Gasumille yli 62 miljoonan biokaasulaitos Ruotsiin – raaka-aineena kotitalousjäte ja lanta

Teksti Kemia-lehti, kuva Gasum

Gasum rakentaa uuden biokaasulaitoksen Borlängeen. Gasumille on tulossa kaikkiaan viisi suurta biokaasun tuotantolaitosta Ruotsiin. Se aikoo tuoda markkinoille pohjoismaista biokaasua huomattavan määrän.

Tänä vuonna valmistuva laitos tuottaa myös kierrätyslannoitteita.

Biokaasulaitoksen rakennustyöt alkavat keväällä 2024. Laitos käyttää raaka-aineenaan alueelta kerättyä kotitalousbiojätettä ja lantaa.

Se tuottaa vuodesta 2026 alkaen 133 gigawattituntia (GWh) nesteytettyä biokaasua eli LBG:tä vuodessa.

Biokaasu on uusiutuva ja ilmastoystävällinen polttoaine, jota valmistetaan erilaisista eloperäisistä jätteistä.

Nesteytettynä sitä voidaan käyttää meri- ja maantieliikenteessä, myös raskaan kaluston polttoaineena, sekä teollisuudessa.

Biokaasu on erittäin vetovoimainen polttoaine, koska sen elinkaarenaikaiset päästöt ovat jopa 90 prosenttia pienemmät kuin tavanomaisilla fossiilisilla polttoaineilla.

Raaka-aineina läheltä kerätty kotitalousbiojäte ja lanta

Borlängen laitos käyttää valmistuttuaan kaikkiaan 270 000 tonnia raaka-ainetta vuodessa.

Kotitalousbiojätteen kerää ja käsittelee Gasumin paikallinen kumppani Borlänge Energi, ja lanta hankitaan Borlängen alueen maatiloilta.

”Borlängen laitos on Gasumin pohjoisin biokaasulaitos Ruotsissa, ja odotamme kovasti tiivistä yhteistyötämme Borlänge Energi ‑yhtiön kanssa. Tämä investointi on seuraava askel kohti tavoitettamme kasvattaa oma vuotuinen biokaasutuotantomme kahteen terawattituntiin (TWh) vuoteen 2027 mennessä”, sanoo Erik Woode, Gasumin Head of Production.

Laitos tuottaa myös kierrätyslannoitteita

Nesteytetyn biokaasun lisäksi Borlängen laitos tuottaa 250 000 tonnia korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä lannoitteita vuodessa.

Toisin kuin fossiiliset lannoitteet, kierrätyslannoitteet sisältävät eloperäistä ainesta, joka on tärkeää viljelymaan kasvukunnon ja sääolosuhteiden keston kannalta.

Borlängen laitos on toinen kaikkiaan viidestä suuresta biokaasulaitoksesta, joiden rakentamista Gasum on suunnitellut Ruotsissa.

Näistä ensimmäisen rakennustyöt alkoivat helmikuussa 2023 Götenessä, missä biokaasutuotannon odotetaan alkavan vuoden 2024 lopulla.

Kolmen muun uuden laitoksen sijoituspaikat ovat Kalmar, Sjöbo ja Hörby. Lisäksi Gasum suunnittelee biokaasulaitoksen rakentamista Trondheimin lähelle Norjaan.

Hankkeet ovat osa Gasumin uutta strategiaa, johon kuuluu voimakas panostaminen biokaasun saatavuuden parantamiseen Pohjoismaissa tulevina vuosina.

Gasumin tavoitteena on tuoda vuoteen 2027 mennessä markkinoille seitsemän terawattituntia (TWh) uusiutuvaa kaasua vuodessa.

Tämän tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi vuosittaista kaikkiaan 1,8 miljoonan hiilidioksiditonnin päästövähennystä Gasumin asiakkaille.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä