Gust. Kompan rahasto myönsi apurahoja 24 880 eurolla

Teksti Kemia-lehden toimitus, kuva Museovirasto

Alfred Kordelinin säätiön Gust. Kompan kemian rahaston vuoden 2023 apurahoissa huomioitiin erityisesti kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen.

Gustaf Komppa
Kemian alan rahaston taustalla on professori Gustaf Komppa. Kuvassa hän pitää viimeistä luentoaan vuonna 1937. Valokuvaamo Pietisen kokoelma.

Rahastosta jaettiin yhteensä 11 apurahaa, 24 880 euroa yksityishenkilöille ja yhteisöille.

Rahastosta myönnetään vuosittain apurahoja yksityishenkilöille, yhteisöille ja työryhmille. Apurahat olivat haettavissa tammikuun 2023 ajan. Hakemuksia jätettiin määräaikaan mennessä 52 kappaletta. Apurahaesitykset valmisteli rahaston toimikunta ja Alfred Kordelinin säätiön hallitus päätti apurahansaajista 30. maaliskuuta.

Apurahan saajat ja kohteet 

Alfred Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahastot apurahat vuonna 2023 on myönnetty seuraaville henkilöille ja tahoille:

Filosofian maisteri, kemisti Johanna Alaranta, konferenssimatka: Dyes and Pigments Symposium, 1 900 euroa.

MSc Organic Synthesis and Chemical Engineering Degree Hugo Boddaert, tutkimusvierailu: Harnessing Earth Abundant Metals for Sustainable Activation of Small Molecules: creating new iron catalysts to exploit ammonia and nitrogen as nitrogen source in catalytic functionalizations, 4 600 euroa.

Doctoral Researcher Alessia Centanni, tutkimusvierailu: Development of a 64Cu/67Cu-labeled small molecule radiotracer targeting OX40 for activated T cell imaging, 4 000 euroa.

Doctoral researcher Romain Chevigny, konferenssimatka: 17th International Symposium on Macrocyclic and Supramolecular Chemistry, Iceland, 2 690 euroa.

Diplomi-insinööri Topias Jussila, konferenssimatka: EURO CVD/BALTIC ALD 2023 -konferenssi Belgia (Leuven), 1 700 euroa.

Jyväskylän kansainvälinen kesäkoulu (Jyväskylä Summer School) 32. Jyväskylän kansainvälisen kesäkoulun (JSS) kemian kurssien luennoitsijoiden matka- ja majoituskulut, 1 500 euroa.

PhD Thomas Keller, konferenssimatka: The 25th International Symposium on Radiopharmaceutical Chemistry in May 22.–26.2023, Honolulu, USA. Keller esittelee tutkimuksen Investigation into metabolic profile of [11C] Me-DPA, 1 360 euroa.

Diplomi-insinööri Saara Kuusinen, IFCC WorldLab EuroMedLab -kongressi, Rooma, 630 euroa.

Master of Science Anton Vihervaara, konferenssimatka: ALD2023 conference, Bellevue, Washington, USA, 2 500 euroa.

Filosofian maisteri Emmi Vuorio, konferenssimatka: ESERA-konferenssi, osallistuminen ja posteriesitys Systeemiajattelu kemian tutkijan työssä kestävän kehityksen kontekstissa, 1 500 euroa.

Doctoral Researcher Alexander Weiss, konferenssimatka: ALD2023 conference, Bellevue, Washington, USA 23.–26.7.2023, 2 500 euroa.

Gust. Kompan rahaston tarkoituksena on tukea kemian opetusta ja tutkimusta, kemian tutkimustulosten ja sovellusten tunnetuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä sekä kemian historian tutkimusta ja alan museo- ja näyttelytoimintaa. Alfred Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahasto on perustettu vuonna 2000.

Gust. Kompan rahasto tukee kemistejä laajasti

Alfred Kordelinin säätiö on yksityinen yleishyödyllinen apurahasäätiö. Säätiö jakaa vuosittain apurahoina ja palkintoina noin viisi miljoonaa euroa.

Gust. Kompan rahasto on yksi kuudestatoista Alfred Kordelinin säätiön kaupunki- ja kohderahastosta. 

Gust. Kompan rahaston tarkoituksena on tukea kemian opetusta ja tutkimusta, kemian tutkimustulosten ja sovellusten tunnetuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä sekä kemian historian tutkimusta ja alan museo- ja näyttelytoimintaa. Alfred Kordelinin säätiön Gust. Kompan rahasto on perustettu vuonna 2000.

Gustaf Komppa (1867–1949) oli yksi arvostetuimmista suomalaisista kemisteistä 1900-luvun alkupuolella. Hän työskenteli kemian professorina Teknillisessä korkeakoulussa ja kanslerina Turun yliopistossa. 

Hän ansioitui useissa tehtävissä suomalaisessa yhteiskunnassa ja tieteen parissa. Komppa oli myös perustamassa Suomalaisten Kemistien seuraa vuonna 1919.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä