Kaupallinen yhteistyö : Finska Kemistsamfundet

FKS delar ut Det Alfthanska priset på 3000 euro  – lämna ditt förslag nu!

Finska Kemistsamfundet (FKS) delar ut ”Det Alfthanska priset” för en sicklig publicerad forskning i kemi, biokemi eller kemisk teknologi. Samfundet delar ut också ett juniorpris på 1000 euro från den Alfthanska fondens medel.

Förslag till mottagare av ”Det Alfthanska priset 2023”

Finska Kemistsamfundet (FKS) delar årligen ut ett pris benämnt ”Det Alfthanska priset” för en förtjänstfull publicerad forskningsinsats i kemi, biokemi eller kemisk teknologi. Priset kan beviljas för en färsk doktorsavhandling. FKS vill gärna betona att både svenskspråkiga, finskspråkiga och utländska pristagare från finländska universitet och högskolor har förekommit åren 1983–2022. År 2023 är prisets storlek 3000 euro.

Vi ber härmed professorer, seniorforskare och doktorandhandledare vid högskolor och universitet i Finland om förslag på mottagare av ”Det Alfthanska priset” för år 2023. Förslagen behandlas konfidentiellt av prisfondens styrelse och de bör vara samfundet tillhanda senast måndagen den 16 oktober 2023.

Var vänlig och sänd de motiverade förslagen tillsammans med kopia av avhandlingen till: alfthan@finskakemistsamfundet.fi

Ifall ni har frågor eller önskar skicka in ett bidrag per post kan priskommittén kontaktas på samma adress.

Ansökning för juniorpris ur Alfthans fond 2023

Finska Kemistsamfundet delar ut ett juniorpris för ett förtjänstfullt avhandling av högt betyg inom kemi eller närstående ämnen. Prisets storlek är 1000 euro och det utdelas från den Alfthanska fondens medel. Sökanden ska fortlöpande ha varit medlem i FKS under ett år före ansökningstidens utgång.

Ansökan är fortlöpande mellan första oktober och sista september för avhandlingar som godkänts inom samma tidsintervall. Sista ansökningsdag för avhandlingar godkända under läsåret 2021–2022 är lördagen den 30 september 2023.

Sökanden skickar sin fritt formulerade ansökning samt kopia på avhandlingen till: junior-alfthan@finskakemistsamfundet.fi

Genom detta pris vill Finska Kemistsamfundet uppmuntra sina yngre medlemmar att ytterligare förkovra sig i sina kemistudier.

Kirjaudu sisään

* pakollinen kenttä