Innovaatiot vaativat monialaista yhteistyötä

Teksti Tiina Piira, kuva Pia Inberg

Elämme aikaa, jolloin meidän on löydettävä ratkaisuja isoihin ongelmiin, toteaa Tiina Piira Kemia-lehden pääkirjoituksessa. Hän muistuttaa, että on vain yksi maapallo, ja sen resurssit ovat jo nyt vähissä. Raaka-aineiden käyttöä on tehostettava. Asia koskee meitä kaikkia ja vaatii onnistuneita ratkaisuja kierto- ja biotaloudessa. Ilman poikkitieteellisyyttä ei ole mahdollista onnistua.

Kemiallisteknillisen yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tiina Piira toivoo kiinnostavia keskusteluja uransa eri vaiheissa olevien välille.

Ajankohtaisen esimerkin yhteistyön tarpeesta tarjoaa vety. Toimiva vetytalous vaatii monen alan osaajia.

Perinteisesti vetyä on tuotettu maakaasusta siellä, missä sitä on käytetty kemianteollisuuden raaka-aineena. Nyt suunnitteilla on useita vetylaitoksia ympäri Suomen. Suunnitelmat vaativat tarkkaa tutkimusta, eikä vetyä kannata tuottaa vain tuottamisen ilosta. Kun vesi on hajotettu vedyksi ja hapeksi, on laskettava tarkkaan, jatkojalostetaanko vety sopivaksi polttoaineeksi vai käytetäänkö paikan päällä teollisuuden raaka-aineena. Putkessa vetyä ei kannata siirtää pitkiä matkoja. Tämän kokonaisuuden hallintaan tarvitaan niin kemisti- kuin energiainsinöörejä. 

”Ruokapöydässämme suosittu puheenaihe on esimerkiksi vety.”

MONIEN LUPAAVIEN innovaatioiden taustalla on eri tieteenalojen yhteistyötä. Mikrobiologit ja biokemistit ovat kehittäneet laboratorioissa hienoja oivalluksia. Kun niitä aletaan skaalata isommiksi ja viedään teolliseen tuotantoon, kuvaan astuvat kemisti-insinöörit.

Tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa esimerkiksi hiilidioksidin talteenoton hyödyntäminen on tärkeässä roolissa. Kiinnostava esimerkki tuotantoon edenneestä hankkeesta on Solar Foods, joka on avannut uuden tuotantolaitoksen Vantaalla. Yritys pilotoi teknologiaa, jolla hiilidioksidista tuotetaan sähkön energian avulla mikrobimassaa. Sitä voidaan hyödyntää ravintoproteiinina. Tällaisia monialaista yhteistyötä vaativia hankkeita nähdään tulevaisuudessa yhä enemmän.

Itse olen päässyt näkemään kiinnostavia esimerkkejä yhdistystoiminnan kautta. Polyteekkareiden vierailulla Otaniemessä tutustuimme yhteislaboratorioon, jossa GTK, VTT ja Aalto-yliopisto uudistavat epäorgaanisten materiaalien ja metallien tutkimusta. Ne luovat uutta liiketoimintaa materiaalien kierrätykseen. Paperi-insinöörien tapaamisissa puolestaan olemme nähneet, miten puusta tehtäviä kuituja hyödynnetään vaatteiden raaka-aineena. Innovaatiot eivät synny yksin, vaan vaativat monialaista yhteistyötä.

MYÖS YKSILÖTASOLLA verkostoituminen on tärkeää. Toivon, että tapaisimme sosiaalisen median kanavien sijaan kasvokkain. Uransa eri vaiheessa oleville ja erilaisia töitä tehneiden välille voi syntyä kiinnostavia keskusteluja.

Tiedän tämän kokemuksesta, sillä oma poikani opiskeli Aalto-yliopistosta energia- ja ympäristöteknologiaa ja valmistui diplomi-insinööriksi kolme vuotta sitten. Kun tapaamme, keskustelut siirtyvät nopeasti insinööritekniikkaan. Ruokapöydässämme suosittu puheenaihe on esimerkiksi vety.

Samanlaisia kohtaamisia toivon meille kaikille!

Tiina Piira

Kemiallisteknillisen yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja työskentelee johtavana asiantuntijana Elomaticilla.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä