivitykset vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun asetuksen (685/2015) vaatimusten mukaisesti. Nesteen terminaaleissa on käytössä Protectin PRO24-ohjelmisto.

”Turvallisuus on ansaittava joka päivä. Tällaisella toimialalla riskit onnettomuuksille ovat koko ajan läsnä. Kokonaisturvallisuudesta huolehdittaessa tarvitaan konsernin omien HSEQ-toimintojen lisäksi asiantuntijakumppaneita. Meille luotettava kumppani on Protect”, kertoo Neste Oyj:n Suomen terminaalitoimintojen päällikkö Jani Rentola.

BALTIC YACHTS: Turvallisuus kuntoon alusta alkaen

Baltic Yachts tunnetaan maailmanlaajuisesti komposiittirakenteisten jahtien johtavana rakentajana. Kun purjehdusalusten osien valmistus päätettiin vuonna 2020 keskittää Pietarsaareen, aloitettiin tuotantohallin lisäosan suunnittelu.

”Otimme Protectin paloturvallisuus- ja ATEX-konsultiksi jo suunnitteluvaiheessa. Näin tuotantotilojen kemikaaliturvallisuus on otettu huomioon alusta asti. Tämä on kustannustehokkaampaa kuin muutosten teko jälkikäteen”, Baltic Yachtsin tuotantojohtaja Tommy Björklund toteaa.

Jo aiemmin Baltic Yachts on tehnyt yhteistyötä Protectin kanssa ostamalla siltä ATEX-suunnitelmat ja räjähdyssuojaasiakirjat. Koska alusten komposiittimateriaalien käsittelyssä käytetään herkästi syttyviä materiaaleja ja yhdisteitä, on paloriskien ja räjähdysvaarallisten ilmaseosten huomioonottaminen äärimmäisen tärkeää.

LUE LISÄÄ!

protect.fi/asiakastarinat

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä