Jätevedestä lämpöä omakotitaloihin – uuden ajan lämpölaitos Vaasassa

Teksti Kemia-lehti, kuva Vaasan sähkö 

Vaasan Påttin lämpöpumppulaitos tuottaa puhdistetusta jätevedestä lämpöä jopa 2 000 omakotitaloon. Laitos on malliesimerkki teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisestä, joka avaa laajoja mahdollisuuksia teollisuudelle. Elomatic ja A-Insinöörit vastasivat toteutuksesta EPCM-mallilla.

Vaasan keskustan lähellä sijaitsevan jätevedenpuhdistamon yhteyteen on valmistunut lämpöpumppulaitos, jossa puhdistetun jäteveden sisältämä hukkalämpö siirretään kaukolämpöverkkoon.

Vaasassa Påttin jätevedenpuhdistamon yhteyteen on valmistunut lämpöpumppulaitos, jossa puhdistetun jäteveden sisältämä hukkalämpö otetaan talteen kahden lämpöpumpun avulla ja siirretään kaukolämpöverkkoon.

Jätevedenpuhdistamossa puhdistetaan koko Vaasan kaupungin jätevedet sekä osa naapurikuntien Mustasaaren ja Maalahden jätevesistä.

Laitokseen tulevan jäteveden lämpötila on vuodenajasta riippuen 8–17 astetta. Kahden lämpöpumpun avulla siitä tuotetaan jopa 95-asteista kaukolämpöä.

Talteen otettava hukkalämpö vastaa energiamäärältään kaikkien Vaasan Sähkön kaukolämpöverkossa olevien omakotitalojen vuotuista lämmitysenergian määrää, eli noin 2000 omakotitaloa saa nyt lämpönsä jätevedestä.

”Påttin laitos tuottaa jäteveden hukkalämmöstä uusiutuvaa hiilidioksidivapaata kaukolämpöä 12 megawatin teholla. Laitos on yksi askel tavoitteessamme kohti hiilineutraalia lämmöntuotantoa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä”, kertoo hankepäällikkö Juha-Matti Karvala Vaasan Sähköstä.

”Tämä on konkreettinen esimerkki vihreästä siirtymästä ja ehdottomasti tulevaisuuden juttu.”

Laitos valmistui vuoden 2023 lopulla ja lämmöntuotanto alkoi viime joulukuussa.

Tällä hetkellä laitoksessa tehdään vielä viimeistelevää optimointia päälaitetoimittajan kanssa.

Tähän mennessä saadut kokemukset näyttävät odotettua paremmilta.

”Näyttää siltä, että optimoinnin tuloksena pääsemme tulevaisuudessa suurempaan tuotantomäärään, mitä suunnitteluvaiheessa ajattelimme”, Karvala sanoo.

Hukkalämmön talteenotto on kasvava trendi

Vaasa on Suomen neljäs kaupunki, jossa on suuren mittakaavan lämpöpumppulaitos. Muita vastaavia laitoksia on Helsingissä, Espoossa ja Turussa. 

Påttin lämpölaitos on teollisuuden lämpölaitossuunnittelija Elomaticille suurin tähänastinen kokonaistoteutus.

”Lämpöpumpputeknologia on kehittynyt valtavin harppauksin viime vuosina ja tämänkaltaiset jätevesipuhdistamojen ratkaisut ovat selkeä nouseva trendi”, Elomaticin projektipäällikkö Anne Kujanpää kertoo. 

”Teollisuuden savukaasuissa, vesissä, lauhteissa ja prosesseissa on paljon hukkalämpöä, jota voimme ottaa talteen sen sijaan, että tuottaisimme aina uutta lämpöä. Lämmön talteenotto on yksi konkreettinen esimerkki vihreästä siirtymästä ja ehdottomasti tulevaisuuden juttu.” 

Laitoksen suunnittelusta ja toteutuksesta EPCM-mallilla (Engineering, Procurement and Construction Management) vastasivat teollisuuden suunnittelu- ja konsultointitoimisto Elomatic ja rakennetun ympäristön konsultti A-Insinöörit. 

Elomatic vastasi hankkeessa kokonaisprojektin johtamisesta sekä teknisen prosessin suunnittelusta.

A-Insinöörien vastuulla oli rakennuttamis- ja rakentamisen tehtävät, geo- ja rakennesuunnittelu sekä valvonta.

Toimitusmalli, jossa rakentamisen projekti- ja suunnitteluosaaminen yhdistyi tiiviisti teknisen prosessin suunnitteluun, osoittautui hyvin toimivaksi ja kustannustehokkaaksi, rakennuttajapäällikkö Timo Juolevi A-Insinööreistä kertoo.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä