Juho Uzkurt Kaljunen: Tekniikan ja etiikan yhdistelmä innostaa

Teksti: Annika Holmsten, kuva Mickael Tannus/Photography AB

Juho Uzkurt Kaljunen halusi opiskella alaa, jossa eettisyys ja teknisyys yhdistyvät. Vesi- ja ympäristötekniikka osoittautui sellaiseksi. Seuraavaksi hän ryhtyy yrittäjäksi.

Juho Uzkurt Kaljunen.
Juho Uzkurt Kaljunen.

Juho Uzkurt Kaljunen, 31, on kotiutunut Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksen vesilaboratorioon ja tutkii jätevesiravinteiden kierrätystä. Vesilaboratoriossa innostaa paitsi tutkimusaihe myös mahtava tiedeyhteisö.

Teknologian kehittäminen inspiroi Kaljusta. Varsinkin, jos sen avulla etsitään ratkaisuja suuriin, koko yhteiskuntaan vaikuttaviin ongelmiin. Tutkimustulosten suhteuttaminen suurempaan mittakaavaan aiheuttaa tosin välillä päänvaivaa.

”Aloittaessani opintojani olin aika hipahtava. Enää en koe itseäni hipiksi, mutta ympäristöala tuntuu yhä tärkeältä. Yritämme kääntää laivaa siihen suuntaan, että maailma pelastuisi”, sanoo vapaa-aikanaan vesillä viihtyvä Kaljunen.

Mikä on väitöskirjasi merkittävin tulos?

Väitöskirjani on jatkoa diplomityölleni, jonka tein Aalto-yliopiston ja sen yhteistyökumppanien NPHarvest-hankkeelle. Tutkin mahdollisuuksia ottaa talteen jätevesien ravinteita sekä kehittää tähän tarkoitukseen soveltuvia teknologioita. Tavoite on säästää neitseellisiä raaka-aineita ja energiaa, jota kuluu paljon esimerkiksi lannoitetuotannossa.

Osoitin väitöskirjassani, että yhdyskuntajätevesien typpi ja fosfori voidaan ottaa talteen ja uusiokäyttää kustannustehokkaasti lannoitteina tai niiden raaka-aineina. Näytin toteen, että ravinteiden kierrättäminen parantaa koko jätevedenpuhdistamon toimintaa. Väitökseni merkittävin tulos on, että NPHarvest-teknologia on jatkokehityksen ja kaupallistamisen arvoinen.

Miten tuloksiasi voi soveltaa?

Jotta tutkimustuloksiani voitaisiin hyödyntää teollisesti, tutkimusryhmämme on osoitettava, että ravinteiden kierrätysprosessi on liiketaloudellisesti kannattava. Perustamme tätä tarkoitusta varten spin-off-yrityksen.

”Tähän kysymykseen tekee mieli vastata: ´Syön vähän jäätelöä´.”

Mitä väitöksen tekeminen merkitsi sinulle?

Väitöskirjani syntyi teknologian kehittämisen sivutuotteena. Kuulun NPHarvest-hankkeen ydintiimiin, joten minulla ja muilla tiimiläisillä on paljon vastuuta monenlaisista työelämään ja yritystoimintaan liittyvistä tehtävistä. Väitöskirjan tekeminen antoi paljon: kehityin monin tavoin ja sain toteuttaa itseäni. Iso kiitos siitä kuuluu jätevesitiimiämme luotsanneelle apulaisprofessori Anna Mikolalle.

Mitä teet seuraavaksi?

Ryhdyn yrittäjäksi. Tavoitteenani on kaupallistaa NPHarvest-prosessi. Opettelen myös kasvattamaan perheeni esikoista, joka syntyy kesäkuussa. Sitä ennen aiomme muuttaa uuteen kotiin. Tähän kysymykseen tekee tosin mieli vastata: ”Syön vähän jäätelöä”.

Juho Uzkurt Kaljusen väitös Waste nutrients harvested: Design and evaluation of nitrogen and phosphorus recovery processes utilizing membrane contactor and adsorption techniques tarkastettiin Aalto-yliopistossa maaliskuussa 2023. Vastaväittäjänä toimi Maite Pijuan Katalonian vedentutkimuslaitoksesta (ICRA) Espanjasta ja kustoksena apulaisprofessori Anna Mikola.

Lue lisää:

Juho Uzkurt Kaljusen väitöskirja: Waste nutrients harvested: Design and evaluation of nitrogen and phosphorus recovery processes utilizing membrane contactor and adsorption techniques

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä