Joensuun yliopiston kemian laitoksen kehittäjä Pentti Mälkönen 1928–2023

Teksti Ilkka Pitkänen, Tapani Pakkanen ja Kari Rissanen

Orgaanisen kemian professori Pentti Jooseppi Mälkönen kuoli 95-vuotiaana Helsingissä 28. lokakuuta 2023. Hän oli syntynyt Viipurissa 26.3.1928. Mälkönen oli hyvin pidetty opettaja ja työtoveri.

Professori Pentti Mälkönen vaikutti Helsingin, Jyväskylän ja Joensuun yliopistoissa sekä kemistien seuratoiminnassa.

Pentti Mälkönen opiskeli Helsingin yliopistossa orgaanista kemiaa ja valmistui filosofian kandidaatiksi vuonna 1955 ja väitteli tohtoriksi 1964 kamferien stereokemiasta. Mälkönen toimi Helsingin yliopistossa kemian assistenttina vuosina 1959–1967, joista viimeiset vuodet maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kemian perusopetuksen laitoksella.

Helsingistä Mälkönen siirtyi Jyväskylän yliopistoon ja toimi siellä orgaanisen kemian apulaisprofessorina vuosina 1967–1973. Jyväskylän kauden jälkeen hän palasi takaisin Helsingin yliopiston kemian laitokselle, jossa hän työskenteli vuosina 1973–1979 orgaanisen kemian apulaisprofessorina.

Viimeisen työuransa Pentti Mälkönen aloitti orgaanisen kemian professorina vuonna 1979 Joensuun korkeakoulussa, jonne oli 1970-luvun alussa käynnistynyt kemian pääainekoulutus. Jyväskylässä ja Joensuussa ollessaan Mälkönen aloitti ja kehitti massaspektrometrian sekä synteettisen orgaanisen kemian tutkimusta ja hänellä oli merkittävä vaikutus Joensuun yliopiston kemian laitoksen kehittymiseen 1980-luvulla.

Pentti Mälkönen toimi Joensuun korkeakoulun rehtorina 1981–1983, jonka jälkeen hän jatkoi Joensuun yliopistoksi muuttuneen korkeakoulun matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina ja myöhemmin kemian laitoksen johtajana. Hän jäi täysin palvelleena eläkkeelle vuonna 1991.

Pentti Mälkönen oli Keski-Suomen kemistiseuran perustajajäsen ja puheenjohtaja vuosina 1969–1970, SKS:n hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 1970–1980-luvuilla sekä SKKS:n hallituksen jäsen.

Toiminnastaan kemian seurojen hyväksi hänet nimitettiin Keski-Suomen Kemistiseuran kunniajäseneksi vuonna 1987 ja kunniapuheenjohtajaksi vuonna 2017. Vuonna 2009 Pentti Mälköselle myönnettiin SKS:n ansiomitali tunnustuksena hänen ansioistaan kemian alalla.

Kemian opetus oli Mälkösen erityisen mielenkiinnon kohteena. Orgaanisen kemian peruskurssilla käytettiin laajasti hänen Jyväskylässä kirjoittamaansa oppikirjaa: P. Mälkönen, Orgaaninen kemia. Perusoppijakso, 1973. Otava.

Opettajana ja työtoverina Mälkönen oli hyvin pidetty ja hän kannusti ja tuki nuoria alaisiaan. Työyhteisöissään hän oli rakentava ja tulevaisuuteen katsova henkilö.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä